EST : ENG : RUS
Õpetajale > Kutse andmine

» Kutse andmine

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Vastavalt haridus- ja teadusministri 5. detsembri käskkirjale nr 936 lõpetab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus oma tegevuse 31. juulil 2012. Alates eelmise aasta lõpust on tegevusi viidud üle SA-sse Innove.
Muuhulgas on alates 1. jaanuarist 2012 viidud SA Innove koosseisu ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“, mille raames rahastati kutse andmist.

Eelnevast tulenevalt esitas Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus käesoleva aasta aprillis Hariduse kutsenõukogule avalduse õpetaja V kutse andja õiguse kehtetuks tunnistamiseks.

Edaspidise õpetaja kutse andmise otsustab Hariduse Kutsenõukogu pärast uute kutsestandardite väljatöötamist ning uue kutse andja leidmiseks konkursi korraldamist.

Teave kutse andja konkursi väljakulutamise kohta ilmub Kutsekoja kodulehel kui õpetaja kutsesüsteemi korrastamine on lõpule jõudnud. Küsimuste korral palume pöörduda SA Kutsekoda poole.

viimati muudetud: 06.05.2012
»Õpetaja V kutsestandard
»Kutse andmise kord
»Kutsekomisjon
»Hindamiskomisjon
»Kutse andmise protseduur
»Nõuded kutse taotlemiseks
»Dokumentide vormistamine ja esitamine