EST : ENG : RUS
Koolile > Lõpudokumendid > Kõrgkoolid > Näited

» Näited

Kõrgharidust tõendavate dokumentide plankide tellimine

Plankide kasutamise aruanne

Rikutud plankide mahakandmise akt

viimati muudetud: 19.09.2010
»Põhikoolid ja gümnaasiumid
»Kutseõppeasutused
»Kõrgkoolid
»Plankide tellimine
»Plankide numeratsioon
»Vanade õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Akadeemilised õiendid
»Rikutud plankide tagastamine
»Plankide kasutamise aruanne
»Näited
»Duplikaat
»Õigusaktid