EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine > Õpetajakoolitus

» Õpetajakoolitus

Programmi raames toimuvad kutseõpetajatele erialased täienduskoolitused ning pedagoogilis-metoodilised täienduskoolitused.

Infot tulevaste koolituse kohta leiab  E-kalendrist või vastava valdkonna peaspetsialistilt.

___________________________________________________________________

Programmi raames korraldatakse erinevaid võrgustikuüritusi kutseõpetajate professionaalse arengu ja kutseõppe sisulise arengu edendamiseks. Võrgustikuüritustele on kaasatud lisaks kutseõppeasutuste õpetajatele ka vastava valdkonna ettevõtete esindajad, erinevad koostööpartnerid.

Infot tulevaste võrgustikuürituste kohta leiab E-kalendrist või vastava valdkonna peaspetsialistilt. 

SEMINARIDE JA TEABEPÄEVADE MATERJALE

 

Ärierialad Ärierialade kutseõpetajate võrgustiku seminar 1.-2. märts 2012 Tallinnas Kaasuste koostamine - Kadri Kuusk, Anne Jürgenson
Majanduskonjuktuurist - Marje Josing
Riigi roll ettevõtluse toetamisel - Maria Alajõe
Kaasuste õpetamise kunst - Kadri Kuusk
Kaasuse õpetamiskava
Suuniseid õpilaste ettevalmistamiseks
Küsimuste kasutamine kaasuste õpetamisel
Falco TÜ: Kasvamine on imelihtne - või kas on
NPNK - Eesti esimene noortepank
Saare: Tuleb jaht või ei tule?
Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Kutseõppeasutuste juhtidele Õigusalane teabepäev 3. veebruar 2012 Tallinnas Kutsehariduse õiguslikud alused (Voolaid)
Õigusaktide tõlgendamine ja haldusmenetlus KÕA igapäevatöös (Uusmaa)
Peadgoogi tööga kaasnevad õigused ja kohustused (Kilk)
  Kaubanduserialade kutseõpetajate võrgustikuseminar 26.-27. jaanuar 2012 Tallinnas Kaubanduserialade riikliku õppekava integratsioon koolielus (Heldi Kikas)
Sortimendi juhtimine ETK näitel (Kaidi Raukas)
Valgustus kaubandusketi müüjate koolitajatele (Tiiu Tamm)
Elektriohutus müüja erialal
GE, tähiseid kodus kasutatavatel lampidel (
  Kutseõpetaja rollid ja vajaminevad pädevused toitlustuse ja teeninduse õppekavade rakendamiseks koolituse IV moodul 25.-26. oktoober 2011 Tallinnas Põhja-Eesti innovaatiline menüü
Lõuna-Eesti hooajaline menüü
Lääne-Eesti menüü trendikas
Ida-Eesti rahvuslik menüü
Ida-Eesti kõrvitsakarask munavõiga
Ida-Eesti koha kodujuustu tarrendis
Ida-Eesti suupiste marineeritud silmuga
Ida-Eesti vinegrett
Ida-Eesti kodujuustu-jõhvika pallike
  Majutuse, toitlustuse ja turismiala võrgustikuseminar 24.-26. august 2011 Saaremaal 15 aastat kulinaariaõpiku sünnist (Anne Kersna)
Üldhariduse lõimimine, eriala matemaatika (Anu Parkonen)
Koka õppekavade rakendumise analüüs (Anne Kersna)
Muutused suurköögi õppes Kehtna MTK-s (Liis Animägi, Marika Kutser)
Üldhariduse lõimimise võimalusi, eriala keemia (Liis Animägi)
Vee võrdlemine
     

Kutseõpetaja rollid ja vajaminevad pädevused toitlustuse ja teeninduse õppekavade rakendamiseks koolituse III moodul 26.-27. aprill 2011 Saaremaal
3. moodul - Kutseõpetaja õppekavaprotsessis osalejana (Maret Õunpuu)
Eesti rahvuskultuur toitlustusettevõttes (Sirje Rekkor)
Väljundipõhise hindamise mõisted (Sirje Rekkor)
Kutseõpetaja informatsiooniallikad ja kaasaegsed õppematerjalid (Sirje Rekkor)
Klienditeeninduse integreerimine õppekavas (Liis Animägi)
Kutseharidusliku õppekava sidusus (Sirje Rekkor)
Menüü kui turundusvahend ja menüüde lahtikirjutamine (Anne Kersna)
Peakokkade uued rollid ja pädevused (Anne Roosipõld)
Probleemil põhinev õppimine - projektiõpe. Metoodiline materjal
Projektitöö analüüs ja järgneva perioodi planeerimine
4. mooduli kodutööd
Hindamisprogramm
  Kaubanduserialade kutseõpetajate koolitus 27.-29.jaanuar 2011 Pärnus Elektrikaupade märgistus (Sirje Mets)
Tarbijakaitseregulatsioonid (Hanna Turetski)
Toidukaupade märgistus (Vaike Vetka)
Toodete märgistamine I osa (Sirje Mets)
Toodete märgistamine II osa (Sirje Mets)
Turundusest kaubanduses (Andres Kuusik)
L'Oreal group
  Kutseõpetaja rollid ja vajaminevad pädevused toitlustuse ja teeninduse õppekavade rakendamiseks koolituse II moodul 25.-26.jaanuar 2011 Tartus Aktiivõpe (Maret Õunpuu)
Tagasiside (Maret Õunpuu)
Õppesituatsiooni planeerimine ja teostamine (Maret Õunpuu)
Probleemil põhinev õppimine - projektiõpe (Maret Õunpuu)
Aktiivõppemeetodid (Sirje Rekkor)
Õppemeetodid kutseõppes II (Sirje Rekkor)
Tagasiside juhendussituatsiooni kohta (Sirje Rekkor)
Õppeülesanne. Juhendusülesanne (Sirje Rekkor)
Aktiivõppemeetodid toitlustuse aluste õppimiseks ja õpetamiseks (Anne Kersna)
Ülesanne: Tervisliku toidu püramiid (Anne Kersna)
  Kutseõpetaja rollid ja vajaminevad pädevused toitlustuse ja teeninduse õppekavade rakendamiseks koolituse I moodul 24.-25.november 2010 Pärnus toitlustuse ja teeninduse kutseop koolituse 1.pdf
Kutseopetaja eneseanalyysijana__23 11 10 (2).ppt
Trendid toitlustuses 2010 aastal.ppt
toitlustuse uued trendid.ppt
  Majutuse, toitlustuse ja turismiala võrgustikuseminar 25.-26. august 2010 Saaremaal

estilus_rekk_koolitusel_25-26.08.010_suurkook.ppt
kutse6petaja_prof_areng_25.08.2010[1].ppt
saaremaa_august2010.ppt

  Iluteeninduse erialade võrgustikuseminar 16.-17. august 2010 Olustveres

Maret_Ounpuu_esitlus_Roostal_logoga.PDF

Iluteenindus_logoga.PDF

  Õmbluserialade võrgustikuseminar Roostal 30.06-1.07.2010

Maret_Ounpuu_esitlus_Roostal.pdf

omblemine_hindamine_6.03.09.pdf

  Tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialade võrgustikuseminar Olustveres 30.09-1.10.2012

Olustvere 30.09.2010.ppt
Innovatsioon hindamises ja oppekava arenduses.pdf

  Võrgustikuseminar 16.-17.08.2010 (sekretäritöö, majandusarvestus, äri- ja kaubanduserialad)

Talentide otsing.pptm

Õppeülesannete koostamine juhtumianalüüsi metoodikaga. Einike Pilli
Eetilisus kui kompetents. Anu Virovere

Turismierialade RÕK Turismiala erialane koolitus. I moodul. 18.-19.03.10 Pärnus.

turismivaldkonna_hetkeolukorrast_trendidest_ja_tulevikust_l.meeras_rekk.pdf

sihtkoha_audit_heli.myristaja_19.03_rekk.pdf

h.tooman_turismi6petajate_koolitus_18.03._rekk.pdf

  Majutuse ja toitlustuse võrgustikuseminar 9.-10.12.09 Saaremaal

10.12_saaremaa_koolitus.ppt
kutse6petajate_6ppimisv6imalused_tlu_10.12.09.ppt
saaremaa_2009.ppt

   Toidutööstuse võrgustikukoolitus 25.-26.11.2009

rakvere6pilaste_suunamine_ise6ppimisele.doc

pakkematerjalid_uld.pdf
Rakvere_toiduainetoostusest_26.11.09.ppt

Maailm tais pakendamislahendusi.pdf

   Turismi-, majutuse- ja toitlustusala võrgustikuseminar 25.-26.08.09 Roostal

mty_eesti_maaturism_26.08.2009.ppt
roosta_26-08-09.ppt
roosta_feliks_m2gus26.08._09_fm2.ppt

 Arvutierialade RÕK  Arvutierialade kutseõpetajate koolitus 6.-7.03.09 06032009_hindamise_koolitus2_Signe.ppt
   Teabepäevad Narva-Jõesuus, Tallinnas ja Pärnus veebruar 2009

Õppematerjalide kaardistamine - Piret Jamnes, REKK
Programmi esitlus - Lii Topaasia, REKK
esitlus_26.02.2009_kparn.ppt
pp-r6kist_-_k6kiks.ppt
riiklik_6ppekava_lugu26.ppt
E-õppematerjalid - Varje Tipp, PKHK

   Transporditeenuste koolitusseminar 4.-5.12.08 Vanaõues

Transporditeenuste õppekavarühma õppekavad, REKK
ELEA_esitlus.ppt
Esitlus_Kannelmae_5_12_2008.ppt

   Toila teabepäev 24.-25.01.08

individuaalne_6ppekava_kutseoppeasutuses_ESF_p6hjal.ppt
Tookohap6hine_6pe_Toila_tooryhm_24.01._ja_lisaks_25.01.ppt
toila.ppt
koolioppekava.ppt
6PPEKAVAD_Toila.ppt
Esitlus_mooduli_hindamine.ppt
Hindamise_naide_MOOSI_VALMISTAMINE.doc

   Arvutierialade võrgustiku seminar 5.-6.11.2010 Tartu KHK-s

esitlus_m._6unpuu.ppt

hindamisest_ja_6pitulemustest_m.6unpuu.pdf

lak_ikt_keel_p.hion.ppt

     

 

viimati muudetud: 05.03.2012
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Töökohapõhine täienduskoolitus
»Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender