EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Õppekavaarendus

» Õppekavaarendus


Programmi raames toimub perioodil 2010-2013 riiklike õppekavade uuendamine eesmärgiga viia riiklikud õppekavad vastavusse uueneva seadusandluse ja kompetentsipõhiste kutsestandarditega.

2011. aasta juulis valmis senise arendustöö tulemusena dokument, mis võtab kokku põhimõtted, millest tulenevalt riiklike õppekavade edasine areng võiks lähtuda.

RÕK koostamise kontseptuaalsed alused
viimati muudetud: 01.09.2011
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender