EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri 2

» Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 2

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Head lugejad! Teie ees on õpetajate võrgustikutöö uudiskirja teine number. Et kevad on koolides veidi erilisem aeg - eksamid, ja kõige lillerohkem aeg - lõpuaktused, siis on avalugu seekord ka veidi teistsugune. Omi mõtteid avaldavad kolm lõpuklasside juhatajat. Head lugemist, kaasaelamist ja äratundmisrõõmu!

Lõpuklassi klassijuhatajate mõtteid

Mõtisklevad Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi kolm õpetajat.

PARIM PRAKTIKA

Projekti Case Forest metoodika – digitaalsed sillad looduskeskustest kooli

Rahvusvaheline koostööprojekt Case Forest toetab metsa ja metsanduse temaatika õpetamisel koolide, looduskeskuste ja muuseumide koostööd. Projekti käiku Eestis tutvustab EBÜ president Asta Tuusti.

„Identiteedi ikoonid” Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis: Eesti laulupeost Türgi kohvipotini

DSC01533.JPG

Projektist, mis andis võimaluse tutvustada Eesti kultuuri, lihvida esinemisoskusi ja leida uusi sõpru. Loo autor on Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi ajalooõpetaja Reet Kandimaa.

Üheskoos tegutsedes tekib rohkem võimalusi

Üksikasjalik ülevaade võõrkeeleõpetajate koostööseminarist, mis toimus aprilli lõpus Tartus. Mõtteid vahetati nii uuest õppekavast kui arvuti kasutamisest keeleõppetunnis. Autor EKTKÕL-i aseesimees Leili Sägi.

Eesti-Soome koostöösilda ehitamas: aineliidud Soomes ja meil

6.-7. mail 2010. a. toimus Pärnus programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames pedagoogide võrgustike koostööseminar. Seminari eesmärk oli pedagoogide võrgustike esindajate koostöösidemete arendamine nii programmi sihtrühma kui ka Soome aineühenduste esindajatega. Lugeda saab pedagoogikadoktori Jaana Vasama ülevaadet aineliitude päevast ning Mart Reiniku Gümnaasiumi õpetaja Liina Reinupi ülevaadet teistest ettekannetest.

Vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad - millised on väljavaated?

Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse plaanist korraldada inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad kirjutab Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja Riina Meidla.

Muusikaõpetajate rännak Kreeka kultuurihälli

Muusikaõpetajate elamuslikku õppereisi Kreekasse meenutab Paide Gümnaasiumi muusikaõpetaja Anne Toomistu.

Kreeka 2009 543.JPG

Täiskasvanute gümnaasiumide koostööseminar Pärnus

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja Elle Seimani ülevaade Eesti Täiskasvanute Gümnaasiumide Õpetajate kokkusaamisest.

______________________________________________________________________

LUGEJA SOOVITAB

2011. aasta on ehteaasta

Eesti Käsitööõpetajate Seltsil koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga on valminud pikaajaline projekt, mis kulmineerub 2011. aastal Tallinnas koolinoorte laulu- ja tantsupeol. 2011. aasta on kuulutatud ehteaastaks. Eesmärk on, et meie noored on end ehtinud laulu- ja tantsupeol päevateemaliselt.

Käsitööõpetajad on kutsutud valmistama töölehti, metoodilisi materjale, millel oleksid näpunäiteid koos tööjuhenditega: kuidas lihtsate vahenditega valmistada esemeid, mis on ehteks kandjale. Kandjat ei kaunista ainult kaelaehe, see võib olla näiteks kott, müts, lihtne rahvuslikel ainetel rõivas, vöö, randmekaunistus, seelik jne. Peaasi, et oleks eestimaine ja kaunistaks kandjat suurel peol. Töölehti võivad valmistada  ka käsitöömeistrid, kunstnikud - kõik, kellel on hea idee.
Töö tuleb vormistada A-4 formaadis ja kindlasti peaks seal olema ka foto valmis esemest. Esialgu on eesmärk vormistada  nendest metoodilistest lehtedest mapp, mis jagatakse koolidele. Hiljem köidetakse huvitavamad tööd raamatuks. Autorid teadku, et nende õpetusi võivad kasutada kõik soovijad. Projekt põhineb heategevusel.
Oma loominguline sähvatus saada juba nüüd   Viimane tähtaeg on augustikuu lõpp.
Lahedat meisterdamist!    Seljakott "Sõlg" laulupeolisele. Valmistamise õpetus.

Kudumisgrafiti - tulge osalema!

Eesti Käsitööõpetajate Selts koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga kutsub koole osalema võrgustikutööna korraldatud projektis KUDUMISGRAFITI.

IMG_8878.JPG

KÜSIMUSTELE VASTAB

Selle aasta alguses võtsid perearstid hoiaku tõendite osas – enam ei väljastata vabastusi kehalise kasvatuse tundideks. Mis saab nendest õpilastest, kellel on olnud aastaid pikaajaline vabastus kehalise kasvatuse tundidest ( kas täielikult või siis osaliselt)  seoses tervislike probleeemidega? Kui nüüd arstid ei kirjuta tõendit – kas peaks siis arvestama lapsevanema ütlusega või siiski annavad tõendi erialaarstid?

Vastab eksamikeskuse peaspetsialist Inge Raudsepp: Kui tegemist on pikaajaliste terviseprobleemidega, tuleb pöörduda kindlasti erialaarsti poole, kes annab ka vastava tõendi, aga ka suunised tegelemiseks kehaliste harjutustega. Igal juhul peab kehalise kasvatuse õpetaja olema kursis õpilaste tervisliku seisukorraga.
Oluline on siin kodu ja kooli koostöö, kus lapsevanem informeerib kooli õpilase tervisega seotud probleemidest.

LÜHIINFO JA UUDISED

Siit leiate viimatise õpetajate võrgustike arendamise konkursi tulemused (kevad 2010). Konkursile laekus 37 pakkumust.

Traditsiooniline Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekool toimub Tartus
18. ja 19. augustil 2010

Koos TÜ avatud ülikooli ja inglise filoloogia osakonnaga korraldatava suvise täienduskoolituse teema on "Värske pilk inglise keelt kõnelevate maade keelele, kultuuridele ja keeleõpetuse metoodikale".

Kursustele registreerimine kuni 2. augustini aadressil ,
kust saate vastu kinnituse osalejaks registreerimise kohta ja elektroonilise arve.
Registreerimisel on vajalik esitada iga osaleja kohta järgmised andmed: ees-ja perekonnanimi, seos Inglise Keele Õpetajate Seltsiga (liige/lisada liikmemaks arvele või mitte/ mitteliige), isikukood, kodune aadress, töökoht, täpsed andmed arve tasuja kohta.

Kõik arved peavad olema tasutud hiljemalt 9. augustiks 2010 Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi arveldusarvele 10152001597007 SEB pangas. Kui kool ei saa enne kursuse toimumist osalustasu maksta, tuleb sellest informeerida aadressil Siis peab kursusele tulles kaasas olema kooli garantiikiri.

Kuni 18. juunini on osavõtumaks seltsi liikmetele 700 krooni, mitteliikmetele 800 krooni, ajavahemikus 19. juuni – 2. august liikmetele 800.- ja mitteliikmetele 900.-
Hinna sees on kohvipausid, kerged lõunad ja õppematerjalid. Kursusele kogunemine 18. augustil 10.00-11.00 Tartus Lossi t. 3 TÜ filosoofiateaduskonna hoones. Täpse kursuse plaani saab registreerimisel.

Raplamaa inglise keele õpetajad Hiiumaal

Päivi Aljamaa, Raplamaa inglise keele ainesektsiooni juhataja

Rapla maakonna inglise keele ainesektsioon on aastaid organiseerinud oma õpetajatele tutvumist erinevate koolidega, et leida uusi ideid ja vahetada kogemusi  igapäevatöö ja ainesektsiooni ettevõtmiste mitmekesistamiseks. Oleme külastanud Laagri, Viimsi, Jüri, Tallinna Gustav Adolfi ja Tartu Miina Härma Gümnaasiumi. Ühiseid metoodikapäevi oleme kolmel aastal korraldanud Valmiera ja Vaidava koolidega Lätist. Sel kevadel sõitsime külla Kärdla Gümnaasiumile, et viia läbi ühine metoodikapäev 23. aprillil.
Hiiu maakonna inglise keele ainekomisjoni tööst rääkis Milvi Tikka, Hiiu maakonna ainekomisjoni juht. Rapla maakonna inglise keele ainekomisjoni tööst kõneles selle kirjatüki autor; Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi tööst  ning IATEFL aastakonverentsi muljetest  Harrogate linnas Inglismaal rääkis Leena Punga, seltsi juhatuse esimees. Veel oli juttu väärtushinnangute kujundamisest rahvusvaheliste projektide kaudu jpm.
Õpetajate hinnangul andis päev uusi ideid ja mõtteid. Projektides osalenud õpilastelt kuulsime väga huvitavaid esitlusi: "Energy in Art and Culture", "Our Forests", "Easter", "Pärimuse kaudu hiidlaseks", "Hiidlase õlletegu".
Oleme väga tänulikud Milvi Tikkale ja Diana Liivatile, kes selle päeva organiseerisid. Raplamaa õpetajate sõit sai teoks tänu Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi toetusele.


Õpetajalt õpetajale: inimeseõpetuse aineviktoriin

Heli Maaslieb , Võru I Põhikooli ja Parksepa Keskkooli õpetaja, IÜ juhatuse liige

Võrumaa ja Pärnumaa korraldasid koos 26.-30.aprillini inimeseõpetuse aineviktoriini, mille sihtgrupp oli seitsmenda klassi õpilased. Ürituse populaarsust näitas fakt, et osalejaid oli ka viiendast ja kuuendast klassist. Viktoriin oli individuaalne, valikvastustega. Kokku võttis osa 404 õpilast.
Küsimused oli koostatud viienda kuni seitsmenda klassi õppematerjali kohta. Teemad olid valitud sellised, millega noor inimene elus kokku puutub. Erinevad käitumisviisid, nende äratundmine; uimastikäitumise valdkonna teadmisi pidid õpilased lahendama läbi juhtumite. Veel oli seksuaalvaldkond ja esmaabi.
Tagasiside õpetajatelt oli valdavas osas positiivne. Märgiti, et juhtumid olid huvitavad ja elulised. Meeldisid valikuvastused ja see, et vale vastus andis miinuspunkti. Kavalalt olime valikusse aeg-ajalt ka mitu õiget vastust pannud. Eks elus just nii ongi.
Inimeseõpetus on eluline õppeaine. Teadmised, mida tundides, viktoriinidel, olümpiaadidel, tasemetöödes näidatakse, peaksid ka elus tööle hakkama.
Aineviktoriin oli ilus õppeaasta lõpetus õpilastele ja tagasiside ka õpetajatele. Iga õpetaja teeb täpsemad kokkuvõtted ise, tulemused on saadetud kõikidele koolidele.
Projektimeeskonda kuulusid ja küsimused valmistasid Võru I Põhikooli ja Parksepa Keskkooli õpetaja Heli Maaslieb ning Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õpetaja Eva Palk. Arvutisse pani Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiõpetaja Krista Kõlli.

____________________________________________________________________

Toimus tenoloogiaõpetuse rahvusvaheline suvekonverents 2010

Mart Soobik , Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees 
 
Traditsiooniline tehnoloogiaõpetuse-alane rahvusvaheline suvekonverents  toimus tänavu Soomes, Ylivieskas koostöös Step Systems OY ja Teknokasega. Koos oldi 7.-9. juunini.

Kohal oli tunnustatud disainer Ristomatti Ratia. Tehnoloogiaõpetuse töötoad olid eriti kaasaegsed: CO2 auto valmistamine, CNC- ja lasertööpingid, elektritööde meisterdamine, tehnoloogiakasvatus ja keemia, energiatöötuba, masin-lintsaagimise töötuba, klaasitööde töötuba ja Picaxe töötuba algajatele.

Järgmisel aastal on rahvusvaheline suvekonverents Pärnumaal.

_____________________________________________________________________

Eelinfo üldharidusasutuste üleriigilise tunnustussüsteemi kohta

486b47b2682be605921b23abd3337651.jpg

Eestimaal on palju kooli- ja lasteaiainimesi, kelle tegevus õppija arengu toetamisel vajab tunnustamist. Haridusala väärt tegude ja ettevõtmiste märkamiseks ja hea kogemuse levitamiseks luuakse ESF-i programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu“ (ÕKVA) toel kahetasandiline (regionaalne ja üleriigiline tasand) üldharidusasutustele suunatud tunnustussüsteem. Tähelepanu all on mitmekesine arengukeskkond, loodus- ja täppisteadused, Eesti väärtustamine, juhtimine ning koostöö. Kandidaate võivad esitada ka õpetajate ühendused ja aineliidud.

ÕPPIJA ARENGU TOETAJA AUHIND
Tunnustatakse pedagoogi, töörühma või õppeasutust, kelle tegevuse tulemusena on loodud tähelepanuväärselt soodsad tingimused õppija arengu toetamiseks.

HARIDUSE SÕBRA JA TOETAJA AUHIND
Tunnustatakse kodanikku, kodanike rühmitust, õppeasutuse pidajat, organisatsiooni või hoolekogu, kes on heategevuslikel alustel õppeasutust toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel.

ÕPPEASUTUSE EESTVEDAJA JA ARENDAJA AUHIND
Tunnustatakse õppeasutuse juhti, juhtkonna liiget või õppeasutuse töörühma, kes on õppeasutuse ja organisatsiooni arengule arvestatava tõuke andnud, mis on omakorda aidanud kaasa õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisele.

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE AUHIND
Tunnustatakse pedagoogi, õppeasutuse töötajat, töörühma või õpilast, kes on algatanud ja ellu viinud ettevõtmisi, kus õppijatel on olnud suurepärased võimalused ja arengukeskkond loodus- ja täppisteaduste omandamiseks.

EESTIMAA JA KODANIKUTUNDE AUHIND
Tunnustatakse pedagoogi, õppeasutuse töötajat, töörühma või õpilast, kes on toetanud õppija arengut eesti keele, kultuuri ja riikluse väärtustamisel ja loonud kodanikutunde kujunemiseks soodsa arengukeskkonna.

Lähem info taotluse esitamise kohta alates 31.08.2010 eksamikeskuse kodulehel Programmid>ÕKVA

_____________________________________________________________________

Lääne-Virumaal toimus tarkuseturg

Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit kutsus 16. juunil maakonna algklassiõpetajad ja teised huvilised Uhtna Põhikooli tarkuseturule. Kindlasti on õpetajad aastate jooksul ise koostanud ja ise valmistanud palju õppematerjale ja -vahendeid, mida oli nüüd hea kolleegidele tutvustada, näiteks harjutusi, ülesandeid, töölehti, lotosid, töökavu, tunniplaane, õppemänge, näidendied, peokavu, ekskursioonimarsruute ja palju muud. Tarkuseturul sai oma parimat kogemust kolleegidele tutvustada, rikastada metoodikaid, osta-müüa-vahetada ise tehtud ja ise koostatud õppematerjale, mida sobib kasutada I-II kooliastmes. Uue riikliku õppekava märksõnad on väärtuskasvatus ja kujundav hindamine. Neil teemadel rääkis maakonna õpetajatele  Rocca al Mare kooli direktor Rein Rebane ja Rocca al Mare seminari juht Meedi Neeme. Täpsemalt vaata http://laaneviruklop.blogspot.com/

____________________________________________________________________

Õppematerjal-DVD "Eesti muusika" üldhariduskoolidele ja muusikakoolidele

Inge Raudsepp, projektijuht, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse liige,
eksamikeskuse kunstiainete peaspetsialist

Vajadus muusikalise DVD-materjali järele on olnud suur. 2007. aastal ilmus kirjastuselt „Talmar & Põhi“ gümnaasiumiõpik „Eesti muusikalugu“ ning aasta hiljem üheksast CD-st koosnev komplekt eesti muusikast. DVD lisab eeltoodud materjalidele visuaalse poole - näeme ja kuuleme tänaseid ja toonaseid eesti artiste esitamas meie oma muusikat.

DVD materjal pärineb Eesti Rahvusringhäälingu videoarhiivist aastatest 1959 – 2008 (koostajad Eeva Potter Eesti Rahvusringhäälingust ja Eve Karp, Tallinna Reaalkooli muusikaõpetaja). Aleksander Kunileiu, Karl August Hermanni, Miina Härma, Rudolf Tobiase, Artur Kapi, Peeter Süda, Mihkel Lüdigi, Mart Saare, Heino Elleri, Eduard Tubina, Gustav Ernesaksa, Ester Mägi, Veljo Tormise, Eini Tambergi, Jaan Räätsa, Arvo Pärdi, Lepo Sumera, Urmas Sisaski, Erkki-Sven Tüüri muusikat on salvestatud tuntud interpreetide esituses. Arhiivimaterjalidest pärinevad ka unikaalsed kaadrid, kus oma loomingust kõnelemas M. Saar, E. Tubin, H. Eller, G. Ernesaks jt.

DVD väljaandmine nõudis suurt ettevalmistamist ja aega, kuna valdavalt tuli kasutada ja töödelda VHS-lindistusi. Tuleb arvestada, et videopildi kvaliteedi tagamiseks on vajalik DVD- aparatuur või DATA-projektor.

DVD "Eesti muusika" valmimist rahastas Tiigrihüppe Sihtasutus, väljaandjaks Eesti Muusikaõpetajate Liit. DVD on õppeotstarbeliseks kasutamiseks üldhariduskoolidele ja muusikakoolidele.

Ülevaade V mudilaskooride festivalist ja VII noortekooride festivalist 2010

______________________________________________________________________

SAAME TUTTAVAKS

Seekordes uudiskirjas löövad mitme kirjutisega kaasa Inimeseõpetuse Ühing ja Eesti Muusikaõpetajate Liit.  Siin ka nende tegevustest lähemalt.   Foto on tehtud Inimeseõpetuse Ühingu suvekoolis 2009. a Maidlas. Suvekool ei tähenda ainult koolitust, see on ka puhkus ja lustakad hetked kolleegide seltsis.

P8110464.JPG

Inimeseõpetuse ühingu suvekoolide traditsioon saab 6-aastaseks

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja Anu Rannuse ülevaade suvekoolides tehtust ja õpitust.

Inimeseõpetuse Ühing

Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaise Margit Kagadze artikkel seltsi tegevusest.

______________________________________________________________________

Eesti Muusikaõpetajate Liit

Ülevaade liidu sünnist, tegevusest ja traditsioonidest.

nsmail-4.jpg
Pilt 2009.a Tallinnas toimunud EAS-i konverentsilt. Lõunakontsert. Esineb Värska folkmuusika-ansambel Trallikud

Eesti Muusikaõpetajate Liidu välissuhete arengust: Euroopa koolimuusika Tallinnas

EMÕL-i välissuhete juhi Ene Kangroni ülevaade Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni aastakonverentsist Tallinn 2009.

16.04.2010 Õpetajate Lehes ilmunud artikkel "Muusikaõpetuse olümpiaad kui mitmevõistlus"

______________________________________________________________

Täname kõiki, kes uudiskirja teise numbri valmimisele kaasa aitasid! Tähelepanekud, märkused ja vihjed trükiveapaharettide asjus võib saata meilile või   Uudiskirja järgmine number ilmub septembris.

 


viimati muudetud: 16.01.2013