EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011 > Füüsika

» Põhikooli füüsika lõpueksam 2011


Põhikooli lõpueksami tulemused 2011 - füüsika*

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

* Statistika ülesannete lõikes on koostamisel.

Üldandmed

Maakonniti

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Harjumaa 110 100 100 76.85 35 76.85 79 15.17 97.3 72.7
Hiiumaa 4 100 92 79.50 67 79.50 80 13.87 100.0 50.0
Ida-Virumaa 43 100 96 73.93 26 73.93 73 15.00 95.3 67.4
Jõgevamaa 5 100 90 65.00 41 65.00 71 20.87 80.0 60.0
Järvamaa 2 100 68 63.50 59 63.50 64 6.36 100.0 0.0
Lääne-Virumaa 12 100 93 71.17 36 71.17 82 22.89 83.3 58.3
Läänemaa 5 100 92 72.20 53 72.20 73 17.20 100.0 60.0
Põlvamaa 4 100 94 78.00 62 78.00 78 13.69 100.0 75.0
Pärnumaa 22 100 97 81.73 56 81.73 83 12.39 100.0 86.4
Raplamaa 3 100 93 64.33 12 64.33 88 45.39 66.7 66.7
Saaremaa 5 100 95 84.20 70 84.20 84 10.64 100.0 100.0
Tartumaa 33 100 98 74.85 46 74.85 71 16.82 100.0 60.6
Valgamaa 9 100 96 70.56 48 70.56 64 18.13 100.0 44.4
Viljandimaa 13 100 98 74.31 32 74.31 80 17.79 92.3 69.2
Võrumaa 7 100 81 55.29 20 55.29 65 24.84 71.4 42.9
Kokku 277 100 100 75.09 12 75.09 77 16.76 95.7 68.2

Õppekeele põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
eesti 192 100 100 75.43 12 75.43 78 17.60 94.8 69.8
vene 85 100 96 74.31 26 74.31 74 14.76 97.6 64.7
Kokku 277 100 100 75.09 12 75.09 77 16.76 95.7 68.2

Kooli tüübi põhjal

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
põhikool 62 100 97 73.61 32 73.61 74 17.01 90.3 69.4
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 215 100 100 75.51 12 75.51 78 16.71 97.2 67.9
Kokku 277 100 100 75.09 12 75.09 77 16.76 95.7 68.2

Eksaminandi soo põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Poiss 214 100 100 75.19 12 75.19 77 16.95 95.8 68.7
Tüdruk 63 100 98 74.73 26 74.73 78 16.24 95.2 66.7
Kokku 277 100 100 75.09 12 75.09 77 16.76 95.7 68.2


viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine