EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2010

» Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2010

Põhikooli eksamite koondstatistika aastal 2010

  eksaminande (valimipõhine) võimalik max max keskm. min keskm % st.hälve keskmine hinne edukuse % (hinded 3,4 või 5) kvaliteedi % (hinded 4 või 5)
Ajalugu 344 75 75 58,41 17 77,88 11,6 4,06 98,3 75,9
Bioloogia 955 75 75 50,49 16 67,32 11,6 3,49 95,2 44,6
Eesti keel ja kirjandus 1489 100 99 70,74 20 70,74 15,5 3,66 95,0 57,1
Eesti keel teise keelena 2707 100 100 65,37 8 65,37 23 3,43 77,5 49,1
Füüsika 286 100 100 74,29 15 74,29 18,7 3,91 94,1 69,9
Geograafia 732 75 75 52,43 11 69,91 13,2 3,66 92,8 56,4
Inglise keel 1002 75 75 62,88 31 83,83 7,5 4,26 99,8 91,7
Keemia 980 100 100 85,31 23 85,32 14,5 4,41 98,3 86,2
Matemaatika 1779 50 50 31,54 0 63,08 12,4 3,37 78,6 45,3
Saksa keel 154 75 75 57,72 26 76,96 10,1 3,93 98,1 72,7
Vene keel ja kirjandus 914 100 100 70,96 16 70,96 15,2 3,66 97 53,4
Vene keel võõrkeelena 324 75 75 59,71 20 79,62 9,5 4,05 99,1 82,7
Ühiskonnaõpetus 1210 75 74 53,32 21 71,09 10,9 3,67 98 56,8
viimati muudetud: 22.09.2011
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine