EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamid > Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele

» Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele


Eesti keele riigieksami läbiviimine välisriigis Eesti keskharidusele vastavat haridust omandavatele isikutele

Nendel isikutel, kes omandavad välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust, on võimalik eesti keele riigieksam sooritada välisriigis või Eestis eksamigraafiku välisel ajal. Selleks tuleb esitada taotlus Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele 20. jaanuariks. Eksam võib toimuda riigis, kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja eksamikeskuse poolt kokkulepitud ajal. Eksamikeskus teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast, kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10. aprilliks.

Teiste riigieksamite läbiviimine välisriigis õppivatele isikutele

Õpilastele, kes omandavad välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust seoses diplomaadist või haldusteenistujast vanemate töötamisega välisriigis või kes samaaegselt Eesti gümnaasiumis õppimisega omandavad haridust välisriigis ning ei saa sellest tulenevalt osaleda riigieksamitel haridus- ja teaduministri määrusega kehtestatud aegadel kuni kolme riigieksami sooritamist teistel aegadel. Selleks tuleb esitada taotlus Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele 20. jaanuariks. Eksamid võivad toimuda riigis, kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja eksamikeskuse poolt kokkulepitud ajal. Eksamikeskus teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast, kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10. aprilliks.
viimati muudetud: 03.01.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 aastal
»Gümnaasiumi lõpueksamite ja riigieksamite valimine
»Riigieksamitele registreerumine
»Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele
»Lisaeksamid
»Kui eksamitulemus oli negatiivne
»Riigieksamite korraldus
»Riigieksamite hindamine
»Eksamitulemustest teavitamine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist
»Riigieksamitöödega tutvumine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine
»Elektrooniline riigieksamitunnistus
»Eksamitulemuste kehtivusaeg
»Varasemate riigieksamite materjalid