EST : ENG : RUS
Koolile > Lõpudokumendid > Kõrgkoolid > Plankide tellimine

» Plankide tellimine

Kõrgharidust tõendavate dokumentide planke tellitakse Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest (edaspidi REKK) järgmiseks õppeaastaks. Tellimise, samuti eelmise aasta blankettide kasutamise aruande esitamise aeg on 1. november.

Tellimiskiri tuleb esitada vastavalt näidisele ( Kõrgharidust tõendavate dokumentide plankide tellimine) ja selles märgitakse vähemalt:

  1. diplomite liigid koos seeriatähistega ja kogus
  2. akadeemiliste õiendite kogus
  3. diploma supplement 'ide kogus
  4. akadeemiliste õiendite lisade kogus
  5. lõpetajate õppekavad ja nende koodid
  6. diplomite väljastamise aeg.

Tellimiskiri saadetakse REKK-i soovituslikult koos eelmise aasta Kõrgharidust tõendavate dokumentide plankide aruandega .

Tellitud kõrgharidust tõendavate dokumentide plangid väljastab REKK kõrgkoolijuhile või tema volitusel kõrgkooli esindajale üleandmis-vastuvõtmise akti või kõrgharidust andvatele kutseõppeasutustele saatelehe alusel. Et kiirendada ja lihtsustada plankide väljastamist ja sellega seotud asjaajamist, on kõrgkoolidel soovitav teavitada REKK-i plankide väljavõtmise kuupäevast vähemalt 3 päeva varem.

viimati muudetud: 26.05.2008
»Põhikoolid ja gümnaasiumid
»Kutseõppeasutused
»Kõrgkoolid
»Plankide tellimine
»Plankide numeratsioon
»Vanade õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Akadeemilised õiendid
»Rikutud plankide tagastamine
»Plankide kasutamise aruanne
»Näited
»Duplikaat
»Õigusaktid