EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011 > Prantsuse keel

» Põhikooli prantsuse keele lõpueksam 2011


Põhikooli lõpueksami tulemused 2011 - prantsuse keel*

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

* Statistika ülesannete lõikes on koostamisel.

Üldandmed

Maakonniti

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Harjumaa 12 75 72 62.79 54 83.72 62 5.88 100.0 100.0
Tartumaa 2 75 44 40.75 38 54.33 41 4.60 100.0 0.0
Kokku 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7

Õppekeele põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
eesti 13 75 72 59.77 38 79.69 60 10.13 100.0 84.6
vene 1 75 58 58.00 58 77.33 58   100.0 100.0
Kokku 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7

Kooli tüübi põhjal

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7
Kokku 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7

Eksaminandi soo põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Poiss 1 75 68 67.50 68 90.00 68   100.0 100.0
Tüdruk 13 75 72 59.04 38 78.72 60 9.86 100.0 84.6
Kokku 14 75 72 59.64 38 79.52 60 9.74 100.0 85.7


viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine