EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Riiklikud õppekavad

» Riiklikud õppekavad

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames on välja töötatud alljärgnevad riiklikud õppekavad:

 1. Klaverite hooldusmeistri eriala RÕK
 2. Interpretatsioonierialade RÕK
 3. Muusikateooria ja kompositsiooni eriala RÕK
 4. Kooridirigeerimise eriala RÕK
 5. Tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialade RÕK
 6. Õmbluserialade RÕK
 7. Iluteeninduse erialade RÕK
 8. Liikurmasinate tehniku eriala RÕK
 9. Raudtee erialade RÕK
 10. Logistika erialade RÕK
 11. Meresõiduspetsialistide RÕK
 12. Majutamise ja toitlustamise erialade RÕK
 13. Põllumajanduserialade RÕK
 14. Metsanduserialade RÕK
 15. Väikelaevade ehituse RÕK
 16. Arvutierialade RÕK
 17. Trükitehnoloogia RÕK
 18. Fotograafia RÕK
 19. Multimeediumi RÕK
 20. Elektriku eriala RÕK
 21. Elektroonika ja automaatika erialade RÕK
 22. Mehhaanika ja metallitöö erialade RÕK
 23. Väikesadama spetsialisti eriala RÕK
 24. Lennuliiklusteeninduse eriala RÕK
 25. Keskkonnakaitse eriala RÕK
 26. Kujundamise erialade RÕK
 27. Erakorralise meditsiini tehniku eriala RÕK


Täpsem info ja ülevaade kõikidest kutsehariduse riiklikest õppekavadest asub kutsehariduse rubriigis.

  20.10.2008 a kuni 30.05.2009 programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames moodustatud ekspertgrupid, kelle ülesandeks on haridus- ja teadusministri määruste eelnõude (riiklike õppekavade) koostamineviimati muudetud: 07.07.2011
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender