EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 7

» Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 7

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Head lugejad! Teie ees on õpetajate võrgustikutöö uudiskirja seitsmes number. Veel mõned lõpuaktused, mõned kokkuvõtted, plaanide sättimised - ja õpetajatelgi algab suur suvevaheaeg. Ühendustele kohati töine vaheaeg, sellest räägivad ka seekordsed uudised ja artiklid.  Aga puhkus tuleb niikuinii... Ilusat suve kõigile!

Saame tuttavaks

Sündis MTÜ Klassiõpetajate Liit!

____________________________________________________________

Koolitused

IMG_0153.jpg

Rahvusvaheline tehnoloogiaõpetuse Suvekonverents 2011: 12 punkti!

Enne suvepäevi tuleb lahendada kodune ülesanne

Konverents "Uued meediad koolis" annab ideid kunstitunniks

Saksa keele õpetajate suveseminar

Eesti käsitöö ja tööõpetuse õpetajate koostöö tugevneb

oma talu silt.jpg
Valmib kodutalu silt

____________________________________________________________________

Parim praktika

Lapsed kaunistavad ise oma peo

Kuidas me Brüsselis kartulikrõpse määrasime

Euroopa Koolis bioloogia ja keemia tunnis. Veel muljeid Brüsselist

Õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele oli osavõturohke

Vabariiklikud saksakeelsed e-konkursid on tore traditsioon

Saksa keele õpetajad Eestis ja Soomest teevad koostööd

Puudulikke hindeid ei ole ega tule

IMG_0422.JPG

Pildil on hetk kujundava hindamise meeskonnakoolituse lõpetamiselt Viimsi Keskkoolis 4. juunil 2011.

Hea Algus peab väärtuskasvatustööd koolis ja lasteaias oluliseks

Aastajagu kestnud projekt andis Heale Algusele kuhjaga kindlustunnet

seminari lõpetamine 20.mai 2011.jpg

Pildil Hea Alguse projektitöös osalenud õpetajad.

____________________________________________________________________

Lühisõnumeid

Võrgustikutöö konkursi tulemused

ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" korraldas kevadel juba neljanda konkursi õpetajate võrgustikutöö arendamiseks. Konkursile saabus tähtajaks 31 pakkumust, rahastada otsustati 11 ühenduse tegevusi. Kõiki ühendusi on tulemustest teavitatud, siinkohal väike ülevaade üritustest, seminaridest, koolitustest, suvepäevadest ja paljust muust, mis programmi toel toimuma hakkavad või juba toimuvad. Ühendused on tegusad!

______________________________________________________________

HEV-õpilaste õppevarast 

Kui hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppevara arendamise programm 2008. aasta suvel eksamikeskuses ESFi toel alustas, siis õnneks mitte päris tühjalt kohalt. Hulk põhikooli lihtsustatud õppekavale (abiõppe õppekavale, lihtsustatud õppekavale) vastavaid õpikuid, tööraamatuid ja töövihikuid oli olemas nii I kooliastmes kui II kooliastmes. Sama oli lugu toimetuleku riiklikule õppekavale vastavate tööraamatutega. Ometi polnud seda piisavalt, vajadus HEV-õpilastele mõeldud õppevara järele oli ja on praegugi suur.

Siinkohal leiavad õpetajad ja lapsevanemad programmi poolt koostatud põhjaliku ülevaate valminud ja valmivast õppevarast. Tekstis on ka kõik vajalikud lingid, kust antud materjali leiab elektroonilisel kujul.

Õppevara nimekiri

Programmi raames koostatud õppevara on koolidele tasuta! Kui tunnete, et just seda õpikut ongi teil vaja, võib ühendust võtta HEV õppevara programmiga, kontaktid: programmijuht Kiristiina Paist, ; koordinaator Epp Müil,
______________________________________________________________________

Hariduskogemus Austraaliast

Eksamikeskuse ajaveebis on üleval põhjalik materjal hariduskorraldusest, hindamisest ja eksamitest Austraalia osariigis Queenslandis. Materjali on ette valmistanud eksamikeskuse nõunik Einar Rull. Huvilised leiavad selle niisiis ajaveebist .

______________________________________________________________________

Uudiskirja järgmine number ilmub septembri teises pooles. Lood, pildid, ideed ja teated trükiveapaharettidest võib saata meiliaadressile

viimati muudetud: 14.01.2012