EST : ENG : RUS
Koolile > Eksamialased seminarid õpetajatele
»Inglise keele riigieksami suulise osa intervjueerijate ja hindajate seminarid
»Pratsuse keele suulise osa intervjueerijate ja hindajate seminar
»Inglise keele põhikooli eksami seminar