EST : ENG : RUS
Õpetajale > Kutse andmine > Kutse andmise kord

» Kutse andmise kord

Kutse andmise kord õpetaja kutsele. Kinnitatud Hariduse Kutsenõukogu 28.04.2010 otsusega nr 3.

viimati muudetud: 19.05.2010
»Õpetaja V kutsestandard
»Kutse andmise kord
»Kutsekomisjon
»Hindamiskomisjon
»Kutse andmise protseduur
»Nõuded kutse taotlemiseks
»Dokumentide vormistamine ja esitamine