EST : ENG : RUS
Programmid > ÕKVA > Programmi tegevused > Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks

» Sisehindamist toetavate rahuloluküsimustike arendamise ja veebipõhiseks kohandamise töörühma liikmete leidmine

Sisehindamist toetavate rahuloluküsimustike arendamise ja veebipõhiseks kohandamise töörühma liikmete leidmiseks kuulutati 25.02.2010. a välja hange.

Sisehindamise rahuloluküsimustike töörühm

  Lasteaialapse tagasisideküsitlus

Rahuloluküsimustik lasteaed

Rahuloluküsimustik kool

viimati muudetud: 01.06.2011
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine
»Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks
»Õppeasutuste tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
»Õpitulemuste välishindamise toetamine
Ȇritused
»Dokumendid
»Osalemisvõimalused
»Teavitus