EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Riiklikud õppekavad

» Riiklikud õppekavad

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames on välja töötatud alljärgnevad riiklikud õppekavad:

  1. Klaverite hooldusmeistri eriala RÕK
  2. Interpretatsioonierialade RÕK
  3. Muusikateooria ja kompositsiooni eriala RÕK
  4. Kooridirigeerimise eriala RÕK
  5. Tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialade RÕK
  6. Õmbluserialade RÕK
  7. Iluteeninduse erialade RÕK
  8. Liikurmasinate tehniku eriala RÕK
  9. Raudtee erialade RÕK
  10. Logistika erialade RÕK
  11. Meresõiduspetsialistide RÕK
  12. Majutamise ja toitlustamise erialade RÕK
  13. Põllumajanduserialade RÕK
  14. Metsanduserialade RÕK
  15. Väikelaevade ehituse RÕK
  16. Arvutierialade RÕK
  17. Trükitehnoloogia RÕK
  18. Fotograafia RÕK
  19. Multimeediumi RÕK
  20. Elektriku eriala RÕK
  21. Elektroonika ja automaatika erialade RÕK
  22. Mehhaanika ja metallitöö erialade RÕK
  23. Väikesadama spetsialisti eriala RÕK
  24. Lennuliiklusteeninduse eriala RÕK
  25. Keskkonnakaitse eriala RÕK
  26. Kujundamise erialade RÕK
  27. Erakorralise meditsiini tehniku eriala RÕK


Täpsem info ja ülevaade kõikidest kutsehariduse riiklikest õppekavadest asub kutsehariduse rubriigis.

  20.10.2008 a kuni 30.05.2009 programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames moodustatud ekspertgrupid, kelle ülesandeks on haridus- ja teadusministri määruste eelnõude (riiklike õppekavade) koostamineviimati muudetud: 07.07.2011
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender