EST : ENG : RUS
Koolile > Lõpudokumendid > Kõrgkoolid > Rikutud plankide tagastamine

» Rikutud plankide tagastamine

Kõrgkoolid, kes on ise tasunud plankide eest ning saanud dokumendid kätte REKK-ist akti alusel, koostavad mahakandmise akti, milles loetlevad kõik rikutud plankide nimetused ja numbrid. Rikutud plangid tuleb koos mahakandmise aktiga REKK-ile tagastada 1. novembriks.

Kõrgharidust andvad kutseõppeasutused, kes on saanud blanketid REKK-ist saatelehe alusel, tagastavad rikutud blanketid koos mahakandmise aktiga, milles on näidatud dokumendi liik ning numbrid. Juurde tuleb lisada aruanne plankide kasutamise kohta ( vt Kõrgharidust tõendavate dokumentide plankide kasutamise aruanne)

viimati muudetud: 05.11.2007
»Põhikoolid ja gümnaasiumid
»Kutseõppeasutused
»Kõrgkoolid
»Plankide tellimine
»Plankide numeratsioon
»Vanade õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Akadeemilised õiendid
»Rikutud plankide tagastamine
»Plankide kasutamise aruanne
»Näited
»Duplikaat
»Õigusaktid