EST : ENG : RUS
Programmid > Kutsehariduse sisuline arendamine

» ESF programm "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013"

 Programmi üldeesmärk
Kutseõppe sisu on uuendatud, see vastab isiksuse arengu, ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustele, kutseõppe kvaliteet ja õppija konkurentsivõime tööturul on tõusnud.

Alaeesmärgid
 Õppija sotsiaalset arengut ning ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadusi arvestavad riiklikud õppekavad ning õppekavade rakendumist toetavad õppe- ja metoodilised materjalid on välja töötatud ja õppeprotsessis osalejatele kättesaadavad.
 Kutseõppeasutuste õpetajate paindlik täienduskoolitussüsteem on loodud ja kutseõpetajate pädevus ning kvalifikatsioon on tõusnud.
 Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteem on välja töötatud ja rakendatud. 

Programmi sihtgrupp
 Kutseõppeasutuste õpetajad
 Koolijuhid
 Kvaliteedijuhid
 Õppekorraldajad ja juhendajad
 Kutse- ja karjäärinõustajad
 Haridustehnoloogid
 Praktikajuhendajad 

Programmi alusdokumendi leiab siit

Siit leiab E-kalendri , kus on kirjas programmide, k.a kutsehariduse programmi üritused ning koolitused.

Lisainfo:

programmijuht Lii Topaasia, tel 735 0713

programmijuht Nele Labi, tel 735 0712

programmijuhi abi Siiri Simso, tel 735 0717

programmijuhi abi Käthlin Haak, tel 735 0720

programmijuhi abi Katriin Veskilt, tel 735 0503

SA Innove

 

 

 

 

 

viimati muudetud: 07.02.2012
»Riiklikud õppekavad
»Õppekavaarendus
»Õppematerjalid
»Õpetajakoolitus
»Riiklik tunnustamine
»Uuringud ja küsitlused
»VÕTA
»Praktika
»Hindamine
»Hanked
»Meediakajastused
»Teadetetahvel
»E-kalender