EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Õpetajakoolitus > Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel

» Õpetajakoolitused. Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel

Haridusasutuse juhi kompetenstimudeli töögrupi töö kokkuvõte ja aruanne


Ettekandeid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" avaürituselt.

viimati muudetud: 17.02.2010
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Töökohapõhine täienduskoolitus
»Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender