EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011 > Eesti keel ja kirjandus

» Põhikooli eesti keel ka kirjandus 2011


Põhikooli lõpueksami tulemused 2011 - eesti keel ja kirjandus*

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

* Statsistika ülesannete kaupa on koostamisel.

Üldandmed

Maakonniti

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Harjumaa 400 100 100 76.53 22 76.53 78 14.31 97.8 73.8
Hiiumaa 14 100 94 65.82 36 65.82 64 15.51 92.9 42.9
Ida-Virumaa 62 100 94 69.29 33 69.29 71 17.22 93.5 58.1
Jõgevamaa 50 100 98 64.31 34 64.31 63 17.21 88.0 44.0
Järvamaa 55 100 96 69.92 36 69.92 72 14.56 98.2 56.4
Lääne-Virumaa 82 100 96 66.94 25 66.94 69 16.24 92.7 50.0
Läänemaa 31 100 96 73.56 52 73.56 72 13.10 100.0 64.5
Põlvamaa 46 100 98 68.76 26 68.76 70 18.67 93.5 52.2
Pärnumaa 113 100 95 68.94 28 68.94 72 13.57 93.8 55.8
Raplamaa 87 100 96 69.06 20 69.06 72 16.36 92.0 56.3
Saaremaa 60 100 98 79.28 46 79.28 79 11.69 100.0 81.7
Tartumaa 167 100 100 74.95 14 74.95 77 15.83 97.6 70.1
Valgamaa 56 100 94 69.87 38 69.87 69 14.63 94.6 50.0
Viljandimaa 68 100 97 68.96 36 68.96 70 13.90 98.5 52.9
Võrumaa 99 100 96 65.18 34 65.18 65 15.93 90.9 44.4
Kokku 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9

Õppekeele põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
eesti 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9
Kokku 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9

Kooli tüübi põhjal

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
põhikool 441 100 98 69.69 20 69.69 72 16.14 94.8 55.8
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 949 100 100 72.93 14 72.93 74 15.34 96.0 64.8
Kokku 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9

Eksaminandi soo põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Poiss 682 100 100 66.43 14 66.43 68 15.59 93.1 48.1
Tüdruk 708 100 100 77.18 22 77.18 79 13.83 98.0 75.3
Kokku 1390 100 100 71.91 14 71.91 74 15.67 95.6 61.9
viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine