EST : ENG : RUS
Õpetajale > Kutse andmine > Dokumentide vormistamine ja esitamine

» Dokumentide vormistamine ja esitamine kutse taotlemiseks

NB! Dokumentide esitamise tähtaeg on 30. juuni 2011. a kell 17.00! 

Paberkandjal esitamine
1) avaldus ( Avalduse vorm)
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
3) haridustaset ja pedagoogilist ettevalmistust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud koopiad
4) kutsealast tegevust ja arengut tutvustavad dokumendid:
a)kutsealase tegevuse kirjeldus, kutsestandardist lähtuv eneseanalüüs ehk taotleja õpimapp ( õpimapi sisu leiab siit)

Dokumendid tuua isiklikult Tallinn, Lõõtsa tn 4  või saata postiga:

Õpetaja kutse andmine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lõõtsa tn 4
11415 Tallinn

TUGIMATERJAL


Digitaalsel esitamisel peab allkirjastatud konteiner sisaldama järgmisi dokumente:
1) avaldus ( Avalduse vorm)
2) haridustaset ja pedagoogilist ettevalmistust tõendavad dokumendid pdf-vormingus,
3) kutsealast tegevust ja arengut tutvustavad dokumendid:

a) kutsestandardist lähtuv eneseanalüüs  ehk õpimapp  ( õpimapi sisu leiab siit)

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saata aadressil

NB! Vormikohast avaldust täites palume olla täpsed kontaktandmete märkimisel, et telefoni või e-posti teel operatiivselt ühendust võtta. Kõik esitatavad tõendusmaterjalid peavad olema vormistatud trükitult.

Intervjuule võib mapina kaasa võtta kutseaasta õnnestumist illustreeriv materjal õpetaja enda valikul (koostatud õppematerjalid, fotod või lühiülevaated korraldatud üritustest, artiklid jms).

Lisainfo:
Küsimusi võib esitada ka kirjalikult e-posti aadressile 


Koordinaator Ada Lumiste

tel 7 350 619
e-post:  

 


viimati muudetud: 22.06.2011
»Õpetaja V kutsestandard
»Kutse andmise kord
»Kutsekomisjon
»Hindamiskomisjon
»Kutse andmise protseduur
»Nõuded kutse taotlemiseks
»Dokumentide vormistamine ja esitamine