EST : ENG : RUS
Õpetajale > Uudiskiri nr 3

» Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 3

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Head lugejad, teie ees on õpetajate võrgustikutöö uudiskirja kolmas number. Seekordse väljaande kohta võib julgelt öelda: SUVEKOOLIDE-ERI. Enne uue õppeaasta algust õppisid õpetajad; saadi kokku, uuendati teadmisi ja tutvusi, koguti meeldivaid suve-elamusi. Kõigest sellest saab uudiskirjast lugeda. Aga enne veel üks soov: toredat õpetajate päeva, rahulikku meelt, vahvaid õpilasi ja jaksu kooliaasta vastu pidada!

täpne töö.jpg
Käsitööõpetajad suvekoolis Viimsis 2010

Lasteaiaõpetajad olid koos Tartus

Suveseminarile jagus esinejaid Peeter Volkonskist Tõnis Lukaseni.

Ettevõtlikud ettevõtlus- ja majandusõpetajad

Eesti Majandusõpetajate Selts oli suvekoolis Jõgevamaal. Keskenduti ettevõtlus- ja majandusõppe valikkursustele RÕKi ainekavas. Elbe Metsatalu ja Kaire Jõe kirjatükk annab tehtust ülevaate.

Reaalkoolist Aegna saarele

Kes käisid Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suvepäevadel õppimas, jäid väga rahule. Uusi teadmisi saadi keskkonnaalase kirjaoskuse kujundamisest ja Aegna saarest. Artikli autor on Illar Leuhin.

Lugu ja pilt

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi suvekool "Lugu ja pilt" toimus Nelijärvel. Kuidas lugemisega lood on, sellest kirjutab seltsi juhatuse aseesimees Aime Klandorf.

Tööõpetuse ühine suvekool

Käsitööõpetajate selts ja tööõpetajate selts õppisid üheskoos. Nahk, nööbid, raud, puit – kõik sobib meisterdamiseks, tuleb vaid oskusi täiendada. Loo autor on Kristi Teder.

nööbitööd.jpg

Ajalooõpetajad suvekoolis

Pärnu maakond võõrustas ajalooõpetajate suvekooli. Elle Seimani artikkel annab ülevaate kolmest sisukast päevast. Eriti meeldejääv oli Kihnu saare külastus.

Kunst, loovus ja kunstiõpetajad suvekoolis

163457372f771f_s.jpg     163459456cbc3f_s.jpg

Jüri Mäemat kirjutab sellest, kuidas õpetajad Käsmus koomikseid joonistasid ja loomingust rõõmu tundsid.

Savi ja puit paelusid õpetajaid

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit suvekoolis Vastseliinas. Kirjutab Mart Soobik.

Ka saksa keele õpetajad pidasid suveseminari. Ülevaate kirjutas Signe Ilmjärv

Eesti Inimeseõpetuse Ühingu suvekool 2010

suvekooli_pilt_REKKi_infokirja_2.jpg
Inimeseõpetuse õpetajate töised suvised hetked. Suvekool 2010.

_____________________________________________________________________

PARIM PRAKTIKA

Kui mängiks kriketit...

Mis mäng on kriket ja kas seda saab ka koolis mängida? Mart Reiniku Gümnaasiumi kogemus ütleb, et saab.

Comenius ühendab ja loob võimalusi

Mart Reiniku Gümnaasiumi õpetaja Kristi Kuusk jagab oma kogemusi Comeniuse programmis õppimisest.

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Oma töid ja tegemisis tutvustab seekordses uudiskirjas Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts. Ülevaate teeb ESÕSi aseesimees Signe Ilmjärv.

image004.jpg
Saksa keele õpetajad suveseminaril 2009 Rõuges

Saame tuttavaks – Hea Algus!

Sellest, kuidas Hea Algus alustas ja kuidas jätkas, kuhu on tänaseks jõutud, kirjutab ühingu tegevjuht Liivi Türbsal.

______________________________________________________________________

LÜHISÕNUMEID

logo_sloganiga.jpg

„Eestimaa õpib ja tänab“ ootab väärikaid kandidaate

Loe lisaks!

Üleriigiline tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“ märkab ja tõstab esile õppija arengu toetamist. Ühe õpetaja, koolijuhi, hoolekogu liikme, kohaliku ettevõtja, lapsevanema või ka õpilase hea kogemus ja väärt tegu võib olla eeskujuks ning innustuseks teistele. Koostöös remonditud kooli spordiväljak või vastvalminud uuenduslik õppematerjal, kultuurireis naabervalda või kolme kooli ühisnäidendi sünd – igapäevasest koolielust leiab palju tegusid, mis toetavad hea arengukeskkonna loomist. „Eestimaa õpib ja tänab“ kutsubki kõiki Eestimaa inimesi märkama neid, kes on tegudega toetanud õppija arengut.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul on õppeasutuste ja kõikide nende inimeste tunnustamine, kes panustavad Eesti haridusse, ääretult oluline, sest riigi arengu ja rahva heaolu vundamendiks on haridus.

Kandidaate viiele auhinnastatuudile saab esitada 25. oktoobrini 2010 kodulehel www.eestimaaopib.ee  Esmakordselt antakse üleriigiliselt välja hariduse sõbra ja toetaja auhind, õppija arengu toetaja auhind, õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhind, Eestimaa ja kodanikutunde auhind ning loodus- ja täppisteaduste auhind.

Tegu on kahetasandilise tunnustussüsteemiga: kandidaadid esitatakse regionaalsel tasandil, maakondade ja linnade komisjonid teevad otsused novembris ning esitavad parimad üleriigilise tasandi komisjonile. Auhinnad antakse üle tänuüritusel, mis toimub 21. jaanuaril 2011.a. Tunnustussüsteemi töörühmas osalesid Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liige ning tunnustusstatuutide töörühma liige Enn Kirsman rõhutas, et tunnustus võiks olla suunav. „Tunnustus peaks motiveerima aktiivsemaid selle nimel, et saada paremaks“, sõnas Enn Kirsman. Töörühma liige, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik Maie Kitsing sõnas, et oluline pole ainult teada saada, kes on tubli, vaid mis on tema panus Eesti hariduse edendamisse.

Tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“ töötati välja ÕKVA programmi raames. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, programmi toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

_________________________________________________________________

Algaval õppeaastal on nii õpetajatel kui õpilastel võimalik osaleda üleeuroopalistel energiahariduse konkurssidel. Konkursi koduleht http://www.u4energy.eu  kuulutab järgmist:

"Kõik Euroopa koolid on oodatud osalema põneval võistlusel, et näidata oma saavutusi energia säästmisel ning tagada sellega jätkusuutlikum tulevik. Esimene U4energy võistlus avatakse ametlikult septembris 2010. Koolid saavad energiatarbimistavadega seotud materjali esitada kuni maini 2011. Pange end proovile!"

_________________________________________________________________


Aitäh kõigile, kes uudiskirja valmimisele kaasa aitasid! Uued teemad, mõtted,  tähelepanekud ja märkused trükiveapaharettide asjus  on oodatud aadressil või

 

viimati muudetud: 17.01.2013