EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2011 > Bioloogia

» Põhikooli bioloogia lõpueksam 2011


Põhikooli lõpueksami tulemused 2011 - bioloogia*

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. Min - vähim saadud tulemus. Max - suurim saadud tulemus. Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust. St. hälve - standardhälve. Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.

* Statistika ülesannete lõikes on koostamisel.

Üldandmed

Maakonniti

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Harjumaa 232 75 74 50.95 18 67.93 52 11.46 95.3 50.4
Hiiumaa 22 75 70 52.93 34 70.58 54 10.98 100.0 59.1
Ida-Virumaa 71 75 68 50.70 24 67.61 54 10.91 94.4 53.5
Jõgevamaa 76 75 70 43.02 23 57.36 41 10.99 80.3 21.1
Järvamaa 19 75 60 44.89 30 59.86 48 7.86 94.7 15.8
Lääne-Virumaa 71 75 71 47.68 28 63.58 48 10.65 93.0 36.6
Läänemaa 28 75 70 49.05 30 65.40 48 11.28 92.9 42.9
Põlvamaa 54 75 73 51.28 34 68.37 52 11.07 100.0 53.7
Pärnumaa 111 75 70 45.52 23 60.70 44 10.92 89.2 27.9
Raplamaa 37 75 70 45.09 26 60.13 45 11.14 83.8 27.0
Saaremaa 29 75 74 47.31 27 63.08 51 11.02 89.7 44.8
Tartumaa 96 75 71 47.33 24 63.11 47 10.80 91.7 33.3
Valgamaa 30 75 74 46.35 34 61.80 44 9.20 100.0 26.7
Viljandimaa 26 75 68 47.58 17 63.44 48 10.98 96.2 38.5
Võrumaa 42 75 69 46.43 28 61.90 47 9.56 95.2 33.3
Kokku 944 75 74 48.15 17 64.20 48 11.16 92.6 39.4

Õppekeele põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
eesti 805 75 74 47.60 17 63.47 47 11.04 92.4 37.0
vene 139 75 73 51.32 18 68.42 54 11.38 93.5 53.2
Kokku 944 75 74 48.15 17 64.20 48 11.16 92.6 39.4

Kooli tüübi põhjal

  N võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
põhikool 322 75 74 47.48 17 63.31 47 10.60 92.9 37.3
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 622 75 74 48.49 18 64.65 48 11.44 92.4 40.5
Kokku 944 75 74 48.15 17 64.20 48 11.16 92.6 39.4

Eksaminandi soo põhjal

  eksaminande võimalik max max keskmine min keskm. % mediaan st. hälve edukuse% kvaliteedi%
Poiss 466 75 74 46.36 21 61.82 46 11.15 89.5 33.3
Tüdruk 478 75 74 49.89 17 66.51 50 10.90 95.6 45.4
Kokku 944 75 74 48.15 17 64.20 48 11.16 92.6 39.4


viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Eesti keel teise keelena
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Keemia
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine