EST : ENG : RUS
Programmid > ÕKVA

» ESF programm "Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu"

OKVA_logo_kodukale.jpg

Üldeesmärk

Õppe kvaliteet on tõusnud tänu üldharidussüsteemi ja õppeasutuste juhtimise kvaliteedi paranemisele, paindlikumale õpitulemuste tagasisidestamisele ja seda toetavale seadusloomele.

Alaeesmärgid 

  • õppeasutuste juhtide ja pedagoogide (asutuse personali) ning õppeasutuse pidaja teadmised ja praktilised oskused õppeasutuse sisehindamisest, sh enesehindamisest on tõusnud ning õppeasutuste sisehindamise nõustamine toimib tulemuslikult; 
  • õppeasutuste sisehindamise kvaliteet on tõusnud tänu huvigruppide kaasamisele ning tõhusatele rahuloluküsitlustele; 
  • on loodud ja toimib üleriigiline üldharidusasutuste tunnustussüsteem, mis võimaldab levitada õppeasutuste häid kogemusi; 
  • õpitulemuste välishindamisel kasutatavad testid vastavad kaasaegsele testiteooriale. Huvigruppidel on juurdepääs kvaliteetsetele näidisülesannetele. Loodud on võimalus eksamite elektrooniliseks läbiviimiseks.


Programmi tegevused

Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine.

Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks.

Õppeasutuse tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine.

Õpitulemuste välishindamise toetamine.

viimati muudetud: 07.06.2011
»Kontaktid
»Programmi tegevused
Ȇritused
»Dokumendid
»Osalemisvõimalused
»Teavitus