EST : ENG : RUS
Programmid > ÕKVA > Programmi tegevused

» Programmi tegevused

1. Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine
- Õppeasutuste meeskondade ja nõunike koolitamine
- Sisehindamist toetavate juhendmaterjalide väljaandmine
- Õppe-kasvatustöö hindamise käsiraamatu väljaandmine

2. Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks
- Veebikeskkonna loomine erinevate rahuloluküsimustike läbiviimiseks

3. Õppeasutuse tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
Eestimaa õpib ja tänab
- Õppija arengu toetaja auhind
- Hariduse sõbra ja toetaja auhind
- Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhind
- Loodus- ja täppisteaduste auhind
- Eestimaa ja kodanikutunde auhind

4. Õpitulemuste välishindamise toetamine
- Eksamite Infosüsteemi loomine - EIS

 • Ülesandepank
 • Haldusmoodul
 • Korraldusmoodul

- Ülesannete kirjutajate koolitus
- E-eksami väljatöötamine ja läbiviimine


ÕKVA programmi tulemused:

 • Alaeesmärk 1:
  - on ilmunud sisehindamise materjalid veebis
  - on ilmunud õppe-kasvatustöö analüüsimis-alane käsiraamat
 • Alaeesmärk 2:
  - IT- põhiselt on läbi viidud 5 küsitlust
 • Alaeesmärk 3:
  - on välja töötatud 5 erinevat tunnustusstatuuti
 • Alaeesmärk 4:
  - ülesannete kirjutajate koolituste on läbinud vähemalt 200 õpetajat
  - välja on töötatud elektroonse eksami ettevalmistamise, läbiviimise, eksamitöö hindamise ja tulemuste teavitamise kontseptsioon

 

viimati muudetud: 31.08.2010
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine
»Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks
»Õppeasutuste tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
»Õpitulemuste välishindamise toetamine
Ȇritused
»Dokumendid
»Osalemisvõimalused
»Teavitus