EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Riigieksamite statistika 2011

» 2011. aasta riigieksamite statistika


Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel tuleb silmas pidada, et
  • ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid;
  • teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on aastate lõikes muutuv, sest eksaminandide eelistused muutuvad;
  • eksaminandide arv erineb ainete lõikes.

Riigieksamite statistika 2011

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest.Min - vähim saadud tulemus. Max - maksimaalne tulemus. St. hälve - standardhälve

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Üldstatistika

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1508 64.4 68.0 19.3 32 329 0 0 99 2.1 21.8
Bioloogia 2803 60.0 62.0 18.5 41 407 0 9 99 1.5 14.5
Eesti keel (kirjand) 9595 59.2 60.0 20.4 166 1656 77 0 100 1.7 17.3
Eesti keel teise keelena 3098 57.8 60.0 25.6 268 761 6 3 100 8.7 24.6
Füüsika 676 63.6 67.0 21.3 25 174 0 10 99 3.7 25.7
Geograafia 5959 59.4 60.0 16.5 56 607 0 0 98 0.9 10.2
Inglise keel 7917 72.0 74.0 15.5 7 2791 0 0 99 0.1 35.3
Keemia 1918 65.9 70.0 21.6 40 594 12 0 100 2.1 31.0
Matemaatika 4328 57.1 59.0 25.9 383 992 29 0 100 8.8 22.9
Prantsuse keel 33 78.0 82.0 15.0 0 20 0 35 95 0.0 60.6
Saksa keel 272 77.3 80.0 15.1 0 132 2 35 100 0.0 48.5
Vene keel (kirjand) 1459 58.8 59.0 20.7 7 262 17 0 100 0.5 18.0
Vene keel võõrkeelena 359 72.6 76.0 16.4 1 139 0 18 98 0.3 38.7
Ühiskonnaõpetus 6228 67.7 69.0 15.1 18 1329 0 11 99 0.3 21.3

 

Mehed

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 684 63.8 67.0 18.7 14 141 0 0 97 2.0 20.6
Bioloogia 897 60.8 62.0 18.2 8 137 0 9 96 0.9 15.3
Eesti keel (kirjand) 4155 55.5 56.0 20.3 107 531 22 0 100 2.6 12.8
Eesti keel teise keelena 1562 51.7 51.0 25.5 199 257 1 3 100 12.7 16.5
Füüsika 534 63.3 67.0 21.9 22 145 0 11 99 4.1 27.2
Geograafia 2735 61.1 62.0 15.8 15 317 0 11 98 0.5 11.6
Inglise keel 3630 72.9 75.0 15.3 5 1366 0 0 99 0.1 37.6
Keemia 851 67.8 72.0 21.6 13 309 5 11 100 1.5 36.3
Matemaatika 2335 55.1 56.0 26.8 255 515 15 0 100 10.9 22.1
Prantsuse keel 1 80.0 80.0   0 0 0 80 80 0.0 0.0
Saksa keel 101 75.7 78.0 15.5 0 44 1 35 100 0.0 43.6
Vene keel (kirjand) 488 56.7 56.0 21.2 3 73 8 0 100 0.6 15.0
Vene keel võõrkeelena 113 71.5 74.0 16.5 0 37 0 27 98 0.0 32.7
Ühiskonnaõpetus 2464 67.0 69.0 14.7 8 463 0 12 99 0.3 18.8

 

Naised

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 824 64.9 69.0 19.7 18 188 0 3 99 2.2 22.8
Bioloogia 1906 59.6 61.0 18.7 33 270 0 9 99 1.7 14.2
Eesti keel (kirjand) 5440 62.1 63.0 19.9 59 1125 55 0 100 1.1 20.7
Eesti keel teise keelena 1536 64.0 68.0 24.3 69 504 5 7 100 4.5 32.8
Füüsika 142 64.4 68.5 18.8 3 29 0 10 99 2.1 20.4
Geograafia 3224 57.9 58.0 16.9 41 290 0 0 97 1.3 9.0
Inglise keel 4287 71.2 73.0 15.7 2 1425 0 8 99 0.0 33.2
Keemia 1067 64.3 68.0 21.5 27 285 7 0 100 2.5 26.7
Matemaatika 1993 59.3 61.0 24.6 128 477 14 0 100 6.4 23.9
Prantsuse keel 32 77.9 82.0 15.2 0 20 0 35 95 0.0 62.5
Saksa keel 171 78.3 81.0 14.7 0 88 1 39 100 0.0 51.5
Vene keel (kirjand) 971 59.9 60.0 20.4 4 189 9 11 100 0.4 19.5
Vene keel võõrkeelena 246 73.1 77.0 16.4 1 102 0 18 96 0.4 41.5
Ühiskonnaõpetus 3764 68.1 70.0 15.3 10 866 0 11 99 0.3 23.0


Eesti õppekeelega õppurid

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1339 65.3 68.0 18.7 22 304 0 0 99 1.6 22.7
Bioloogia 2328 61.2 63.0 18.0 21 367 0 11 99 0.9 15.8
Eesti keel (kirjand) 9594 59.2 60.0 20.4 166 1656 77 0 100 1.7 17.3
Eesti keel teise keelena 87 86.9 92.0 12.9 0 66 3 42 100 0.0 75.9
Füüsika 577 64.0 67.0 21.2 19 153 0 10 99 3.3 26.5
Geograafia 5557 60.2 61.0 16.1 34 600 0 0 98 0.6 10.8
Inglise keel 6987 73.3 76.0 15.0 3 2664 0 0 99 0.0 38.1
Keemia 1592 65.7 69.0 21.7 28 490 11 0 100 1.8 30.8
Matemaatika 3615 57.4 59.0 25.6 300 834 23 0 100 8.3 23.1
Prantsuse keel 32 77.6 82.0 15.1 0 19 0 35 95 0.0 59.4
Saksa keel 220 79.5 83.0 14.1 0 123 2 35 100 0.0 55.9
Vene keel (kirjand) 59 68.5 73.0 21.5 1 20 0 17 98 1.7 33.9
Vene keel võõrkeelena 359 72.6 76.0 16.4 1 139 0 18 98 0.3 38.7
Ühiskonnaõpetus 5715 69.2 71.0 13.9 5 1305 0 11 99 0.1 22.8

 

Vene õppekeelega õppurid

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 169 57.4 61.0 22.5 10 25 0 3 97 5.9 14.8
Bioloogia 475 53.6 55.0 19.6 20 40 0 9 95 4.2 8.4
Eesti keel (kirjand) 0                    
Eesti keel teise keelena 3009 56.9 59.0 25.4 268 693 3 3 100 8.9 23.0
Füüsika 99 61.0 66.0 21.8 6 21 0 11 95 6.1 21.2
Geograafia 402 47.8 47.0 17.1 22 7 0 11 89 5.5 1.7
Inglise keel 928 62.0 63.0 16.0 4 125 0 6 97 0.4 13.5
Keemia 324 66.6 71.0 21.5 12 104 1 11 100 3.7 32.1
Matemaatika 713 55.4 56.0 27.2 83 158 6 0 100 11.6 22.2
Prantsuse keel 1 90.0 90.0   0 1 0 90 90 0.0 100.0
Saksa keel 52 68.2 70.0 15.5 0 9 0 39 95 0.0 17.3
Vene keel (kirjand) 1399 58.4 58.0 20.6 6 242 17 0 100 0.4 17.3
Vene keel võõrkeelena 0                    
Ühiskonnaõpetus 511 50.5 50.0 17.2 13 23 0 11 93 2.5 4.5

 

Gümnaasiumiõppurid* (kõik õppevormid)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1408 65.8 69.0 18.3 19 325 0 0 99 1.3 23.1
Bioloogia 2525 60.2 62.0 18.1 31 352 0 9 99 1.2 13.9
Eesti keel (kirjand) 8474 60.8 62.0 19.7 76 1565 72 0 100 0.9 18.5
Eesti keel teise keelena 1929 69.4 74.0 21.0 33 717 6 9 100 1.7 37.2
Füüsika 628 65.6 68.0 19.9 12 171 0 15 99 1.9 27.2
Geograafia 5841 59.6 60.0 16.4 53 602 0 0 98 0.9 10.3
Inglise keel 7351 72.6 75.0 15.2 5 2699 0 6 99 0.1 36.7
Keemia 1785 66.2 70.0 21.3 26 558 12 0 100 1.5 31.3
Matemaatika 3906 60.5 62.0 23.8 168 979 29 0 100 4.3 25.1
Prantsuse keel 31 79.0 82.0 14.9 0 20 0 35 95 0.0 64.5
Saksa keel 264 77.4 80.0 15.0 0 128 2 35 100 0.0 48.5
Vene keel (kirjand) 1368 59.2 59.5 20.7 6 257 15 11 100 0.4 18.8
Vene keel võõrkeelena 330 73.2 76.0 16.1 0 130 0 22 98 0.0 39.4
Ühiskonnaõpetus 5927 68.1 70.0 14.8 14 1291 0 11 99 0.2 21.8
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

 

Gümnaasiumiõppurid* (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1296 67.6 70.0 17.0 6 320 0 0 99 0.5 24.7
Bioloogia 2222 62.6 64.0 16.8 10 347 0 16 99 0.5 15.6
Eesti keel (kirjand) 7350 63.0 64.0 19.0 32 1516 71 7 100 0.4 20.6
Eesti keel teise keelena 1651 72.3 76.0 19.1 8 682 6 15 100 0.5 41.3
Füüsika 602 66.6 69.0 19.2 8 170 0 15 99 1.3 28.2
Geograafia 5081 61.6 62.0 15.5 21 592 0 0 98 0.4 11.7
Inglise keel 6753 73.3 76.0 14.9 2 2590 0 14 99 0.0 38.4
Keemia 1713 67.4 70.0 20.5 16 556 12 11 100 0.9 32.5
Matemaatika 3710 62.2 64.0 22.8 102 976 29 4 100 2.7 26.3
Prantsuse keel 31 79.0 82.0 14.9 0 20 0 35 95 0.0 64.5
Saksa keel 262 77.4 80.0 15.0 0 127 2 35 100 0.0 48.5
Vene keel (kirjand) 1166 61.4 62.0 20.2 2 248 15 11 100 0.2 21.3
Vene keel võõrkeelena 250 78.2 80.0 12.5 0 121 0 30 98 0.0 48.4
Ühiskonnaõpetus 4862 70.3 72.0 13.7 6 1206 0 11 99 0.1 24.8
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

 

Gümnaasiumiõppurid* (õhtune ja kaugõpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 112 45.1 44.5 20.0 13 5 0 7 91 11.6 4.5
Bioloogia 303 42.6 41.0 17.3 21 5 0 9 93 6.9 1.7
Eesti keel (kirjand) 1124 46.5 45.0 18.0 44 49 1 0 100 3.9 4.4
Eesti keel teise keelena 278 52.2 54.0 23.0 25 35 0 9 99 9.0 12.6
Füüsika 26 42.4 42.0 20.4 4 1 0 15 91 15.4 3.8
Geograafia 760 46.6 46.0 15.7 32 10 0 3 88 4.2 1.3
Inglise keel 598 64.9 66.0 16.0 3 109 0 6 98 0.5 18.2
Keemia 72 36.5 32.5 18.5 10 2 0 0 91 13.9 2.8
Matemaatika 196 28.2 25.0 18.1 66 3 0 0 91 33.7 1.5
Saksa keel 2 71.0 71.0 15.6 0 1 0 60 82 0.0 50.0
Vene keel (kirjand) 202 46.7 44.0 18.8 4 9 0 11 97 2.0 4.5
Vene keel võõrkeelena 80 57.8 56.5 16.5 0 9 0 22 90 0.0 11.2
Ühiskonnaõpetus 1065 58.2 58.0 15.7 8 85 0 12 99 0.8 8.0
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

 

Gümnaasiumiõppurid* eesti õppekeel (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St.hälve Alla.20.p. Üle.80.p. Sh.100.p. min max alla20pr yle80pr
Ajalugu 1153 68.3 71.0 16.6 4 295 0 0 99 0.3 25.6
Bioloogia 1841 63.8 65.0 16.5 5 316 0 16 99 0.3 17.2
Eesti keel (kirjand) 7350 63.0 64.0 19.0 32 1516 71 7 100 0.4 20.6
Eesti keel teise keelena 72 89.1 95.0 12.3 0 59 3 42 100 0.0 81.9
Füüsika 513 67.0 69.0 19.1 6 149 0 15 99 1.2 29.0
Geograafia 4747 62.4 63.0 15.1 8 585 0 0 98 0.2 12.3
Inglise keel 5965 74.6 77.0 14.4 1 2469 0 19 99 0.0 41.4
Keemia 1425 67.3 70.0 20.6 12 460 11 13 100 0.8 32.3
Matemaatika 3117 62.3 64.0 22.6 77 819 23 5 100 2.5 26.3
Prantsuse keel 30 78.7 82.0 15.0 0 19 0 35 95 0.0 63.3
Saksa keel 211 79.7 83.0 14.0 0 119 2 35 100 0.0 56.4
Vene keel (kirjand) 55 68.9 73.0 22.1 1 20 0 17 98 1.8 36.4
Vene keel võõrkeelena 250 78.2 80.0 12.5 0 121 0 30 98 0.0 48.4
Ühiskonnaõpetus 4549 71.4 73.0 12.7 3 1187 0 11 99 0.1 26.1
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

 

Gümnaasiumiõppurid* vene õppekeel (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St.hälve Alla.20.p. Üle.80.p. Sh.100.p. min max alla20pr yle80pr
Ajalugu 143 61.9 65.0 19.7 2 25 0 16 97 1.4 17.5
Bioloogia 381 56.8 57.0 17.5 5 31 0 16 95 1.3 8.1
Eesti keel teise keelena 1577 71.5 75.0 19.0 8 621 3 15 100 0.5 39.4
Füüsika 89 64.2 69.0 19.7 2 21 0 19 95 2.2 23.6
Geograafia 334 49.5 49.0 16.6 13 7 0 14 89 3.9 2.1
Inglise keel 786 63.4 64.0 15.4 1 119 0 14 97 0.1 15.1
Keemia 287 68.3 72.0 19.8 4 96 1 11 100 1.4 33.4
Matemaatika 593 61.8 66.0 23.8 25 157 6 4 100 4.2 26.5
Prantsuse keel 1 90.0 90.0   0 1 0 90 90 0.0 100.0
Saksa keel 51 67.8 70.0 15.5 0 8 0 39 95 0.0 15.7
Vene keel (kirjand) 1110 61.0 61.0 20.1 1 228 15 11 100 0.1 20.5
Ühiskonnaõpetus 312 53.8 54.0 16.7 3 19 0 11 93 1.0 6.1
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

viimati muudetud: 23.08.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel (kirjand)
»Eesti keel teise keelena
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Vene keel (kirjand)
»Vene keel võõrkeelena
»Ühiskonnaõpetus
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine