EST : ENG : RUS
Koolile > Lõpudokumendid > Kõrgkoolid > Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid

» Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid“ alusel koosneb diplomi seeria järgmistest tähistest:

1. Diplomi tähis vastavalt diplomi liigile :

 • Rakenduskõrghariduse diplom „E“
 • Bakalaureuse diplom „L“
 • Magistri diplom „M“
 • Bakalaureuse- ja magistri integreeritud õppekava diplom „M“
 • Doktoriõppe diplom „O“

2. Diplomite tähised vastavalt diplomit väljastavale õppeasutusele on vanade ja uute õppekavade järgi lõpetajatele samad (vt eespool).

Sellest tulenevalt on uute õppekavade järgi lõpetajate diplomite seeriatähised järgmised:

 

  Diplomi liik

E

L

M

M

O

Õppeasutuse tähis

rakenduskõrg diplom

bakalaureuse diplom

magistri diplom

bakalaureuse ja magistri integr diplom

doktori diplom

A

Tartu Ülikool

EA

LA

MA

MA

OA

B

Tallinna Tehnikaülikool

EB

LB

MB

MB

OB

C

Tallinna Ülikool

EC

LC

MC

MC

OC

D

Eesti Maaülikool

ED

LD

MD

MD

OD

E

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EE

LE

ME

ME

OE

K

Eesti Kunstiakadeemia

EK

LK

MK

MK

OK

M

teised ülikoolid

EM

LM

MM

MM

OM

L

rakenduskõrgkoolid

EL

LL

ML

ML

OL

H

kõrgharidust andvad kutseõppeasutused

EH

LH

MH

MH

OH

 Y ühisdiplomi väljaandvad õppeasutused         EY         LY     MY         MY    OY

NB! Järgnevad õppeasutused peavad tellimiskirjale märkima ka viimase diplomi numbri:

 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Eesti Kunstiakadeemia
viimati muudetud: 19.09.2010
»Põhikoolid ja gümnaasiumid
»Kutseõppeasutused
»Kõrgkoolid
»Plankide tellimine
»Plankide numeratsioon
»Vanade õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Akadeemilised õiendid
»Rikutud plankide tagastamine
»Plankide kasutamise aruanne
»Näited
»Duplikaat
»Õigusaktid