EST : ENG : RUS
Õppurile > Riigieksamid > Kui eksamitulemus oli negatiivne

» Kui eksamitulemus oli negatiivne


Gümnaasiumiõpilasel, kes sooritas riigieksami mitterahuldavalt, on võimalik oma tulemust parandada järgmisel õppeaastal. Korduseksami võib õpilane sooritada samas õppeaines või valida selle asemel mõne teise aine riigieksami, milles ta ei ole varasematel aastatel sooritanud ei riigi- ega koolieksamit

Kui õppeainete kooliastmehinded olid vähemalt rahuldavad ja koolieksamid tehtud positiivselt, kuid  riigieksamid jäid sooritamata ning seega  gümnaasium lõpetamata,   saab riigieksameid uuesti sooritada  selle kooli juures, kus isik õppis. Kui õpilane on vahepeal alustanud õpinguid mõnes teises gümnaasiumis, siis sooritab ta riigieksamid selle kooli juures, kus ta õpib. Oma soovist riigieksamit taas sooritada tuleb koolile teada anda 20.jaanuariks. Kool registreerib antud isiku riigieksamitele koos teiste õpilastega.

Kui kool on vahepeal tegevuse lõpetanud või reorganiseeritud, tuleb avaldus esitada Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele 20. jaanuariks.

viimati muudetud: 03.01.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite toimumise ajad 2011/2012 aastal
»Gümnaasiumi lõpueksamite ja riigieksamite valimine
»Riigieksamitele registreerumine
»Riigieksamite läbiviimine välisriigis haridust omandavatele isikutele
»Lisaeksamid
»Kui eksamitulemus oli negatiivne
»Riigieksamite korraldus
»Riigieksamite hindamine
»Eksamitulemustest teavitamine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine. Töödega tutvumine enne apelleerimist
»Riigieksamitöödega tutvumine
»Riigieksamitulemuse apelleerimine
»Elektrooniline riigieksamitunnistus
»Eksamitulemuste kehtivusaeg
»Varasemate riigieksamite materjalid