EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Vene keel võõrkeelena

» Põhikooli lõpueksam - Vene keel võõrkeelena aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 135 50.37 61.05 62.51 63.97 83.34 34 65 74 8.57
Hiiumaa 1 0.37   61.50   82.00 62 62 62  
Ida-Virumaa 26 9.70 56.05 60.60 65.14 80.79 34 66 74 11.25
Jõgevamaa 4 1.49 52.85 66.00 79.15 88.00 58 66 74 8.27
Järvamaa 8 2.99 54.75 61.81 68.87 82.42 52 61 72 8.44
Lääne-Virumaa 36 13.43 55.50 59.51 63.53 79.35 34 62 74 11.87
Läänemaa 8 2.99 50.79 59.50 68.21 79.33 46 64 72 10.42
Põlvamaa 6 2.24 51.99 63.00 74.01 84.00 44 67 72 10.49
Pärnumaa 10 3.73 56.56 62.00 67.44 82.67 44 63 71 7.60
Raplamaa 7 2.61 37.41 52.00 66.59 69.33 28 58 66 15.78
Tartumaa 20 7.46 48.91 54.08 59.24 72.10 38 56 68 11.05
Valgamaa 1 0.37   68.50   91.33 68 68 68  
Viljandimaa 5 1.87 41.19 59.70 78.21 79.60 35 68 72 14.91
Võrumaa 1 0.37   45.50   60.67 46 46 46  
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

Kooli õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 59.79 61.07 62.35 81.43 28 64 74 9.97
mitme 33 12.31 55.22 59.29 63.35 79.05 34 64 72 11.46
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 59.07 62.71 66.34 83.61 34 66 74 10.43
Suurlinn 90 33.58 59.98 61.67 63.35 82.22 34 63 74 8.05
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 58.25 64.53 70.82 86.04 42 70 74 11.35
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 56.82 59.09 61.36 78.79 28 62 74 11.50
Õhtukoolid 28 10.45 56.67 60.38 64.08 80.50 35 63 72 9.54
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 54.73 60.79 66.84 81.05 35 66 72 10.48
lasteaed-põhikool 4 1.49 36.09 52.12 68.16 69.50 42 52 64 10.08
põhikool 42 15.67 54.29 57.90 61.52 77.21 28 62 74 11.61
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 60.29 61.62 62.95 82.16 34 65 74 9.71
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 54.83 56.99 59.15 75.99 28 58 74 11.24
Tüdruk 162 60.45 62.06 63.38 64.70 84.51 34 66 74 8.52
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 54.83 62.21 69.59 82.95 35 68 74 12.78
B 240 94.49 59.36 60.64 61.92 80.86 28 64 74 10.04
Kokku 268 100.00 59.63 60.85 62.07 81.14 28 64 74 10.16

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 1 0 1 0 1
(30,45] 20 8 23 5 28
(45,60] 40 33 62 11 73
(60,75] 45 121 149 17 166
Kokku 106 162 235 33 268

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 0.94 0.00 0.43 0.00 0.37
(30,45] 18.87 4.94 9.79 15.15 10.45
(45,60] 37.74 20.37 26.38 33.33 27.24
(60,75] 42.45 74.69 63.40 51.52 61.94
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 106 104 75 98.1 70.8
Tüdruk 162 162 146 100.0 90.1
Kokku 268 266 221 99.3 82.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 235 233 195 99.1 83.0
mitme 33 33 26 100.0 78.8
Kokku 268 266 221 99.3 82.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 135 135 119 100.0 88.1
Hiiumaa 1 1 1 100.0 100.0
Ida-Virumaa 26 26 22 100.0 84.6
Jõgevamaa 4 4 4 100.0 100.0
Järvamaa 8 8 8 100.0 100.0
Lääne-Virumaa 36 36 27 100.0 75.0
Läänemaa 8 8 5 100.0 62.5
Põlvamaa 6 6 5 100.0 83.3
Pärnumaa 10 10 9 100.0 90.0
Raplamaa 7 5 5 71.4 71.4
Tartumaa 20 20 11 100.0 55.0
Valgamaa 1 1 1 100.0 100.0
Viljandimaa 5 5 4 100.0 80.0
Võrumaa 1 1 0 100.0 0.0
Kokku 268 266 221 99.3 82.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 34 34 29 100.0 85.3
Suurlinn 90 90 80 100.0 88.9
Teeninduspiirkonnata koolid 15 15 12 100.0 80.0
Valla- ja väikelinnakoolid 101 99 77 98.0 76.2
Õhtukoolid 28 28 23 100.0 82.1
Kokku 268 266 221 99.3 82.5

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 10.85 11.43 12.02 0.00 76 12 15 3.05
Tüdruk 162 60.45 12.05 12.35 12.66 6.00 82 13 15 1.97
Kokku 268 100.00 11.69 11.99 12.29 0.00 80 12 15 2.49

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 11.49 12.05 12.60 80.31 4 13 15 2.88
Tüdruk 162 60.45 12.18 12.57 12.95 83.79 4 13 15 2.47
Kokku 268 100.00 12.04 12.36 12.68 82.41 4 13 15 2.65

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 10.26 10.72 11.17 71.45 4 11 15 2.37
Tüdruk 162 60.45 11.81 12.14 12.46 80.91 6 13 15 2.10
Kokku 268 100.00 11.30 11.57 11.85 77.16 4 12 15 2.31

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 8.31 9.16 10.01 61.07 0 10 15 4.40
Tüdruk 162 60.45 11.91 12.32 12.74 82.16 0 13 15 2.68
Kokku 268 100.00 10.62 11.07 11.53 73.82 0 12 15 3.79

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 106 39.55 13.20 13.63 14.07 90.88 0 15 15 2.25
Tüdruk 162 60.45 13.63 14.00 14.37 93.33 0 15 15 2.42
Kokku 268 100.00 13.57 13.85 14.14 92.36 0 15 15 2.35

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 10.66 12.00 13.34 80.00 7 12 15 2.32
lasteaed-põhikool 4 1.49 7.56 11.00 14.44 73.33 8 12 13 2.16
põhikool 42 15.67 10.27 11.24 12.21 74.92 1 12 15 3.11
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 11.84 12.16 12.48 81.06 0 13 15 2.35
Kokku 268 100.00 11.69 11.99 12.29 79.93 0 12 15 2.49

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 10.66 12.50 14.34 83.33 4 14 15 3.18
lasteaed-põhikool 4 1.49 7.49 11.25 15.01 75.00 8 12 13 2.36
põhikool 42 15.67 10.79 11.76 12.73 78.41 4 13 15 3.11
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 12.15 12.50 12.84 83.30 4 13 15 2.51
Kokku 268 100.00 12.04 12.36 12.68 82.41 4 13 15 2.65

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 10.59 11.71 12.84 78.10 8 12 15 1.95
lasteaed-põhikool 4 1.49 6.31 10.88 15.44 72.50 7 12 14 2.87
põhikool 42 15.67 10.39 11.11 11.82 74.05 6 12 15 2.29
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 11.35 11.67 11.99 77.82 4 12 15 2.33
Kokku 268 100.00 11.30 11.57 11.85 77.16 4 12 15 2.31

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 8.53 10.71 12.90 71.43 3 12 15 3.79
lasteaed-põhikool 4 1.49 -2.22 6.00 14.22 40.00 0 6 12 5.16
põhikool 42 15.67 9.55 10.65 11.76 71.03 0 11 15 3.56
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 10.77 11.28 11.79 75.19 0 12 15 3.76
Kokku 268 100.00 10.62 11.07 11.53 73.82 0 12 15 3.79

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 14 5.22 11.55 13.86 16.17 92.38 0 15 15 4.00
lasteaed-põhikool 4 1.49 9.56 13.00 16.44 86.67 10 14 15 2.16
põhikool 42 15.67 12.09 13.14 14.19 87.62 0 14 15 3.37
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 208 77.61 13.75 14.01 14.28 93.43 0 15 15 1.92
Kokku 268 100.00 13.57 13.85 14.14 92.36 0 15 15 2.35

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 11.67 12.41 13.16 82.75 7 13 15 2.13
Suurlinn 90 33.58 11.89 12.28 12.66 81.85 7 12 15 1.85
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 10.04 12.13 14.23 80.89 0 13 15 3.78
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 11.22 11.74 12.26 78.28 1 12 15 2.64
Õhtukoolid 28 10.45 10.12 11.36 12.59 75.71 0 12 15 3.19
Kokku 268 100.00 11.69 11.99 12.29 79.93 0 12 15 2.49

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 11.26 12.21 13.15 81.37 6 14 15 2.72
Suurlinn 90 33.58 12.14 12.62 13.10 84.15 4 13 15 2.30
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 12.23 13.60 14.97 90.67 7 15 15 2.47
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 11.34 11.91 12.48 79.41 4 13 15 2.89
Õhtukoolid 28 10.45 11.68 12.68 13.68 84.52 4 13 15 2.58
Kokku 268 100.00 12.04 12.36 12.68 82.41 4 13 15 2.65

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 11.13 11.93 12.72 79.51 8 12 15 2.27
Suurlinn 90 33.58 11.15 11.62 12.10 77.48 4 12 15 2.26
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 11.90 12.87 13.83 85.78 9 13 15 1.74
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 10.68 11.17 11.66 74.49 4 12 15 2.49
Õhtukoolid 28 10.45 11.01 11.75 12.49 78.33 8 12 15 1.91
Kokku 268 100.00 11.30 11.57 11.85 77.16 4 12 15 2.31

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 10.56 11.87 13.17 79.12 1 14 15 3.74
Suurlinn 90 33.58 10.53 11.23 11.94 74.89 0 12 15 3.38
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 11.87 13.27 14.66 88.44 6 14 15 2.52
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 9.75 10.56 11.37 70.40 0 12 15 4.11
Õhtukoolid 28 10.45 8.71 10.27 11.82 68.45 1 11 15 4.01
Kokku 268 100.00 10.62 11.07 11.53 73.82 0 12 15 3.79

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 34 12.69 13.67 14.29 14.92 95.29 7 15 15 1.80
Suurlinn 90 33.58 13.61 13.91 14.21 92.74 8 14 15 1.43
Teeninduspiirkonnata koolid 15 5.60 9.76 12.67 15.57 84.44 0 15 15 5.25
Valla- ja väikelinnakoolid 101 37.69 13.24 13.70 14.16 91.35 0 15 15 2.33
Õhtukoolid 28 10.45 13.21 14.32 15.43 95.48 0 15 15 2.87
Kokku 268 100.00 13.57 13.85 14.14 92.36 0 15 15 2.35

Osa1 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 11.55 11.88 12.22 1.78 0 12 15 2.60
mitme 33 12.31 12.31 12.76 13.20 1.91 10 13 15 1.25
Kokku 268 100.00 11.69 11.99 12.29 1.80 0 12 15 2.49

Osa2 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 11.99 12.33 12.67 82.21 4 13 15 2.67
mitme 33 12.31 11.68 12.58 13.48 83.84 6 14 15 2.54
Kokku 268 100.00 12.04 12.36 12.68 82.41 4 13 15 2.65

Osa3 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 11.39 11.67 11.96 77.82 4 12 15 2.24
mitme 33 12.31 9.90 10.88 11.85 72.53 4 12 14 2.75
Kokku 268 100.00 11.30 11.57 11.85 77.16 4 12 15 2.31

Osa4 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 10.79 11.25 11.71 75.01 0 12 15 3.61
mitme 33 12.31 8.12 9.80 11.49 65.35 0 12 15 4.75
Kokku 268 100.00 10.62 11.07 11.53 73.82 0 12 15 3.79

Osa5 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 235 87.69 13.67 13.94 14.20 92.91 0 15 15 2.04
mitme 33 12.31 11.88 13.27 14.67 88.48 0 15 15 3.94
Kokku 268 100.00 13.57 13.85 14.14 92.36 0 15 15 2.35

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 11.40 12.79 14.17 85.24 8 14 15 2.39
B 240 94.49 11.59 11.91 12.23 79.39 0 12 15 2.54
Kokku 268 100.00 11.69 11.99 12.29 79.93 0 12 15 2.49

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 10.27 12.07 13.88 80.48 4 13 15 3.12
B 240 94.49 12.05 12.39 12.72 82.58 4 13 15 2.63
Kokku 268 100.00 12.04 12.36 12.68 82.41 4 13 15 2.65

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 10.20 11.86 13.51 79.05 4 13 14 2.87
B 240 94.49 11.24 11.53 11.82 76.85 4 12 15 2.29
Kokku 268 100.00 11.30 11.57 11.85 77.16 4 12 15 2.31

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 9.81 12.00 14.19 80.00 1 13 15 3.80
B 240 94.49 10.50 10.98 11.46 73.18 0 12 15 3.79
Kokku 268 100.00 10.62 11.07 11.53 73.82 0 12 15 3.79

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 14 5.51 11.20 13.50 15.80 90.00 0 15 15 3.98
B 240 94.49 13.56 13.84 14.13 92.28 0 15 15 2.25
Kokku 268 100.00 13.57 13.85 14.14 92.36 0 15 15 2.35

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.48 0.37 0.33 0.29 0.64
osa2 0.48 1.00 0.54 0.51 0.44 0.79
osa3 0.37 0.54 1.00 0.67 0.38 0.80
osa4 0.33 0.51 0.67 1.00 0.35 0.82
osa5 0.29 0.44 0.38 0.35 1.00 0.64
tulemus 0.64 0.79 0.80 0.82 0.64 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 5.74 81.93 7.00 1.41
ül1.2 0.00 6.25 78.17 8.00 1.45
ül2.1 0.00 5.89 84.17 7.00 1.66
ül2.2 0.00 6.47 80.88 8.00 1.50
ül3.1 2.50 4.76 95.19 5.00 0.43
ül3.2 0.00 3.49 69.89 5.00 1.03
ül3.3 0.00 3.32 66.42 5.00 1.28
ül4.1 0.00 1.98 66.11 3.00 0.93
ül4.2 0.00 9.09 75.75 12.00 3.07
aspekt1 0.00 2.73 91.11 3.00 0.59
aspekt2 0.00 2.76 92.16 3.00 0.57
aspekt3 0.00 2.77 92.41 3.00 0.54
aspekt4 0.00 2.80 93.28 3.00 0.53
aspekt5 0.00 2.79 92.85 3.00 0.56

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 5.28 75.47 7.00 1.72 2.00 6.03 86.16 7.00 1.08
ül1.2 0.00 6.15 76.89 8.00 1.70 2.00 6.32 79.01 8.00 1.25
ül2.1 0.00 5.75 82.08 7.00 1.78 0.00 5.99 85.54 7.00 1.58
ül2.2 0.00 6.30 78.77 8.00 1.62 2.00 6.58 82.25 8.00 1.41
ül3.1 2.50 4.71 94.25 5.00 0.46 3.00 4.79 95.80 5.00 0.41
ül3.2 0.00 3.12 62.45 5.00 1.04 1.00 3.74 74.75 5.00 0.95
ül3.3 0.00 2.88 57.64 5.00 1.26 0.00 3.61 72.16 5.00 1.21
ül4.1 0.00 1.59 53.14 3.00 0.97 0.00 2.24 74.59 3.00 0.82
ül4.2 0.00 7.57 63.05 12.00 3.67 0.00 10.09 84.05 12.00 2.08
aspekt1 0.00 2.67 88.99 3.00 0.60 0.00 2.77 92.49 3.00 0.58
aspekt2 0.00 2.69 89.62 3.00 0.59 0.00 2.81 93.83 3.00 0.56
aspekt3 0.00 2.73 90.88 3.00 0.54 0.00 2.80 93.42 3.00 0.54
aspekt4 0.00 2.76 92.14 3.00 0.51 0.00 2.82 94.03 3.00 0.54
aspekt5 0.00 2.78 92.77 3.00 0.55 0.00 2.79 92.90 3.00 0.57

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.51 0.40 0.28 0.34 0.26 0.35 0.31 0.38 0.28 0.25 0.20 0.23 0.23 0.61
ül1.2 0.51 1.00 0.34 0.37 0.28 0.18 0.27 0.17 0.18 0.16 0.18 0.17 0.20 0.20 0.51
ül2.1 0.40 0.34 1.00 0.40 0.47 0.28 0.40 0.38 0.46 0.32 0.30 0.29 0.28 0.31 0.68
ül2.2 0.28 0.37 0.40 1.00 0.44 0.32 0.44 0.38 0.35 0.34 0.25 0.36 0.32 0.33 0.64
ül3.1 0.34 0.28 0.47 0.44 1.00 0.45 0.46 0.36 0.40 0.22 0.23 0.30 0.38 0.28 0.61
ül3.2 0.26 0.18 0.28 0.32 0.45 1.00 0.59 0.53 0.56 0.22 0.23 0.28 0.23 0.26 0.64
ül3.3 0.35 0.27 0.40 0.44 0.46 0.59 1.00 0.53 0.58 0.30 0.29 0.35 0.28 0.24 0.73
ül4.1 0.31 0.17 0.38 0.38 0.36 0.53 0.53 1.00 0.70 0.24 0.25 0.26 0.27 0.21 0.70
ül4.2 0.38 0.18 0.46 0.35 0.40 0.56 0.58 0.70 1.00 0.28 0.28 0.33 0.32 0.24 0.80
aspekt1 0.28 0.16 0.32 0.34 0.22 0.22 0.30 0.24 0.28 1.00 0.75 0.73 0.57 0.52 0.54
aspekt2 0.25 0.18 0.30 0.25 0.23 0.23 0.29 0.25 0.28 0.75 1.00 0.73 0.58 0.56 0.52
aspekt3 0.20 0.17 0.29 0.36 0.30 0.28 0.35 0.26 0.33 0.73 0.73 1.00 0.67 0.55 0.57
aspekt4 0.23 0.20 0.28 0.32 0.38 0.23 0.28 0.27 0.32 0.57 0.58 0.67 1.00 0.67 0.54
aspekt5 0.23 0.20 0.31 0.33 0.28 0.26 0.24 0.21 0.24 0.52 0.56 0.55 0.67 1.00 0.50
tulemus 0.61 0.51 0.68 0.64 0.61 0.64 0.73 0.70 0.80 0.54 0.52 0.57 0.54 0.50 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
2 0 0 2 0 2
3 1 21 16 7 45
4 0 12 51 72 135
5 0 0 7 79 86
Kokku 1 33 76 158 268

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0
(15,30] 0 0 1 0 1
(30,45] 1 17 7 3 28
(45,60] 0 14 39 20 73
(60,75] 0 2 29 135 166
Kokku 1 33 76 158 268

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 106 4.17 3.90
Tüdruk 162 4.65 4.30
Kokku 268 4.46 4.14


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.57

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine