EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Uuringud ja küsitlused

» Uuringud ja kaardistused

Kokkuvõte kutseõppeasutustele saadetud juhendmaterjalide tagasiside küsimustikust

2010. aasta alguses viidi programmi raames läbi VÕTA kogemuse kaardistus kutseõppeasutustes. Kaardistuse eesmärk oli saada ülevaade kutseõppeasutuste VÕTA rakendamise kogemustest ning analüüsida, millised võiksid olla programmi poolt elluviidavad toetavad tegevused kutseõppeasutustele.

VÕTA küsimustik

VÕTA kaardistuse kokkuvõte 

viimati muudetud: 19.09.2010
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender