EST : ENG : RUS
Õppurile > Põhikooli lõpueksamid

» Põhikooli lõpueksamid


Põhikooli lõpetamiseks
tuleb 9. klassi õpilasel sooritada ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. Nende eksamite ülesanded ja küsimused koostatakse Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses, kuid eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord (RT)

 

viimati muudetud: 12.08.2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2011/2012
»Lõpueksamite valimine. Põhikooli lõpetamine
»Lõpueksamite valikust muu õppekeelega põhikoolis
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemad põhikooli lõpueksamite materjalid