EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011 > Vene keel ja kirjandus

» Põhikooli vene keel ja kirjandus 2011


Põhikooli lõpueksami tulemused 2011 - vene keel ja kirjandus*

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

* Statistika ülesannete lõikes on koostamisel.

Üldandmed

Maakonniti

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Harjumaa 454 100 99 68.77 6 68.77 70 16.36 96.3 52.0
Ida-Virumaa 345 100 100 64.92 7 64.92 66 16.34 93.3 43.5
Jõgevamaa 5 100 93 72.90 54 72.90 69 17.27 100.0 40.0
Lääne-Virumaa 39 100 93 61.37 34 61.37 61 15.07 89.7 35.9
Pärnumaa 25 100 96 69.72 7 69.72 71 17.94 96.0 68.0
Tartumaa 43 100 94 64.37 22 64.37 60 18.37 90.7 44.2
Valgamaa 19 100 76 53.79 36 53.79 52 12.15 78.9 15.8
Võrumaa 4 100 93 80.12 64 80.12 82 12.73 100.0 75.0
Kokku 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5

Õppekeele põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
vene 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5
Kokku 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5

Kooli tüübi põhjal

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
põhikool 78 100 96 59.61 16 59.61 57 16.56 87.2 29.5
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 856 100 100 67.27 6 67.27 69 16.45 95.0 49.2
Kokku 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5

Eksaminandi soo põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Poiss 382 100 96 61.06 6 61.06 60 16.20 90.8 34.6
Tüdruk 552 100 100 70.48 7 70.48 71 15.75 96.7 56.5
Kokku 934 100 100 66.63 6 66.63 68 16.59 94.3 47.5


viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine