EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamid > Riigieksamitöödega tutvumine

» Riigieksamitöödega tutvumine

- Riigieksamitööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand, vastava õppeaine õpetaja oma kooli õpilaste kirjutatud eksamitööde piires ning teised isikud ja asutused  põhjendatud taotluse alusel kolme aasta jooksul pärast eksami toimumist. Valimisse kuuluvate riigieksamitöödega ning kirjanditega saab tutvuda alaliselt.

- Riigieksamitöödega tutvumiseks saab registreeruda riigiportaalis www.eesti.ee  või eksamikeskuse direktorile adresseeritud  kirjaliku avalduse alusel (õpetajad, kolmandad isikud).

Kirjalikku avaldust saab esitada eksamikeskuse infolauas (esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00), saata  aadressile Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või faksile 7350 600.

- Laekunud avaldused vaatab läbi eksamikeskuse töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul, millal võib tulla eksamitööga tutvuma.

- Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust riigieksamitööga tutvumiseks, teavitab eksamikeskus  sellest 30 tööpäeva jooksul.

- Riigieksamitöödega saab tutvuda vaid eksamikeskuses. Töid välja ei anta. Kaasa tuleb võtta:

  • töö kirjutanud eksaminandil – isikuttõendav dokument. Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikuttõendavast dokumendist; samuti  isikuttõendav dokument;
  • õppeaine õpetajal – isikuttõendav dokument ja kooli direktori allkirjaga tõend, mis tõendab õpetaja töötamist vastavas õppeaines nimetatud õpilastega;
  • kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikuttõendav dokument.

- Korraga võib riigieksamitööga tutvuda  üks avalduse esitanud isik.

- Eksamitööga saab tutvuda eksamikeskuses eraldi ruumis eksamikeskuse töötaja juuresolekul.

- Riigieksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.

- Riigieksamitööga tutvuja võib  kohapeal paluda koopiaid kirjalikust riigieksamitööst või eksamitöö osa(de)st, millele õpilasel on tekkinud autoriõiguse seadusest tulenev autoriõigus. Koopiate tegemine on tasuline, hinnakiri on kehtestatud eksamikeskuse direktori käskkirjaga.

- Soovi korral saab tutvuda ka eksamitöö hindamise juhendiga.

 

viimati muudetud: 14.06.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 aastal
»Gümnaasiumi lõpueksamite ja riigieksamite valimine
»Riigieksamitele registreerumine
»Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele
»Lisaeksamid
»Kui eksamitulemus oli negatiivne
»Riigieksamite korraldus
»Riigieksamite hindamine
»Eksamitulemustest teavitamine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist
»Riigieksamitöödega tutvumine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine
»Elektrooniline riigieksamitunnistus
»Eksamitulemuste kehtivusaeg
»Varasemate riigieksamite materjalid