EST : ENG : RUS
Õpetajale > Kutse andmine > Kutsekomisjon

» Kutsekomisjon

Kutse andja moodustab  erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tööandjad, töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled.

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad

Õpetajaid ühendavate organisatsioonide esindajad
Kunstihariduse Ühing
Vene Keele Õpetajate Selts
Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Füüsikaselts
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit

Tööandja esindajad
Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Koolitajad                                                                                                                               Tartu Ülikool
Tallinna Ülikool
Tallinna Pedagoogiline Seminar

Eesti Lastevanemate Liit
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
SA Kutsekoda (hääleõiguseta)

viimati muudetud: 19.05.2010
»Õpetaja V kutsestandard
»Kutse andmise kord
»Kutsekomisjon
»Hindamiskomisjon
»Kutse andmise protseduur
»Nõuded kutse taotlemiseks
»Dokumentide vormistamine ja esitamine