EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Riigieksamite statistika 2010

» Riigieksamite statistika 2010

Riigieksamite statistika 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Üldstatistika

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1778 65.6 69.0 18.9 34 406 0 3 99 1.9 22.8
Bioloogia 3247 59.2 59.0 18.8 32 512 0 7 99 1.0 15.8
Eesti keel (kirjand) 10025 58.6 59.0 20.6 163 1696 77 0 100 1.6 16.9
Eesti keel teise keelena 3281 57.6 60.0 25.6 270 802 4 0 100 8.2 24.4
Füüsika 717 63.9 67.0 22.4 23 204 1 9 100 3.2 28.5
Geograafia 6737 59.3 61.0 17.8 76 812 0 0 99 1.1 12.1
Inglise keel 8379 69.3 71.0 15.9 18 2387 0 0 99 0.2 28.5
Keemia 2055 59.4 61.0 22.5 69 449 2 6 100 3.4 21.8
Matemaatika 4498 58.4 59.0 25.5 347 1058 81 0 100 7.7 23.5
Prantsuse keel 34 72.4 72.0 14.0 0 12 0 39 97 0.0 35.3
Saksa keel 381 78.0 81.0 14.7 1 197 1 9 100 0.3 51.7
Vene keel (kirjand) 1687 59.7 60.0 18.8 10 263 7 8 100 0.6 15.6
Vene keel võõrkeelena 346 75.9 78.0 14.1 1 151 0 18 97 0.3 43.6
Ühiskonnaõpetus 6050 64.0 65.0 13.7 12 662 0 13 99 0.2 10.9

Mehed

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 813 64.5 67.0 18.1 12 159 0 5 97 1.5 19.6
Bioloogia 1044 57.3 57.0 19.2 15 144 0 7 97 1.4 13.8
Eesti keel (kirjand) 4298 54.3 54.0 20.6 103 521 21 0 100 2.4 12.1
Eesti keel teise keelena 1639 51.4 50.0 25.8 208 293 2 0 100 12.7 17.9
Füüsika 563 63.6 66.0 23.0 19 166 1 9 100 3.4 29.5
Geograafia 3078 61.6 63.0 17.0 16 437 0 0 99 0.5 14.2
Inglise keel 3714 70.4 73.0 15.8 10 1149 0 0 99 0.3 30.9
Keemia 836 60.5 61.5 23.1 28 208 2 6 100 3.3 24.9
Matemaatika 2364 55.7 56.0 26.7 254 514 42 0 100 10.7 21.7
Prantsuse keel 6 81.3 83.0 12.7 0 3 0 59 97 0.0 50.0
Saksa keel 128 77.2 79.5 14.6 1 59 1 9 100 0.8 46.1
Vene keel (kirjand) 571 56.9 57.0 19.3 6 68 4 8 100 1.1 11.9
Vene keel võõrkeelena 114 75.4 76.0 12.6 0 44 0 39 96 0.0 38.6
Ühiskonnaõpetus 2425 64.1 65.0 13.3 2 263 0 17 99 0.1 10.8

Naised

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 965 66.5 70.0 19.6 22 247 0 3 99 2.3 25.6
Bioloogia 2203 60.1 60.0 18.6 17 368 0 8 99 0.8 16.7
Eesti keel (kirjand) 5727 61.8 63.0 20.1 60 1175 56 5 100 1.0 20.5
Eesti keel teise keelena 1642 63.8 68.0 23.8 62 509 2 0 100 3.8 31.0
Füüsika 154 65.2 68.0 20.0 4 38 0 9 98 2.6 24.7
Geograafia 3659 57.3 58.0 18.2 60 375 0 6 97 1.6 10.2
Inglise keel 4665 68.4 70.0 15.9 8 1238 0 12 99 0.2 26.5
Keemia 1219 58.7 60.0 22.0 41 241 0 7 99 3.4 19.8
Matemaatika 2134 61.5 63.0 23.8 93 544 39 2 100 4.4 25.5
Prantsuse keel 28 70.5 71.0 13.7 0 9 0 39 91 0.0 32.1
Saksa keel 253 78.4 82.0 14.8 0 138 0 32 99 0.0 54.5
Vene keel (kirjand) 1116 61.1 62.0 18.4 4 195 3 14 100 0.4 17.5
Vene keel võõrkeelena 232 76.1 80.0 14.8 1 107 0 18 97 0.4 46.1
Ühiskonnaõpetus 3625 63.9 65.0 13.9 10 399 0 13 98 0.3 11.0

Eesti õppekeelega õppurid

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1586 66.8 69.5 17.8 18 378 0 3 99 1.1 23.8
Bioloogia 2717 60.0 60.0 18.6 15 458 0 12 99 0.6 16.9
Eesti keel (kirjand) 10017 58.6 59.0 20.6 162 1695 77 0 100 1.6 16.9
Eesti keel teise keelena 136 82.4 90.5 18.7 2 96 3 13 100 1.5 70.6
Füüsika 638 63.5 65.0 22.5 21 179 1 9 100 3.3 28.1
Geograafia 6195 60.5 62.0 17.2 40 790 0 8 99 0.6 12.8
Inglise keel 7275 70.7 73.0 15.1 7 2254 0 0 99 0.1 31.0
Keemia 1667 59.1 60.0 22.4 55 355 2 7 100 3.3 21.3
Matemaatika 3744 59.5 61.0 25.2 265 906 72 0 100 7.1 24.2
Prantsuse keel 28 73.2 72.0 13.5 0 10 0 39 97 0.0 35.7
Saksa keel 333 79.4 82.0 13.9 1 185 1 9 100 0.3 55.6
Vene keel (kirjand) 75 66.5 64.0 17.2 0 17 1 34 100 0.0 22.7
Vene keel võõrkeelena 345 75.9 78.0 14.1 1 151 0 18 97 0.3 43.8
Ühiskonnaõpetus 5570 65.0 66.0 13.0 2 647 0 15 99 0.0 11.6

Vene õppekeelega õppurid

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 189 54.8 56.0 23.9 16 26 0 5 95 8.5 13.8
Bioloogia 529 54.8 56.0 19.6 17 54 0 7 95 3.2 10.2
Eesti keel (kirjand) 4 27.2 22.5 16.6 1 0 0 13 51 25.0 0.0
Eesti keel teise keelena 3139 56.5 58.0 25.3 268 705 1 0 100 8.5 22.5
Füüsika 79 67.8 73.0 21.2 2 25 0 9 99 2.5 31.6
Geograafia 542 45.6 43.0 18.6 36 22 0 0 95 6.6 4.1
Inglise keel 1094 59.5 60.0 17.0 11 130 0 12 94 1.0 11.9
Keemia 387 60.8 63.0 22.9 14 94 0 6 99 3.6 24.3
Matemaatika 752 53.4 53.0 26.6 82 152 9 0 100 10.9 20.2
Prantsuse keel 5 65.2 63.0 16.4 0 1 0 45 85 0.0 20.0
Saksa keel 48 68.0 72.0 16.2 0 12 0 32 95 0.0 25.0
Vene keel (kirjand) 1607 59.3 60.0 18.8 10 244 6 8 100 0.6 15.2
Vene keel võõrkeelena 1 74.0 74.0   0 0 0 74 74 0.0 0.0
Ühiskonnaõpetus 477 51.5 52.0 15.4 10 15 0 13 90 2.1 3.1

Gümnaasiumiõppurid* (kõik õppevormid)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1637 66.7 69.0 17.9 18 386 0 5 99 1.1 23.6
Bioloogia 2949 59.5 60.0 18.4 22 452 0 8 99 0.7 15.3
Eesti keel (kirjand) 8713 60.8 61.0 19.8 70 1618 76 0 100 0.8 18.6
Eesti keel teise keelena 2100 68.5 72.0 21.0 33 736 4 0 100 1.6 35.0
Füüsika 668 65.6 68.0 21.2 13 197 1 12 100 1.9 29.5
Geograafia 6565 59.7 61.0 17.6 64 806 0 0 99 1.0 12.3
Inglise keel 7729 70.1 72.0 15.4 10 2311 0 12 99 0.1 29.9
Keemia 1939 59.5 61.0 22.3 60 420 2 6 100 3.1 21.7
Matemaatika 3965 62.3 63.0 23.1 121 1034 80 0 100 3.1 26.1
Prantsuse keel 31 72.4 72.0 13.3 0 10 0 39 97 0.0 32.3
Saksa keel 367 78.5 82.0 14.3 0 195 1 32 100 0.0 53.1
Vene keel (kirjand) 1553 60.3 61.0 18.7 9 252 6 8 100 0.6 16.2
Vene keel võõrkeelena 303 76.4 79.0 14.1 1 138 0 18 97 0.3 45.5
Ühiskonnaõpetus 5735 64.5 65.0 13.3 9 643 0 13 99 0.2 11.2
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Gümnaasiumiõppurid* (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1509 68.3 71.0 16.9 10 384 0 5 99 0.7 25.4
Bioloogia 2664 61.4 62.0 17.5 7 444 0 16 99 0.3 16.7
Eesti keel (kirjand) 7732 62.6 63.0 19.3 36 1577 74 0 100 0.5 20.4
Eesti keel teise keelena 1843 70.7 74.0 19.5 9 695 4 13 100 0.5 37.7
Füüsika 645 66.3 68.0 20.8 9 196 1 15 100 1.4 30.4
Geograafia 5750 61.7 63.0 16.8 31 788 0 10 99 0.5 13.7
Inglise keel 7191 70.8 73.0 15.1 4 2244 0 13 99 0.1 31.2
Keemia 1876 60.3 62.0 21.9 41 417 2 8 100 2.2 22.2
Matemaatika 3814 63.5 64.0 22.4 72 1028 80 0 100 1.9 27.0
Prantsuse keel 31 72.4 72.0 13.3 0 10 0 39 97 0.0 32.3
Saksa keel 348 78.8 82.0 14.1 0 186 1 32 100 0.0 53.4
Vene keel (kirjand) 1367 62.5 63.0 17.8 0 246 6 20 100 0.0 18.0
Vene keel võõrkeelena 239 79.7 82.0 12.1 0 128 0 36 97 0.0 53.6
Ühiskonnaõpetus 4852 66.2 67.0 12.5 1 617 0 14 99 0.0 12.7
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Gümnaasiumiõppurid* (õhtune ja kaugõpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 128 47.3 49.5 18.2 8 2 0 7 89 6.2 1.6
Bioloogia 285 41.8 39.0 16.9 15 8 0 8 91 5.3 2.8
Eesti keel (kirjand) 981 46.7 45.0 18.4 34 41 2 8 100 3.5 4.2
Eesti keel teise keelena 257 52.9 53.0 23.9 24 41 0 0 99 9.3 16.0
Füüsika 23 44.5 41.0 21.8 4 1 0 12 86 17.4 4.3
Geograafia 815 45.8 45.0 16.7 33 18 0 0 93 4.0 2.2
Inglise keel 538 61.2 62.0 16.4 6 67 0 12 94 1.1 12.5
Keemia 63 35.6 28.0 21.5 19 3 0 6 94 30.2 4.8
Matemaatika 151 31.6 27.0 20.6 49 6 0 0 91 32.5 4.0
Saksa keel 19 73.4 79.0 16.9 0 9 0 42 92 0.0 47.4
Vene keel (kirjand) 186 44.8 44.0 17.1 9 6 0 8 91 4.8 3.2
Vene keel võõrkeelena 64 64.2 64.5 14.4 1 10 0 18 96 1.6 15.6
Ühiskonnaõpetus 883 54.9 54.0 13.6 8 26 0 13 90 0.9 2.9
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Gümnaasiumiõppurid* eesti õppekeel (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 1352 69.5 71.0 15.7 2 357 0 13 99 0.1 26.4
Bioloogia 2242 62.1 62.0 17.3 3 398 0 17 99 0.1 17.8
Eesti keel (kirjand) 7730 62.6 63.0 19.3 36 1576 74 0 100 0.5 20.4
Eesti keel teise keelena 98 89.0 93.0 10.5 0 82 3 49 100 0.0 83.7
Füüsika 572 65.8 68.0 21.0 9 171 1 15 100 1.6 29.9
Geograafia 5326 62.7 64.0 16.3 18 767 0 12 99 0.3 14.4
Inglise keel 6227 72.3 74.0 14.4 1 2116 0 18 99 0.0 34.0
Keemia 1514 60.0 61.0 21.8 31 327 2 8 100 2.0 21.6
Matemaatika 3203 64.3 65.0 21.9 45 878 71 0 100 1.4 27.4
Prantsuse keel 27 72.7 72.0 13.4 0 9 0 39 97 0.0 33.3
Saksa keel 303 80.4 84.0 12.9 0 174 1 33 100 0.0 57.4
Vene keel (kirjand) 69 68.2 66.0 16.7 0 17 1 34 100 0.0 24.6
Vene keel võõrkeelena 239 79.7 82.0 12.1 0 128 0 36 97 0.0 53.6
Ühiskonnaõpetus 4499 67.1 68.0 12.0 0 603 0 20 99 0.0 13.4
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Gümnaasiumiõppurid* vene õppekeel (ainult päevane õpe)

  N Keskmine Mediaan St hälve Alla 20p Üle 80p 100p Min Max Alla 20p (%) Üle 80p (%)
Ajalugu 155 58.3 63.0 22.7 8 25 0 5 95 5.2 16.1
Bioloogia 422 58.0 59.0 17.8 4 46 0 16 95 0.9 10.9
Eesti keel teise keelena 1739 69.7 73.0 19.4 9 612 1 13 100 0.5 35.2
Füüsika 73 70.6 74.0 18.5 0 25 0 26 99 0.0 34.2
Geograafia 424 48.6 46.0 17.9 13 21 0 10 95 3.1 5.0
Inglise keel 956 61.1 61.5 16.2 3 126 0 13 94 0.3 13.2
Keemia 361 61.8 64.0 22.3 10 90 0 8 99 2.8 24.9
Matemaatika 611 59.4 60.0 24.4 27 150 9 3 100 4.4 24.5
Prantsuse keel 4 70.2 70.5 13.7 0 1 0 55 85 0.0 25.0
Saksa keel 45 67.9 71.0 16.6 0 12 0 32 95 0.0 26.7
Vene keel (kirjand) 1293 62.1 63.0 17.9 0 227 5 20 100 0.0 17.6
Ühiskonnaõpetus 350 55.5 55.0 13.8 1 14 0 14 90 0.3 4.0
*Ilma varemlõpetanute ja eksternideta

viimati muudetud: 23.08.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel (kirjand)
»Eesti keel teise keelena
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Vene keel (kirjand)
»Vene keel võõrkeelena
»Ühiskonnaõpetus
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine