EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 5

» Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 5

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Head lugejad! Õpetajate võrgustikutöö viienda uudiskirja puhul tuleb kõigepealt soovitada: võtke selle lugemiseks aega, sest nii mahuka, sisutiheda ja rohkete teemadega uudiskirja puhul teisiti lihtsalt ei saa. Suur aitäh kõigile kaasautoritele!

Esmakordselt kirjutavad uudiskirjas oma töödest-tegemistest Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja Eesti Koolimatemaatika Ühing. On kaks reisikirja, üks õppimiskogemusest Maltal, teine rahvakultuuri tundmaõppimisest Türgis. Oma tulevikuplaanidest kirjutavad klassiõpetajad. Saab meeleoluka ülevaate õpilasfirmade laadast. Ja siis veel... ja siis veel... ja siis veel...  Alustame algusest.

PARIM PRAKTIKA KLASSIÕPETAJATELT

Loome klassiõpetajate ühenduse!

Klassiõpetajad on kindlad, et ühendust, mis toetaks klassiõpetajate professionaalset arengut, on väga vaja. Missuguseid samme astutakse, kirjutab Elina Veering.

Lugemine ja kirjutamine on kõige alus

Pea sada klassiõpetajat üle Eesti olid koos Tallinnas, et täiendada teadmisi lugemisest, kirjutamisest ja matemaatikast. Mitte et õpetajad oleksid tähed ja numbrid ära unustanud, Soome kolleegidelt saadi kogemusi, kuidas algklassilast lugemaõppimisel ja matemaatika teadmiste omandamisel suunata ning toetada nii, et õpirõõm säiliks.

PARIM PRAKTIKA VÕÕRKEELEÕPETAJATELT

Euroopa keelemapp vajab enam keeleõpetajate tähelepanu

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esimene aasta oli tegus

DSC_1404.jpg

Rakvere õpilased ZDFi kanali telesaates

123_Oktober_725_45.jpg

Kirjanduspärlid Pärnus. Toimiv võrgustik aitab õpetajat

Hea koolituse mõju võib kesta aastaid. Lugu kahest kirjandusega seotud koolitusest, mis andsid tõuke tulevikuplaanide seadmisele. Autor Krista Savitsch.

DSC00070.jpg
Õpetajad proovivad, kas nende seas võiks olla tulevane Oscari kandidaat. Koolitusel tehti ise lühifilme.

„Käib töö ja vile koos…“ ehk inglise keele täiendkoolitusel Maltal

Siiri Kalmuse lugu on ühtaegu nii reisikiri kui õppematerjal. Naljaga pooleks julgeb toimetaja soovitada: kohustuslik lugemismaterjal inglise keele õpetajatele! Palju praktilisi näiteid, lisaks Malta ajalugu ja kombeid.

PARIM PRAKTIKA KÄSITÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETAJATELT

Talgutele!

Teeme koolinoorte laulu- ja tantsupeo ehedaks ja ilusaks oma käsitööga!

Tehnoloogia ainekava rakendamist toetavad praktilised koolitused

PARIM PRAKTIKA MATEMAATIKAÕPETAJATELT

Matemaatikute suur ringreis

Kuidas matemaatikud maakondades uut ainekava tutvustasid. Loo autorid on Hele Kiisel ja Sirje Pihlap.

Mis teoksil, Eesti koolimatemaatika?

Ülevaade Eesti Koolimatemaatika Ühenduse tegemistest ja tulevikuplaanidest.

PARIM PRAKTIKA AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATELT

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi metoodikavõistlusest

Uurimistööde juhendamise koolitus õpetajatele 2010/11. õppeaastal

PARIM PRAKTIKA GEOGRAAFIAÕPETAJATELT

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Ülevaade Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu tegemistest ja tulevikuplaanidest.

Loe ja tutvu ka sellega, kuidas geograafiaõpetajad täiendasid teadmisi kooligeograafia arengusuundadest.

PARIM PRAKTIKA MEILT JA MUJALT

Õpilasfirmade laat 2011 Kristiine keskuses oli aegade suurim

Reportaa¾ ja intervjuud äsja toimunud õpilasfirmade laadalt. Meeleoluka lugemise autor on Kaire Jõe.

ATT40811.jpg
Hoogsa lauluga tutvustasid end Setumaa õpilasfirma "Vajalik" liikmed

Lõuna-Korea õpilaste edukuse põhjused

Eksamikeskuse eksamiarenduse nõunik Einar Rull arutleb ja analüüsib, miks on Lõuna-Korea õpilaste õppeedukus nii tugev ja tulemused PISAs nii head, kas Eestil oleks siit midagi õppida?

Türgis kohtuvad ida ja lääs

Leili Sägi tore reisikiri sellest, kuidas käidi Comeniuse projekti partnerkoolis Soma-Manisa linnas Türgis. Puhkusereis Türki on üks asi, hoopis teine aga see, kui näed lähedalt ehedat väikelinna-elu, saad tutvuda kohaliku kooliga, tähistada trummipõrina saatel Türgi Vabariigi aastapäeva.

BELGIA 2010 nov 597.jpg

Haridus on Euroopa tulevik. Koostööprojektid õppetöös

MTÜ Hea Algus laiendab võrgustikutööd

Loodusviktoriin, kakao ja näidend Elistvere loomapargis

PARIM PRAKTIKA: TARGALT INTERNETIS

Tavalaps internetis

Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi psühholoogia- ja inimeseõpetuse õpetaja Eva Palgi põhjalik artikkel laste internetikasutusest. Artikkel on ilmunud ka turvalise internetipäeva konverentsi väljaandes.

Targalt internetis

LÜHISÕNUMEID

Tähelepanu, füüsikaõpetajad! Talvisel koolivaheajal toimunud Saka seminarist saati
on avatud füüsikaõpetajte võrgustiku veebileht http://www.fyysika.ee/vorgustik/

xxxxxxxxxxxxxxxx

Vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad tulekul
Riina Meidla, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige, Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja

Inimeseõpetuse Ühingul on väga kiire, aga samas huvitav ja väljakutseid pakkuv aeg. Meil on rõõm teatada, et inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad põhikooli õpilastele on saanud haridus- ja teadusministeeriumi poolse rahastuse. Täpsem info olümpiaadi kohta jõuab õpetajateni lähiajal, siinkohal olgu toodud kõige olulisem.

Vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad koosneb kahest voorust, millest piirkonnavoor on veebipõhine ja toimub 28. aprillil. Inimeseõpetusealaseid teadmisi saavad siis näidata 5., 6. ja 7. klassi õpilased. Veebipõhisele olümpiaadile saavad kõik õpilased vastata oma koolis selleks ettenähtud ajal. Piirkonnavooru parimad ainetundjad kutsutakse olümpiaadi vabariiklikku vooru. Põhivoor toimub sügisel Tallinnas, kus õpilastel on võimalik ka oma oskusi demonstreerida.

Inimeseõpetuse Ühingu liikmed saavad olümpiaadist ülevaate 23. märtsil toimuval õppepäeval-üldkoosolekul. Kogu info lisatakse jooksvalt ka ühingu kodulehele (www.inimeseopetus.eu) ning edastatakse ainesektsioonidele ja maakondade haridusosakondadesse.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kutseharidusest õpetajale. SA Innove kutsehariduse ajakirja elektrooniline versioon

xxxxxxxxxxxxxxxxx

14. jaanuaril ilmus Õpetajate Lehes haiglaõpetajte tööst jutustav artikkel "Varesele valu, harakale haigus, lapsele tervis". Haiglaõpetajd plaanivad luua oma ühenduse, et võrgustikutöös paremini kaasa lüüa.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Seto Infoselts annab teada, et arvatavasti on Meremäe Kool Võrumaal ainuke kool Eestis, kelle kasutada on laserlõikepink. Tegemist on nimelt Piiriveere Liider poolt toetatud projektiga, mis aitab kaasa huvitegevuse võimaluste laiendamisele piirkonnas.
Kaasaaegsed tehnoloogiad aitavad õpilasi innustada ja motiveervad neid uutele saavutustele õppetöös. Projekti "Laserdisain" läbiviijaks on Seto Infoselts, projektijuhiks Meremäe Kooli tehnoloogiaõpetaja Mainer Järvelill. Vaata lähemalt!

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Eesti Rahva Muuseumis on kuni 3. aprillini 2011. aastal võimalus tutvuda ja tutvustada alepõllundust. Näitusel „Kui põllud põlesid“ saab teada, kuidas ja miks on Eestis alet põletatud. Näha saab, kuidas on alepõllundus mõjutanud inimeste elu ja maastikke nende ümber ning õppida märkama senini äratuntavaid objekte maastikul, mis annavad tunnistust kunagiste alepõldude asupaigast. Samuti tutuvustatakse alepõllunduse eksperimente, mida alates 2007. aastast Karula rahvuspargi alal korraldatud on.
Näitus on hea ja põnev võimalus ka tunni läbiviimiseks, sest koostöös õpetajatega on ERMi giidid kokku pannud kooliõpilastele töölehed nii eesti kui ka vene keeles.
Lisainfo: ERMi giidid, e-post , telefonil 7350425 ja 7350446.  

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Eesti Rahva Muuseumis on juba mõnda aega avatud näitus „Euroopa maitsed“, mis on sündinud üheksa muuseumi koostöös. Näitust eurooplaste toidust, selle tootmisest ja tarbimisest eksponeeritakse samaaegselt Rootsis, Taanis, Soomes, Šotimaal, Tšehhis, Ungaris, Sloveenias, Portugalis ja Eestis. Näitus jääb avatuks 25. septembrini.

Eelkõige noortele suunatud väljapanek kutsub kaasa mõtlema igapäevase toidu teemal ning juhib vaataja tähelepanu sellele, kuidas meie igapäevased ostuotsused keskkonda mõjutavad. Muuseumi kommunikatsioonijuhi Reimo Rehkli sõnul on haridusprogrammide vastu tuntud suurt huvi ja eriti elavat huvi on üles näidanud vene koolid.
Populaarne on haridusprogramm „Leivast kartulikrõpsuni“, mis ühendab endas alepõllunduse näitust („Kui põllud põlesid“) ja toidunäitust („Euroopa maitsed“). Nii näitused kui haridusprogrammid on üsna mitmekesised, neid saab siduda ajaloo, ühiskonna kui ka majandusega. Juttu on ju mitte ainult toidust, vaid toidukultuurist. Näitus „Euroopa maitsed“ sobib nii algklassidele kui ka põhikoolile, gümnaasiuminoor leiab sealt samuti üht kui teist põnevat.

Reimo Rehkli tuletas meelde, et eraldi ette tellides on võimalik saada ka pedagoogilist programmi, kus saab lisainfot meie kartuli kohta, samuti sisaldab see mängu ja käelise tegevuse osa. Vaata lähemalt!

xxxxxxxxxxxxxxxx

Keskpank käivitas eurot tutvustava võistlusmängu koolinoortele

Aprilli lõpuni korraldab Eesti Pank koostöös Euroopa Keskpangaga võistlusmängu koolinoortele, et tutvustada euro pangatähti ja euroala riikide münte. Lisaks tuleb osalejal vastata euroga ja selle turvaelementidega seotud küsimustele, mille kaudu saab mängija kasulikku infot uue vääringu kohta.

Kahe ja poole kuu jooksul läbiviidav arvutimäng „Eurojooks“ on mõeldud eelkõige 9-12 aastastele noortele. Võistlusmäng koosneb seitsmest raskusastmest, iga tase on pühendatud ühele euro nimiväärtusele. Mängu leiab Euroveebist ja Euroopa Keskpanga koduleheküljelt, kus on kirjas ka osalemistingimused.

Võistlusest osavõtmiseks saab registreeruda aprilli lõpuni ehk oma teadmisi võib proovile panna nii kohe kui ka aprillis. Viimane päev võistlusest osavõtmiseks on 30. aprill. Neli paremat mängijat koos oma klassiga kutsutakse mais finaalmängule Eesti Panka, kus toimub ka võitjate autasustamine. Projekt viiakse läbi koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Õpetajate Lehe, ühiskonnaõpetuse ja majandusõpetajate seltside, Eesti Huvijuhtide Liidu, internetiportaalide koolielu.ee, lastekas.ee ja ajakirjaga Hea Laps.
Lisateave: Gerli Taniloo, rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond,e-post:   tel: 6680 842

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pildigalerii võrgustikujuhtide koolitustelt

Kokkuvõte Andrew Boyle ettekandest Hariduspeegli konverentsil

________________________________________________________________

Tähelepanekud ja märkused trükiveapaharettide kohta võib saata toimetaja e-postile   Järgmine uudiskiri ilmub mai alul! Kaastööd on oodatud! 

viimati muudetud: 06.03.2011