EST : ENG : RUS
Koolile > Lõpudokumendid > Kõrgkoolid > Akadeemilised õiendid

» Akadeemilised õiendid

Koos diplomiga tellivad kõrgkoolid REKK-st akadeemiliste õiendite plangid, märkides ära õiendi tähise ja vajaliku koguse.

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid“ alusel väljastab kõrgkool lõpetajale eestikeelse ja inglisekeelse akadeemilise õiendi ( Diploma Supplement ), mille tähised on:

  • Akadeemiline õiend „R“
  • Diploma Supplement „DS“
  • Lisaleht „S“
viimati muudetud: 05.11.2007
»Põhikoolid ja gümnaasiumid
»Kutseõppeasutused
»Kõrgkoolid
»Plankide tellimine
»Plankide numeratsioon
»Vanade õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Uute õppekavade järgi lõpetajate diplomid
»Akadeemilised õiendid
»Rikutud plankide tagastamine
»Plankide kasutamise aruanne
»Näited
»Duplikaat
»Õigusaktid