EST : ENG : RUS
Programmid > HEV õpilaste õppevara arendamine > Üritused > Et erilised lapsed saaksid õppida I 20.11.09

» Et erilised lapsed saaksid õppida I

Konverents toimus 20. novembril 2009 Tartus Dorpati Hotell & Konverentsikeskuses.

Konverentsi korraldas Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus  koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga.

Põhihariduse peavad Eestis saama kõik lapsed, see on õigus ja kohustus: riik peab looma igale lapsele võimaluse arendada oma isiksust ja omandada teadmisi. Õpikud, töövihikud, töölehed peavad olema sellised, et laps nende sisu mõistaks.

Konverents „Et erilised lapsed õppida saaksid“ keskenduski hariduslike erivajadustega laste õppevara koostamise ja arendamisega seotud küsimustele, samuti erivajadusega laste toetamise võimalustele meie haridussüsteemis.
Konverentsile oli oodatud eripedagoogid, õpetajad nii lasteaedadest kui üldhariduskoolidest, sotsiaal- ja haridustöötajad, lapsevanemad.

Päevakava

Ettekanded:

Hariduslike erivajadustega õpilased ja nende õigused - Anu Uritam, Õiguskantsleribüroo
Lapsel on õppiv(ad) vanem(ad) - Liisa Pakosta, Eesti Lastevanemate Liit
Ajakirjanduslik raamistamine erivajaduste konstrueerimisel meedias - Halliki Harro-Loit, TÜ Ajakirjanduse ja Kommunikatsiooni Instituut
Haridussüsteemi võimalused HEV laste toetamisel - Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium
ESF programm "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" - Marika Padrik, Tartu Ülikool
Mida vajab õpetaja ja mida vajab laps? Õppevara koostamine praktikas - Meelika Maila, Tartu Kroonuaia Kool
Mis teeb tavakooli õpetaja murelikuks õpetades hariduslike erivajadustega lapsi? - Hilve Kivipõld, Elva Gümnaasium
Kosejõe kooli lapsevanemate arvamusi erikoolist - Vello Saliste, Kosejõe Kool

viimati muudetud: 02.05.2011
»Kontaktid
»Tegevused
Ȇritused
»Eesolevad üritused
»Teabepäev "Lihtsustatud õppel olevad õpilased tavakoolis ja HEV õppevara" 09.03.12
»Et erilised lapsed saaksid õppida III
»Õppevara koostajate koolitus 8. aprill 2011.a Tartus, Hotellis Pallas
»Et erilised lapsed saaksid õppida II 10.12.10
»Õppevara koostajate koolitus 23.-24. august 2010
»Et erilised lapsed saaksid õppida I 20.11.09
»Õppevara koostajate seminar 17. juunil 2009. a Tartus Hotellis Barclay
»LÕK-ile vastava õppevara koostajate tööseminar/koolitus 19.-20.03.2009. a.
»TÕK-ile vastava õppevara koostajate tööseminar/koolitus 17.-18.03.2009
»Õppevara koostajate tööseminar 21.-22.01.2009
»Dokumendid
»Teavitus