EST : ENG : RUS
Koolile > Põhikooli lõpueksamid > Tagasiside > Ajaloo, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetuse, vene keele ja kirjanduse küsimustik

» Ajalugu, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetus, vene keel ja kirjandus. Küsimustik

 

Õppeaine
Kool
Kvalifikatsioonile vastavus
Lõpetatud õppeasutus TÜ/TRÜ
TÜ/TLÜ
TTÜ/TPI
EPÜ
muu õppeasutus
Eriala
Lisaeriala / kõrvaleriala
Staa¾ õpetajana: 0 - 5 a
6 - 10 a
11 - 15 a
16 - 20 a
21 - 25 a
26 - 30 a
31 - 35 a
36 ja enam
sh antud aine õpetajana
Teie ametijärk on: pedagoog-metoodik
vanempedagoog
pedagoog
noorempedagoog
ametijärk puudub, on aastane tööleping
Kui kaua olete õpetanud selle lõpueksami sooritajaid? alla 1 a
1 a
2 - 5 a
üle 5 a
Kas Teie õpilaste hulgas oli eritingimustel eksamineeritavaid?
Milliste eksamikorralduse eritingimustega jäite rahule / ei jäänud rahule. Miks?
Teie hinnang lõpueksamitööle:
üldhinnand
Märkige 3 kõige lihtsama ülesande numbrit
Põhjendus
Märkige 3 kõige raskema ülesande numbrit
Põhjendus
Teie arvamus eksami hindamisjuhendi kohta: väga hea
hea
rahuldav
mitterahuldav
Märkused / ettepanekud hindamisjuhendi kohta
Muud arvamused / ettepanekud

viimati muudetud: 14.06.2010
»Õigusaktid
»Põhikooli lõpueksamite ajad 2011/2012
»Põhikooli lõpueksamite hindamisvõtmed 2012. aastal
»Põhikooli lõpueksamite valimine
»Põhikooli lõpueksamitööde tellimine
»Erivajadustega põhikoolilõpetaja eritingimustel eksamineerimisest
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Tagasiside
»Eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte küsimustik
»Eesti keele ja kirjanduse küsimustik
»Ajaloo, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetuse, vene keele ja kirjanduse küsimustik
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid