EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele

» Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele

Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele

Protsentiilastak kajastab järjestust ja järjestuse sagedusi. Protsentiilastak on sarnane eksamitulemuste järjestusstatistika kumulatiivse protsendiga ja annab eksami toortulemusele juurde lisainformatsiooni õpilase asukoha suhtes teiste eksaminandidega võrreldes. Sisuliselt näitab see, mitmest protsendist tulemustest on antud tulemus tugevam või võrdne antud aines antud õppeaastal.

Pärast apellatsioonide läbi vaatamist ilmuvad eksamikeskuse kodulehele vastavustabelid, kust on võimalik vaadata eksamitulemuste vastavaid protsentiilastakuid iga õppeaine ning aasta kohta. Riigieksamitunnistusel esitatakse ainult toortulemus. Protsentiilastakud esitatakse kodulehel HTML tabelites täisarvuna, kuid allalaadimiseks on andmefail, milles on protsentiilastakud täpsusega kaks kohta peale koma. Protsentiilastakute arvutamiseks on kasutatud valemit:

P=(cfi x 100)/(N+1),

kus cfi on tulemusest i nõrgemate või võrdsete tulemuste arv, N eksaminandide arv ning P on vaadeldava tulemuse protsentiilastak.

Ajalugu
Bioloogia
Eesti keel (kirjand)
Eesti keel teise keelena
Füüsika
Geograafia
inglise Keel
Keemia
Matemaatina
Prantsuse keel
Saksa keel
Vene keel (kirjand)
Vene keel võõrkeelena
Ühiskonnaõpetus

Kõikide protsentiilastakute tabel CSV failina (sajandiku täpsusega)
viimati muudetud: 23.08.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine