EST : ENG : RUS
Õppurile > Eksamikeskuse teenused riigiportaalis eesti.ee

» Gümnaasiumi varemlõpetanute internetipõhine registreerimine. Eksamitulemused SMSiga või e-postile


Internetipõhine registreerimine riigieksamitele

Internetipõhine registreerimine riigieksamitele on mõeldud neile, kellel on juba omandatud keskharidus (varemlõpetanud), kuid kes soovivad edasiõppimise eesmärgil sooritada riigieksameid. Registreerimine toimub riigiportaalis www.eesti.ee.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on eksamiaasta 20. jaanuar.

Registreerimiseks tuleb riigiportaali keskkonnast leida Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse lehelt Riigieksamile registreerimine ning juhiseid jälgides sisestada küsitud andmed. Need, kes esitavad riigieksamile registreerimise avalduse elektrooniliselt läbi riigiportaali, avaldust ja riigilõivu maksekorraldust paberkandjal eksamikeskusele saatma ei pea. Riigilõivu maksekorralduse andmed tuleb sisestada riigiportaali, mille järgi eksamikeskuse töötajad kontrollivad riigilõivu laekumist arvelduskontole.

Päringu  Riigieksamite andmete vaatamine alt on võimalik elektroonilise avalduse esitajal jälgida registreerimise hetkeseisu. Kuni riigieksamitele registreerimise tähtajani on registreerimise staatus „avatud”. Siis on võimalik  avaldusel parandusi teha või avaldust tühistada. Peale registreerimise tähtaega kontrollitakse avaldused eksamikeskuses ning portaalis märgitakse staatuseks „menetluses”. Kui avaldusega on kõik korras, siis pannakse staatuseks „registreeritud”. Kui aga selgub, et mingil põhjusel ei saa avalduse esitajat riigieksamitele registreerida (nt riigilõiv on tasumata), siis „tühistatud”. Kui avalduse esitajale on saadetud eksamikeskuse poolt eksamikoha teade, ilmub staatuse lahtrisse teate postitamise kuupäev. Pärast registreerimise tähtaega  riigiportaalis avaldust tühistada ega sellel parandusi teha ei saa, muudatuste tegemiseks tuleb ühendust võtta Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega.

Päringu Riigieksamite andmete vaatamine  kaudu näevad kõik eksaminandid, sõltumata registreerimise viisist, millal ja kus nad saavad sooritada jooksva aasta riigieksameid; samuti varasematel aastatel sooritatud riigieksamite tulemusi ning andmeid neile väljastatud riigieksamitunnistuste kohta.

Eksamitulemustest teavitamine SMS-i teel või e-posti kaudu

Eksamitulemustest teavitamine SMS-i teel või e-posti kaudu on mõeldud kõigile eksaminandidele.

Riigiportaali eksamikeskuse teenuste kasutajad saavad tellida kiirteavituse e-postile, kui riigieksamite infosüsteemis muutuvad temaga seotud andmed (muutub registreerimisavalduse staatus, väljastatakse eksamikoha teada, pannakse välja riigieksamitulemus või väljastatakse riigieksamitunnistus). Teate saamiseks tuleb aktiveerida päringu Kontakt- ja teavitusandmete või Riigieksamile registreerimise alt e-teavituse teenus. ID-kaardi omanikele, kes on aktiveerinud oma eesti.ee domeeni e-posti aadressi suunamise, saadetakse teade sellele aadressile. Vastasel juhul tuleb sisestada portaalis e-posti aadress, millele soovitakse kiirteavitust tellida

Riigieksamite tulemuste teavituseks lühisõnumiga mobiiltelefonile tuleb aktiveerida päringu Riigieksamite tulemuste SMS teavituse tellimine alt vastav teenus. Lühisõnum saadetakse siis, kui eksamitulemus pannakse välja riigieksamite infosüsteemis. Sõnumiga edastatakse aine nimetus ja kogutud punktisumma. Iga eksami kohta edastatakse üks sõnum.

Lisainfo: tel 7350 500

viimati muudetud: 30.11.2011