EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Õppematerjalid

» Õppematerjalid

Tabelist leiate programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames väljatöötatud õppematerjalid ning 2009. aastal toimunud õppematerjalide kaardistused valdkondade lõikes.Väljatöötatud õppematerjale on võimalik alla laadida. Allalaadimine on tasuta.

Riiklik õppekava Väljatöötatud õppematerjal Õppematerjalide kaardistus 2009/2010. a seisuga
Aianduserialade RÕK
Arvutierialade RÕK  
Autoerialade RÕK  
Ehituserialade RÕK  

Elektroonika ja automaatika RÕK

     
Elektrotehnika ja energeetika RÕK
Fotograafia RÕK  
Hooldustöötaja RÕK
Iluteeninduse RÕK
Interpretatsioonierialade RÕK  
Kaubanduserialade RÕK
Kooridirigeerimise  RÕK  
Keemia ja protsessitehnoloogia RÕK  
Koduteeninduse  RÕK
Kujundamise erialade RÕK NB! Järgmiste materjalide tõlkimisega tegeleb Blenderi kohalik võrgukogukond
Lapsehoidja eriala RÕK  

Liikurmasinate tehniku RÕK

 
Lennuteeninduse eriala RÕK  
Logistika eriala RÕK  
Majandusarvestuse RÕK
Maamõõtmise RÕK
Mehaanika ja metallitöö RÕK  
Metsanduserialade RÕK
Majutamise ja toitlustamise RÕK
Meresõiduspetsialistide RÕK
Mootorsõidukite juhtide RÕK  
Massaa¾i eriala RÕK
Multimeediumi eriala RÕK  
Põllumajanduserialade RÕK  
Tarbekunsti ja oskuskäsitöö RÕK  
Turismierialade RÕK
Toiduainetetööstuse RÕK
Tisleritööde RÕK  
Trükitehnoloogia RÕK
Väikelaevade ehituse RÕK  
Õmbluserialade RÕK
Ärierialade RÕK  
viimati muudetud: 10.09.2012
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õppematerjalide koostajate koolitus mai 2010
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender