EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Riigieksamitele registreerimine

» Andmed 2012. a riigieksamitele registreerunute kohta


2012. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel kokku registreerunud 18 233 eksaminandi, neist 15 198 on gümnaasiumiõpilased, 1 228 gümnaasiumi varemlõpetanud ning 1 807 kutseõppeasutuste õpilased. Eksamivalikute arv on kokku 43 176 ning need jagunevad järgmiselt:

 

Gümnaasium

Kutseõppe-asutus

Varem-lõpetanud

Kokku

Eesti keel

7 971

492

488

8 951

Vene keel

1 195

57

60

1 312

Eesti keel teise keelena

1 791

1 126

63

2 980

Ajalugu

1 100

21

88

1 209

Inglise keel

6 634

377

337

7 348

Saksa keel

226

4

9

239

Vene keel (võõrkeelena)

313

20

20

353

Prantsuse keel

30

 

1

31

Matemaatika

3 487

228

317

4 032

Ühiskonnaõpetus

6 037

151

114

6 302

Geograafia

5 204

100

67

5 371

Bioloogia

2 123

78

313

2 514

Keemia

1 667

25

165

1 857

Füüsika

580

36

61

677

EKSAMIVALIKUID KOKKU

38 358

2 715

2 103

43 176

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele kirjand ning vene õppekeelega koolides eesti keel teise keelena. 

Kutseõppeasutustes on põhikooli baasil vene õppekeelega gruppide õpilastel kohustuslikuks riigieksamiks eesti keel teise keelena.

Riigieksameid on võimalik teha ka enne lõpuklassi, kui eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused on läbitud.

Möödunud, 2011. aastal registreerus riigieksamitele 20 466 eksaminandi, neist 17 105 olid gümnaasiumi ja 1 963 kutseõppeasutuse õpilast ning 1 398 gümnaasiumi varemlõpetanut.


viimati muudetud: 13.02.2012
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine
»2011
»2010
»2009
»2008
»2007
»2006
»2005
»2004