EST : ENG : RUS
Õpetajale > Võrgustikutöö uudiskiri nr 10

» Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 10

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Tere! Teie ees on õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 10. Koolitustsükkel "Pedagoogide võrgustike juhtimine" on lõppenud, kokkuvõtteid saab lugeda koguni kolmest artiklist. PÜÜK ootab õpetajaid tutvuma aineühenduste tegevuse ja hindamismudelitega. Mitmelgi seltsil on põhjust sünnipäeva tavapärasest pidulikumalt pidada. Intervjuud matemaatikaõpetaja Hele Kiiseli ja EVÕLi juhatuse esimehe Ene Petersoniga vahendavad suurepärast õpetajakogemust ja võrgustikutöö juhtimise oskust. Ja lisaks palju häid lugusid aineühenduste töömailt. Head lugemist!

Hele Kiiseli õpetajatöö pälvis riikliku tunnustuse

PÜÜK ootab õpetajaid tutvuma aineühenduste tegevuse ja hindamismudeliga

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda loodud!

ÜleneIMG_2105.JPG
Pildil: MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esimene nõupidamine detsembris 2011, tegevusplaan saab selgemaks.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda väärtustab teadmiste jagamist

Võrgustikutöö annab õpetajale motivatsiooni enesetäiendamiseks

PARIM PRAKTIKA

Junior Achievement Eesti alustas juubeliaasta pidustusi läbi aegade suurima õpilasfirmade laadaga

kristiine_2012_007.jpg
Epp Vodja: Meie õpetajad, õpilased, vilistlased ja toetajad - see ongi Junior Achievement. Foto: Kaire Jõe.

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts tähistas 20. sünnipäeva

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit on kümneaastane

Ene Peterson: eeskujuga saavutad enam kui administratiivse juhtimisega

Võõrkeeleõpetajad süüvisid nüüdisaegsesse õppeprotsessi

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu õppepäev keskendus meeskonnatööle

SoobikIMG_0008.JPG
Osake ETKL-i meeskonnast meeskonnatööd õppimas.

Klassiõpetajate piirkonnapäev "Kodu ja kodukool" Haljalas

Biloogiaõpetajate talvekonverentsi keskpunktis oli uus bioloogia õppekava

Mida on matemaatikaõpetajatel PISA uuringust õppida?

Töökorraldus lasteaias ja meeskonnatöö on tihedalt seotud. Praktilised näited Hea Alguse lasteaiarühmadest ja väärika õpetaja kujunemisest

Paide ühisgümnaasium annab heategevusse oma panuse

Paidevaip2.jpg
Õpilaste nobedate näppude all sünnib head tegev vaip.

LUGEJA SOOVITAB

Kunstiõpetaja mõtisklus: miks ma blogin?

Kuidas sünnib HEV-õppevara?

Olümpia kõigi jaoks

Eesti Lugemisühing kutsub märtsis südamest lugema!

RAHVUSVAHELINE KOGEMUS

Koostöö elektrooniline testimine. Ettevaatavalt PISA 2015. aasta rahvusvahelisest testist

Millest rääkisid Euroopa hindamise asjatundjad AEA-Europe (The Associaton for Educational Assessment) konverentsil Belfastis

LÜHISÕNUMEID

Füüsikaõpetajate töömailt: toimus reis CERNi, füüsika päevad tulekul

Jaan Paaver

Sügisesel koolivaheajal sai teoks füüsikaõpetajate koolitusreis Euroopa Tuumauuringute Keskusesse (CERN). 16 õpetajat üle Eesti osalesid terve nädala kestnud koolitusprogrammis, mis sisaldas loenguid, praktilist tööd ja ekskursioone. Aega jäi ka tutvumiseks Genfi linnaga ja Alpi mägedega.

CERN-i koduleht

Artikkel Postimehes

*****

Novembri algul toimus Eesti Füüsika Seltsi II õpetajate sügisseminar. Loengute, praktiliste tööde ja rühmaarutelude kõrvale mahtus palju suhtlemist, kogemuste vahetamist ja üksteise julgustamist.

*****

Füüsika päevad (sh füüsikaõpetajate päev) toimuvad traditsiooniliselt kevadisel koolivaheajal, aga korralduses on oodata muutusi. Ürituse info jõuab lähemal ajal koolifüüsika listi ja võrgustiku kodulehele.

Füüsikaõpetajate võrgustiku koduleht

____________________________________________________________________________

Aprillikuised ideelaadad alushariduse spetsialistidele
Evelyn Neudorf, Tallinna lasteaia Pääsusilm vanempedagoog, ELAL liige

Kevade lähenedes muutuvad Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) liikmed üha aktiivsemaks ja korraldavad aprillis üle-eestilisi ideelaatasid. Nende kogunemiste eesmärk on võimaldada õpetajatel tutvustada omaloodud õppemänge, jagada parimat õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise kogemust ning õppida ja koguda teadmisi teistelt kolleegidelt.

Tallinnas toimub lisaks ideelaadale ka konverents, kus tutvustatakse võrgustike-siseseid ettevõtmisi, alushariduse valdkonna uurimusi ja praeguseid trende Eesti ning Soome alushariduses. Ideelaatadele on oodatud osalema alushariduse valdkonnaga seotud spetsialistid, eelkõige õpetajad. Täpsem info ürituste toimumise ning tingimuste kohta on kättesaadav märtsi algusest ELAL koduleheküljel http://www.elal.ee 

_____________________________________________________________________________

Saksa keele õpetajate seltsi aastakonverents

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi aastakonverents Deutsch: richtig, deutlich, früh toimub 10. märtsil algusega kell 11.00 Rahvusraamatukogus. Registreerumine ja täpsem info www.edlv.ee

_____________________________________________________________________________

Keskkonnahariduslik ajakiri  “Kägu” ootab kaastöid

Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit ootab kaastöid keskkonnahariduslikule ajakirjale “Kägu”. Seekordse, 19. numbri teemaks on valitud “Maailm puhtaks!”.

Kaastööd võiksid kirjeldada koolide talgukogemusi, kuid teretulnud on ka õpetajate poolt välja töötatud tööjuhendid, metoodilised juhendid, tunnikonspektid, kontrolltööd jms keskkonnahariduse, bioloogia, geograafia või loodusõpetuse alal. Eriti oodatud on teiste ainete õpetajate kogemuste kirjeldused sellest, kuidas nad on keskkonnateemat oma õppeaines käsitlenud või loodusaineid oma teemaga sidunud.

Kaastöö kirjutamist ei tasustata, kuid samas annab oma kogemuste kirjasõnas avaldamine ning teistega jagamine õpetajale atesteerimisel mõne väärtusliku lisapunkti. Trükis ilmub projektipõhiselt, numbri ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ootame kaastöid hiljemalt 1. märtsiks 2012 aadressil Töö kättesaamisest teavitame saatjat e-kirjaga. Trükis ilmub aprillis 2012.

Lähem teave: Anne Kivinukk, ajakirja koostaja, BGÕL-i liige

____________________________________________________________________________

Aitäh, et lugesite! Ideed, lood, pildid ja teated kirjaveapaharettidest on oodatud meiliaadressile Uudiskiri nr 11 ilmub mais 2012!


viimati muudetud: 28.02.2012