EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010 > Ajalugu

» Põhikooli lõpueksam ajaloost aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Üldandmed

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 38.08 57.67 59.63 61.58 34 62 75 11.33
Hiiumaa 4 1.16 33.50 56.50 79.50 44 56 70 14.46
Ida-Virumaa 32 9.30 46.46 51.81 57.16 17 52 75 14.84
Jõgevamaa 6 1.74 40.99 51.50 62.01 36 54 63 10.01
Järvamaa 10 2.91 46.74 53.80 60.86 34 56 64 9.87
Lääne-Virum 10 2.91 47.54 54.40 61.26 37 55 70 9.59
Läänemaa 9 2.62 45.58 57.56 69.53 26 64 72 15.57
Põlvamaa 5 1.45 30.42 52.20 73.98 34 53 71 17.54
Pärnumaa 35 10.17 60.80 64.03 67.25 40 68 75 9.39
Raplamaa 10 2.91 48.22 54.10 59.98 41 54 70 8.23
Saaremaa 7 2.03 45.10 56.14 67.18 42 54 71 11.94
Tartumaa 52 15.12 57.47 60.13 62.80 34 62 74 9.57
Valgamaa 7 2.03 51.49 59.43 67.36 45 60 69 8.58
Viljandimaa 17 4.94 52.42 58.24 64.05 27 61 70 11.32
Võrumaa 9 2.62 50.23 57.67 65.10 44 56 73 9.67
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 284 82.56 58.36 59.62 60.88 26 62 75 10.76
vene 60 17.44 49.20 52.67 56.14 17 53 75 13.44
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Asukoha järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 28 8.14 50.16 55.54 60.91 17 61 71 13.86
Suurlinn 139 40.41 56.68 58.71 60.73 25 62 75 12.05
Teeninduspiirkonnata koolid 21 6.10 59.25 62.62 65.99 51 62 74 7.41
Valla- ja väikelinnakoolid 147 42.73 56.92 58.67 60.42 26 60 75 10.74
Õhtukoolid 9 2.62 39.32 48.56 57.79 27 53 64 12.01
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Kooli tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
7 2.03 55.56 61.43 67.30 51 62 69 6.35
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 9 2.62 41.79 51.22 60.65 27 55 64 12.27
lasteaed-põhikool 16 4.65 52.16 57.25 62.34 40 57 71 9.55
põhikool 70 20.35 57.52 60.30 63.08 26 63 75 11.65
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 242 70.35 56.64 58.12 59.59 17 60 75 11.67
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 203 59.01 56.06 57.67 59.28 17 59 75 11.65
Tüdruk 141 40.99 57.57 59.47 61.36 27 62 75 11.38
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Omandivormi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
4 1.16 59.10 65.25 71.40 61 66 69 3.86
eraomand 7 2.03 58.35 63.00 67.65 56 62 69 5.03
munitsipaal 326 94.77 56.91 58.19 59.47 17 60 75 11.75
riigiomandus 7 2.03 52.15 59.86 67.57 51 56 72 8.34
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Teemade valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 202 58.72 56.10 57.66 59.23 17 60 75 11.30
2 18 5.23 48.17 54.22 60.27 35 56 70 12.16
3 48 13.95 57.68 61.19 64.69 27 66 75 12.07
4 76 22.09 56.99 59.62 62.24 34 62 75 11.49
Kokku 344 100.00 57.18 58.41 59.63 17 60 75 11.56

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 203 199 149 98.0 73.4
Tüdruk 141 139 112 98.6 79.4
Kokku 344 338 261 98.3 75.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 284 282 227 99.3 79.9
vene 60 56 34 93.3 56.7
Kokku 344 338 261 98.3 75.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 131 131 103 100.0 78.6
Hiiumaa 4 4 2 100.0 50.0
Ida-Virumaa 32 28 16 87.5 50.0
Jõgevamaa 6 6 3 100.0 50.0
Järvamaa 10 10 7 100.0 70.0
Lääne-Virum 10 10 6 100.0 60.0
Läänemaa 9 8 7 88.9 77.8
Põlvamaa 5 5 3 100.0 60.0
Pärnumaa 35 35 31 100.0 88.6
Raplamaa 10 10 7 100.0 70.0
Saaremaa 7 7 4 100.0 57.1
Tartumaa 52 52 44 100.0 84.6
Valgamaa 7 7 6 100.0 85.7
Viljandimaa 17 16 15 94.1 88.2
Võrumaa 9 9 7 100.0 77.8
Kokku 344 338 261 98.3 75.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 28 26 19 92.9 67.9
Suurlinn 139 138 103 99.3 74.1
Teeninduspiirkonnata koolid 21 21 20 100.0 95.2
Valla- ja väikelinnakoolid 147 145 114 98.6 77.6
Õhtukoolid 9 8 5 88.9 55.6
Kokku 344 338 261 98.3 75.9

Arutlusülesanne (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

Poiss Tüdruk kokku
1 70.76 ± 3.33 (N = 145) 79.88 ± 4.48 (N = 57) 73.33 ± 2.74 (N = 202)
2 63.08 ± 55.86 (N = 5) 69.23 ± 13.46 (N = 13) 66.27 ± 13.93 (N = 18)
3 74.13 ± 10.43 (N = 25) 81.16 ± 9.43 (N = 23) 77.5 ± 6.88 (N = 48)
4 71.67 ± 9.51 (N = 28) 80.28 ± 5.37 (N = 48) 77.11 ± 4.84 (N = 76)
kokku 70.9 ± 3.06 (N = 203) 78.82 ± 3.17 (N = 141) 74.15 ± 2.25 (N = 344)
eesti vene kokku
1 76.38 ± 2.87 (N = 160) 61.75 ± 6.52 (N = 42) 73.33 ± 2.74 (N = 202)
2 72.38 ± 12.23 (N = 15) 45.45 ± 125.74 (N = 3) 66.27 ± 13.93 (N = 18)
3 80.16 ± 6.37 (N = 43) 54.67 ± 45.87 (N = 5) 77.5 ± 6.88 (N = 48)
4 79.09 ± 4.95 (N = 66) 64 ± 17.3 (N = 10) 77.11 ± 4.84 (N = 76)
kokku 77.11 ± 2.26 (N = 284) 60.11 ± 6.2 (N = 60) 74.15 ± 2.25 (N = 344)

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 11.12 74.13 15.00 100.00 3.18
Rv_olukord1 1.00 20.00 4.51 90.20 5.00 100.00 0.84
Rv_olukord2 0.00 0.00 3.58 59.67 6.00 100.00 1.19
Rv_olukord3 0.00 0.00 2.62 87.33 3.00 100.00 0.72
IIMS1 0.00 0.00 0.76 76.00 1.00 100.00 0.43
IIMS2 0.00 0.00 2.63 87.67 3.00 100.00 0.70
IIMS3 0.00 0.00 2.35 78.33 3.00 100.00 0.71
IIMS4 0.00 0.00 1.83 91.50 2.00 100.00 0.41
IIMS5 0.00 0.00 1.85 61.67 3.00 100.00 1.11
NSVL1 0.00 0.00 3.84 76.80 5.00 100.00 1.21
NSVL2 0.00 0.00 2.28 76.00 3.00 100.00 0.92
NSVL3 0.00 0.00 1.51 75.50 2.00 100.00 0.71
NSVL4 0.00 0.00 1.27 63.50 2.00 100.00 0.79
Perestroika1 0.00 0.00 2.12 70.67 3.00 100.00 0.96
Perestroika2 0.00 0.00 3.61 72.20 5.00 100.00 1.40
Perestroika3 0.00 0.00 1.19 59.50 2.00 100.00 0.75
Perestroika4 0.00 0.00 1.57 78.50 2.00 100.00 0.57
Kultuur1 0.00 0.00 1.38 69.00 2.00 100.00 0.76
Kultuur2 0.00 0.00 1.70 85.00 2.00 100.00 0.53
Kultuur3 0.00 0.00 1.82 91.00 2.00 100.00 0.49
Kultuur4 1.00 12.50 6.67 83.38 8.00 100.00 1.57

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 10.64 70.93 15.00 100.00 3.31
Rv_olukord1 1.00 20.00 4.43 88.60 5.00 100.00 0.92
Rv_olukord2 0.00 0.00 3.67 61.17 6.00 100.00 1.24
Rv_olukord3 0.00 0.00 2.61 87.00 3.00 100.00 0.73
IIMS1 0.00 0.00 0.74 74.00 1.00 100.00 0.44
IIMS2 0.00 0.00 2.56 85.33 3.00 100.00 0.77
IIMS3 0.00 0.00 2.35 78.33 3.00 100.00 0.71
IIMS4 0.00 0.00 1.85 92.50 2.00 100.00 0.37
IIMS5 0.00 0.00 1.83 61.00 3.00 100.00 1.12
NSVL1 0.00 0.00 3.89 77.80 5.00 100.00 1.24
NSVL2 0.00 0.00 2.25 75.00 3.00 100.00 0.91
NSVL3 0.00 0.00 1.48 74.00 2.00 100.00 0.72
NSVL4 0.00 0.00 1.24 62.00 2.00 100.00 0.78
Perestroika1 0.00 0.00 2.07 69.00 3.00 100.00 0.99
Perestroika2 0.00 0.00 3.61 72.20 5.00 100.00 1.41
Perestroika3 0.00 0.00 1.16 58.00 2.00 100.00 0.76
Perestroika4 0.00 0.00 1.54 77.00 2.00 100.00 0.59
Kultuur1 0.00 0.00 1.32 66.00 2.00 100.00 0.78
Kultuur2 0.00 0.00 1.74 87.00 2.00 100.00 0.52
Kultuur3 0.00 0.00 1.90 95.00 2.00 100.00 0.36
Kultuur4 2.00 25.00 6.71 83.88 8.00 100.00 1.39

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 3.00 20.00 11.82 78.80 15.00 100.00 2.85
Rv_olukord1 2.00 40.00 4.64 92.80 5.00 100.00 0.68
Rv_olukord2 0.00 0.00 3.46 57.67 6.00 100.00 1.11
Rv_olukord3 0.00 0.00 2.64 88.00 3.00 100.00 0.70
IIMS1 0.00 0.00 0.79 79.00 1.00 100.00 0.41
IIMS2 0.00 0.00 2.74 91.33 3.00 100.00 0.57
IIMS3 0.00 0.00 2.35 78.33 3.00 100.00 0.72
IIMS4 0.00 0.00 1.81 90.50 2.00 100.00 0.46
IIMS5 0.00 0.00 1.88 62.67 3.00 100.00 1.09
NSVL1 1.00 20.00 3.77 75.40 5.00 100.00 1.17
NSVL2 0.00 0.00 2.33 77.67 3.00 100.00 0.94
NSVL3 0.00 0.00 1.55 77.50 2.00 100.00 0.69
NSVL4 0.00 0.00 1.32 66.00 2.00 100.00 0.80
Perestroika1 0.00 0.00 2.20 73.33 3.00 100.00 0.90
Perestroika2 0.00 0.00 3.61 72.20 5.00 100.00 1.39
Perestroika3 0.00 0.00 1.24 62.00 2.00 100.00 0.74
Perestroika4 0.00 0.00 1.61 80.50 2.00 100.00 0.53
Kultuur1 0.00 0.00 1.45 72.50 2.00 100.00 0.72
Kultuur2 0.00 0.00 1.64 82.00 2.00 100.00 0.52
Kultuur3 0.00 0.00 1.70 85.00 2.00 100.00 0.62
Kultuur4 1.00 12.50 6.62 82.75 8.00 100.00 1.81

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 2.00 13.33 11.57 77.13 15.00 100.00 2.90
Rv_olukord1 1.00 20.00 4.59 91.80 5.00 100.00 0.77
Rv_olukord2 0.00 0.00 3.44 86.00 4.00 100.00 0.96
Rv_olukord3 0.00 0.00 2.66 88.67 3.00 100.00 0.70
IIMS1 0.00 0.00 0.77 77.00 1.00 100.00 0.42
IIMS2 1.00 33.33 2.74 91.33 3.00 100.00 0.56
IIMS3 0.00 0.00 2.39 79.67 3.00 100.00 0.72
IIMS4 0.00 0.00 1.86 93.00 2.00 100.00 0.38
IIMS5 0.00 0.00 1.93 64.33 3.00 100.00 1.07
NSVL1 0.00 0.00 3.82 76.40 5.00 100.00 1.20
NSVL2 0.00 0.00 2.39 79.67 3.00 100.00 0.87
NSVL3 0.00 0.00 1.54 77.00 2.00 100.00 0.68
NSVL4 0.00 0.00 1.35 67.50 2.00 100.00 0.76
Perestroika1 0.00 0.00 2.18 72.67 3.00 100.00 0.93
Perestroika2 0.00 0.00 3.73 74.60 5.00 100.00 1.32
Perestroika3 0.00 0.00 1.18 59.00 2.00 100.00 0.75
Perestroika4 0.00 0.00 1.58 79.00 2.00 100.00 0.56
Kultuur1 0.00 0.00 1.41 70.50 2.00 100.00 0.75
Kultuur2 0.00 0.00 1.73 86.50 2.00 100.00 0.50
Kultuur3 0.00 0.00 1.81 90.50 2.00 100.00 0.50
Kultuur4 1.00 12.50 6.75 84.38 8.00 100.00 1.57

Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
Arutlus 0.00 0.00 9.02 60.13 15.00 100.00 3.60
Rv_olukord1 1.00 20.00 4.15 83.00 5.00 100.00 1.04
Rv_olukord2 0.00 0.00 4.25 70.83 6.00 100.00 1.82
Rv_olukord3 0.00 0.00 2.43 81.00 3.00 100.00 0.79
IIMS1 0.00 0.00 0.70 70.00 1.00 100.00 0.46
IIMS2 0.00 0.00 2.13 71.00 3.00 100.00 1.02
IIMS3 0.00 0.00 2.18 72.67 3.00 100.00 0.68
IIMS4 0.00 0.00 1.72 86.00 2.00 100.00 0.52
IIMS5 0.00 0.00 1.50 50.00 3.00 100.00 1.20
NSVL1 1.00 20.00 3.92 78.40 5.00 100.00 1.25
NSVL2 0.00 0.00 1.73 57.67 3.00 100.00 0.97
NSVL3 0.00 0.00 1.33 66.50 2.00 100.00 0.80
NSVL4 0.00 0.00 0.92 46.00 2.00 100.00 0.81
Perestroika1 0.00 0.00 1.85 61.67 3.00 100.00 1.05
Perestroika2 0.00 0.00 3.03 60.60 5.00 100.00 1.63
Perestroika3 0.00 0.00 1.28 64.00 2.00 100.00 0.74
Perestroika4 0.00 0.00 1.50 75.00 2.00 100.00 0.60
Kultuur1 0.00 0.00 1.20 60.00 2.00 100.00 0.80
Kultuur2 0.00 0.00 1.53 76.50 2.00 100.00 0.62
Kultuur3 0.00 0.00 1.83 91.50 2.00 100.00 0.46
Kultuur4 2.00 25.00 6.28 78.50 8.00 100.00 1.52

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
2 1 4 1 0 6
3 0 34 35 4 73
4 0 9 74 70 153
5 0 0 12 96 108
Kokku 1 47 122 170 340

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 1 3 1 0 5
(30,45] 0 26 23 4 53
(45,60] 0 15 59 36 110
(60,75] 0 3 39 130 172
Kokku 1 47 122 170 340

Hinnete võrdlus sooti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 203 4.24 4.00
Tüdruk 141 4.52 4.14
Kokku 344 4.36 4.06

Hinnete võrdlus õppekeeleti
N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 284 4.42 4.13
vene 60 4.07 3.70
Kokku 344 4.36 4.06

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.68

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

Arutlus Rv_olukord1 Rv_olukord2 Rv_olukord3 IIMS1 IIMS2 IIMS3 IIMS4 IIMS5 NSVL1 NSVL2 NSVL3 NSVL4 Perestroika1 Perestroika2 Perestroika3 Perestroika4 Kultuur1 Kultuur2 Kultuur3 Kultuur4 tulemus
Arutlus 1.00 0.41 0.26 0.39 0.33 0.43 0.34 0.20 0.42 0.28 0.47 0.39 0.38 0.50 0.51 0.32 0.30 0.40 0.25 0.19 0.46 0.82
Rv_olukord1 0.41 1.00 0.27 0.38 0.20 0.39 0.27 0.21 0.34 0.20 0.28 0.29 0.22 0.35 0.28 0.23 0.26 0.24 0.16 0.14 0.30 0.55
Rv_olukord2 0.26 0.27 1.00 0.25 0.15 0.18 0.24 0.13 0.25 0.22 0.08 0.21 0.17 0.24 0.23 0.23 0.13 0.20 0.13 0.20 0.26 0.45
Rv_olukord3 0.39 0.38 0.25 1.00 0.19 0.45 0.22 0.24 0.40 0.24 0.29 0.39 0.28 0.39 0.37 0.29 0.30 0.24 0.13 0.22 0.44 0.60
IIMS1 0.33 0.20 0.15 0.19 1.00 0.17 0.08 0.12 0.16 0.09 0.19 0.15 0.29 0.25 0.28 0.08 0.15 0.22 0.21 0.08 0.26 0.38
IIMS2 0.43 0.39 0.18 0.45 0.17 1.00 0.27 0.22 0.31 0.20 0.29 0.30 0.19 0.34 0.32 0.14 0.21 0.26 0.19 0.12 0.40 0.55
IIMS3 0.34 0.27 0.24 0.22 0.08 0.27 1.00 0.24 0.28 0.22 0.16 0.23 0.17 0.28 0.21 0.20 0.20 0.23 0.17 0.12 0.20 0.45
IIMS4 0.20 0.21 0.13 0.24 0.12 0.22 0.24 1.00 0.22 0.09 0.16 0.17 0.23 0.24 0.17 0.16 0.07 0.14 0.10 0.06 0.24 0.34
IIMS5 0.42 0.34 0.25 0.40 0.16 0.31 0.28 0.22 1.00 0.30 0.22 0.40 0.25 0.43 0.33 0.30 0.17 0.30 0.24 0.22 0.40 0.62
NSVL1 0.28 0.20 0.22 0.24 0.09 0.20 0.22 0.09 0.30 1.00 0.22 0.21 0.16 0.24 0.24 0.33 0.30 0.21 0.18 0.26 0.30 0.49
NSVL2 0.47 0.28 0.08 0.29 0.19 0.29 0.16 0.16 0.22 0.22 1.00 0.29 0.23 0.27 0.27 0.18 0.20 0.21 0.17 0.13 0.35 0.52
NSVL3 0.39 0.29 0.21 0.39 0.15 0.30 0.23 0.17 0.40 0.21 0.29 1.00 0.31 0.47 0.43 0.22 0.30 0.36 0.23 0.24 0.45 0.60
NSVL4 0.38 0.22 0.17 0.28 0.29 0.19 0.17 0.23 0.25 0.16 0.23 0.31 1.00 0.37 0.40 0.19 0.13 0.38 0.16 0.15 0.30 0.51
Perestroika1 0.50 0.35 0.24 0.39 0.25 0.34 0.28 0.24 0.43 0.24 0.27 0.47 0.37 1.00 0.47 0.26 0.23 0.40 0.26 0.27 0.55 0.69
Perestroika2 0.51 0.28 0.23 0.37 0.28 0.32 0.21 0.17 0.33 0.24 0.27 0.43 0.40 0.47 1.00 0.24 0.22 0.36 0.32 0.24 0.53 0.68
Perestroika3 0.32 0.23 0.23 0.29 0.08 0.14 0.20 0.16 0.30 0.33 0.18 0.22 0.19 0.26 0.24 1.00 0.29 0.21 0.12 0.10 0.24 0.46
Perestroika4 0.30 0.26 0.13 0.30 0.15 0.21 0.20 0.07 0.17 0.30 0.20 0.30 0.13 0.23 0.22 0.29 1.00 0.10 0.21 0.22 0.31 0.43
Kultuur1 0.40 0.24 0.20 0.24 0.22 0.26 0.23 0.14 0.30 0.21 0.21 0.36 0.38 0.40 0.36 0.21 0.10 1.00 0.14 0.13 0.36 0.54
Kultuur2 0.25 0.16 0.13 0.13 0.21 0.19 0.17 0.10 0.24 0.18 0.17 0.23 0.16 0.26 0.32 0.12 0.21 0.14 1.00 0.21 0.36 0.40
Kultuur3 0.19 0.14 0.20 0.22 0.08 0.12 0.12 0.06 0.22 0.26 0.13 0.24 0.15 0.27 0.24 0.10 0.22 0.13 0.21 1.00 0.58 0.37
Kultuur4 0.46 0.30 0.26 0.44 0.26 0.40 0.20 0.24 0.40 0.30 0.35 0.45 0.30 0.55 0.53 0.24 0.31 0.36 0.36 0.58 1.00 0.72
tulemus 0.82 0.55 0.45 0.60 0.38 0.55 0.45 0.34 0.62 0.49 0.52 0.60 0.51 0.69 0.68 0.46 0.43 0.54 0.40 0.37 0.72 1.00

GRAAFIKUD pdf failina
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
viimati muudetud: 10.09.2010
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine