EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Vene keel ja kirjandus

» Põhikooli lõpueksam vene keelest ja kirjandusest aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 420 42.90 65.25 66.65 68.06 66.65 4 67 98 14.63
Ida-Virumaa 380 38.82 68.23 69.75 71.27 69.75 24 70 100 15.09
Jõgevamaa 6 0.61 77.54 83.50 89.46 83.50 75 84 92 5.68
Järvamaa 2 0.20 40.59 66.00 91.41 66.00 64 66 68 2.83
Lääne-Virumaa 37 3.78 57.42 62.84 68.25 62.84 36 64 97 16.24
Põlvamaa 1 0.10   82.00   82.00 82 82 82  
Pärnumaa 31 3.17 67.36 72.16 76.97 72.16 51 71 97 13.10
Tartumaa 62 6.33 67.59 71.48 75.38 71.48 40 72 98 15.34
Valgamaa 37 3.78 61.64 66.27 70.90 66.27 41 65 90 13.89
Võrumaa 3 0.31 57.36 75.67 93.98 75.67 70 73 84 7.37
Kokku 979 100.00 67.39 68.32 69.26 68.32 4 69 100 14.94

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 54 5.52 61.76 65.39 69.02 65.39 36 66 90 13.29
Suurlinn 704 71.91 67.32 68.43 69.54 68.43 4 68 100 15.00
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.72 73.28 76.32 79.36 76.32 56 74 97 11.35
Valla- ja väikelinnakoolid 145 14.81 65.11 67.57 70.02 67.57 34 70 97 14.97
Õhtukoolid 20 2.04 48.95 55.70 62.45 55.70 24 54 80 14.43
Kokku 979 100.00 67.39 68.32 69.26 68.32 4 69 100 14.94

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 42 4.32 54.45 58.19 61.93 58.19 24 60 86 12.00
põhikool 85 8.74 58.11 61.39 64.67 61.39 35 60 94 15.20
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 845 86.93 68.55 69.55 70.54 69.55 4 70 100 14.69
Kokku 979 100.00 67.39 68.32 69.26 68.32 4 69 100 14.94

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 453 46.37 62.82 64.14 65.46 64.14 4 64 97 14.29
Tüdruk 524 53.63 70.67 71.92 73.17 71.92 36 72 100 14.54
Kokku 979 100.00 67.39 68.32 69.26 68.32 4 69 100 14.94

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 1 0 1
(5,10] 0 0 0
(10,15] 0 0 0
(15,20] 0 0 0
(20,25] 1 0 1
(25,30] 2 0 2
(30,35] 3 0 3
(35,40] 9 5 14
(40,45] 8 6 14
(45,50] 57 36 93
(50,55] 55 35 91
(55,60] 63 46 109
(60,65] 44 53 97
(65,70] 61 50 111
(70,75] 48 70 118
(75,80] 41 69 110
(80,85] 21 39 60
(85,90] 20 62 83
(90,95] 16 34 50
(95,100] 3 19 22
Kokku 453 524 979

Protsentides

  Poisid Tüdrukud Kokku
[0,5] 0.22 0.00 0.10
(5,10] 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.00 0.00 0.00
(20,25] 0.22 0.00 0.10
(25,30] 0.44 0.00 0.20
(30,35] 0.66 0.00 0.31
(35,40] 1.99 0.95 1.43
(40,45] 1.77 1.15 1.43
(45,50] 12.58 6.87 9.50
(50,55] 12.14 6.68 9.30
(55,60] 13.91 8.78 11.13
(60,65] 9.71 10.11 9.91
(65,70] 13.47 9.54 11.34
(70,75] 10.60 13.36 12.05
(75,80] 9.05 13.17 11.24
(80,85] 4.64 7.44 6.13
(85,90] 4.42 11.83 8.48
(90,95] 3.53 6.49 5.11
(95,100] 0.66 3.63 2.25
Kokku 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 420 402 193 95.7 46.0
Ida-Virumaa 380 373 207 98.2 54.5
Jõgevamaa 6 6 6 100.0 100.0
Järvamaa 2 2 0 100.0 0.0
Lääne-Virumaa 37 35 11 94.6 29.7
Põlvamaa 1 1 1 100.0 100.0
Pärnumaa 31 31 18 100.0 58.1
Tartumaa 62 61 35 98.4 56.5
Valgamaa 37 36 14 97.3 37.8
Võrumaa 3 3 3 100.0 100.0
Kokku 979 950 488 97.0 49.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 453 431 169 95.1 37.3
Tüdruk 524 517 318 98.7 60.7
Kokku 979 950 488 97.0 49.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 54 52 19 96.3 35.2
Suurlinn 704 684 350 97.2 49.7
Teeninduspiirkonnata koolid 56 56 43 100.0 76.8
Valla- ja väikelinnakoolid 145 141 73 97.2 50.3
Õhtukoolid 20 17 3 85.0 15.0
Kokku 979 950 488 97.0 49.8

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 453 46.37 20.49 20.91 21.34 69.71 2 21 30 4.58
Tüdruk 524 53.63 22.33 22.70 23.07 75.67 6 23 30 4.27
Kokku 979 100.00 21.60 21.88 22.16 72.93 2 22 30 4.50

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 42 4.32 20.61 22.00 23.39 73.33 10 23 29 4.46
põhikool 85 8.74 19.37 20.57 21.77 68.57 8 20 30 5.57
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 845 86.93 21.70 21.99 22.29 73.31 2 22 30 4.38
Kokku 979 100.00 21.60 21.88 22.16 72.93 2 22 30 4.50

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 54 5.52 18.33 19.43 20.52 64.75 9 20 27 4.02
Suurlinn 704 71.91 21.62 21.96 22.30 73.21 2 22 30 4.60
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.72 22.55 23.49 24.43 78.30 14 24 28 3.51
Valla- ja väikelinnakoolid 145 14.81 21.38 22.06 22.73 73.52 12 22 30 4.11
Õhtukoolid 20 2.04 17.59 19.73 21.86 65.75 10 19 27 4.57
Kokku 979 100.00 21.60 21.88 22.16 72.93 2 22 30 4.50

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 453 46.37 20.49 22.06 22.84 49.03 0 22 40 8.45
Tüdruk 524 53.63 22.33 26.55 27.28 59.00 4 26 40 8.55
Kokku 979 100.00 21.60 24.46 25.02 54.36 0 24 40 8.82

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 42 4.32 15.07 17.11 19.15 57.02 7 17 39 6.55
põhikool 85 8.74 17.56 19.63 21.70 65.43 0 20 40 9.61
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 845 86.93 24.76 25.34 25.92 84.47 0 25 40 8.53
Kokku 979 100.00 23.91 24.46 25.02 81.55 0 24 40 8.82

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 54 5.52 22.88 24.87 26.86 82.90 13 23 40 7.28
Suurlinn 704 71.91 23.66 24.32 24.97 81.05 0 24 40 8.90
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.72 25.88 27.98 30.08 93.27 13 27 40 7.83
Valla- ja väikelinnakoolid 145 14.81 23.04 24.53 26.03 81.78 5 25 40 9.13
Õhtukoolid 20 2.04 15.28 18.23 21.17 60.75 8 17 30 6.30
Kokku 979 100.00 23.91 24.46 25.02 81.55 0 24 40 8.82

Osa2 - teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
1 2 66.67 -121.84 14.75 151.34 49.17 4 15 26 15.20
39112114921 1 33.33   23.00   76.67 23 23 23  
Kokku 979 100.00 23.91 24.46 25.02 81.55 0 24 40 8.82

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 453 46.37 20.49 21.16 21.58 47.01 2 22 30 4.62
Tüdruk 524 53.63 22.33 22.69 23.06 50.43 9 23 30 4.26
Kokku 979 100.00 21.60 21.99 22.27 48.86 2 22 30 4.49

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 42 4.32 17.77 19.06 20.35 63.53 5 20 26 4.14
põhikool 85 8.74 20.25 21.19 22.13 70.63 11 21 30 4.35
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 845 86.93 21.92 22.22 22.52 74.06 2 23 30 4.46
Kokku 979 100.00 21.70 21.99 22.27 73.29 2 22 30 4.49

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 54 5.52 19.73 21.16 22.58 70.52 9 22 29 5.21
Suurlinn 704 71.91 21.83 22.15 22.47 73.84 2 22 30 4.31
Teeninduspiirkonnata koolid 56 5.72 24.03 24.85 25.66 82.83 16 25 30 3.05
Valla- ja väikelinnakoolid 145 14.81 20.22 20.98 21.74 69.93 8 22 30 4.64
Õhtukoolid 20 2.04 15.09 17.68 20.26 58.92 5 17 29 5.53
Kokku 979 100.00 21.70 21.99 22.27 73.29 2 22 30 4.49

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 tulemus
osa1 1.00 0.56 0.52 0.79
osa2 0.56 1.00 0.50 0.91
osa3 0.52 0.50 1.00 0.75
tulemus 0.79 0.91 0.75 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.50 9.43 67.37 14.00 2.74
ül1.2 0.00 12.45 77.79 16.00 2.25
osa2.aspekt1 0.00 12.77 63.84 20.00 5.07
osa2.aspekt2 0.00 4.67 46.74 10.00 3.26
osa2.aspekt3 0.00 3.41 68.14 5.00 1.14
osa2.aspekt4 0.00 3.62 72.32 5.00 1.07
ül3.1 0.00 1.04 69.29 1.50 0.49
ül3.2 0.00 2.42 80.59 3.00 0.64
ül3.3 0.00 1.41 70.61 2.00 0.64
ül3.4 0.00 1.87 93.54 2.00 0.36
ül3.5 0.00 1.57 78.65 2.00 0.45
ül3.6 0.00 1.07 71.43 1.50 0.49
ül3.7 0.00 1.16 77.43 1.50 0.40
ül3.8 0.00 2.90 64.43 4.50 1.35
ül3.9 0.00 2.09 69.63 3.00 0.84
ül3.10 0.00 1.18 58.84 2.00 0.62
ül3.11 0.00 1.28 85.05 1.50 0.42
ül3.12 0.00 1.41 70.48 2.00 0.52
ül3.13 0.00 1.49 74.54 2.00 0.59
ül3.14 0.00 1.10 73.24 1.50 0.52

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.50 8.80 62.88 14.00 2.79 2.50 9.97 71.22 14.00 2.57
ül1.2 0.00 12.11 75.68 16.00 2.33 3.50 12.73 79.56 16.00 2.14
osa2.aspekt1 0.00 11.55 57.76 20.00 4.96 0.00 13.83 69.13 20.00 4.90
osa2.aspekt2 0.00 3.96 39.62 10.00 3.10 0.00 5.29 52.86 10.00 3.27
osa2.aspekt3 0.00 3.17 63.42 5.00 1.14 0.00 3.61 72.25 5.00 1.09
osa2.aspekt4 0.00 3.38 67.53 5.00 1.09 0.00 3.83 76.51 5.00 1.00
ül3.1 0.00 1.00 66.59 1.50 0.50 0.00 1.07 71.56 1.50 0.47
ül3.2 0.00 2.36 78.62 3.00 0.68 0.00 2.47 82.47 3.00 0.60
ül3.3 0.00 1.37 68.54 2.00 0.67 0.00 1.45 72.52 2.00 0.62
ül3.4 0.00 1.86 93.10 2.00 0.38 0.00 1.88 93.89 2.00 0.35
ül3.5 0.00 1.53 76.60 2.00 0.47 0.00 1.61 80.34 2.00 0.43
ül3.6 0.00 1.03 68.95 1.50 0.50 0.00 1.10 73.47 1.50 0.48
ül3.7 0.00 1.14 76.09 1.50 0.40 0.00 1.18 78.50 1.50 0.39
ül3.8 0.00 2.64 58.65 4.50 1.42 0.00 3.12 69.30 4.50 1.25
ül3.9 0.00 2.03 67.81 3.00 0.88 0.00 2.14 71.22 3.00 0.82
ül3.10 0.00 1.08 53.97 2.00 0.64 0.00 1.26 62.88 2.00 0.60
ül3.11 0.00 1.23 82.27 1.50 0.45 0.00 1.31 87.40 1.50 0.40
ül3.12 0.00 1.38 69.09 2.00 0.54 0.00 1.43 71.71 2.00 0.49
ül3.13 0.00 1.43 71.41 2.00 0.64 0.00 1.54 77.15 2.00 0.55
ül3.14 0.00 1.06 70.79 1.50 0.53 0.00 1.13 75.25 1.50 0.51

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 osa2.aspekt1 osa2.aspekt2 osa2.aspekt3 osa2.aspekt4 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül3.4 ül3.5 ül3.6 ül3.7 ül3.8 ül3.9 ül3.10 ül3.11 ül3.12 ül3.13 ül3.14 tulemus
ül1.1 1.00 0.63 0.45 0.47 0.45 0.50 0.28 0.19 0.22 0.22 0.23 0.26 0.26 0.34 0.21 0.31 0.13 0.25 0.26 0.17 0.74
ül1.2 0.63 1.00 0.35 0.44 0.38 0.39 0.24 0.18 0.20 0.25 0.18 0.30 0.32 0.38 0.24 0.30 0.16 0.27 0.26 0.20 0.68
osa2.aspekt1 0.45 0.35 1.00 0.45 0.62 0.73 0.19 0.14 0.18 0.15 0.17 0.22 0.22 0.34 0.21 0.25 0.15 0.24 0.20 0.12 0.79
osa2.aspekt2 0.47 0.44 0.45 1.00 0.51 0.52 0.22 0.18 0.16 0.11 0.17 0.26 0.22 0.38 0.27 0.32 0.13 0.30 0.22 0.19 0.73
osa2.aspekt3 0.45 0.38 0.62 0.51 1.00 0.74 0.20 0.14 0.16 0.15 0.18 0.20 0.16 0.28 0.18 0.29 0.08 0.20 0.20 0.10 0.70
osa2.aspekt4 0.50 0.39 0.73 0.52 0.74 1.00 0.21 0.20 0.20 0.17 0.17 0.21 0.19 0.34 0.23 0.32 0.13 0.29 0.23 0.14 0.77
ül3.1 0.28 0.24 0.19 0.22 0.20 0.21 1.00 0.23 0.24 0.18 0.21 0.20 0.20 0.32 0.23 0.22 0.12 0.23 0.19 0.18 0.38
ül3.2 0.19 0.18 0.14 0.18 0.14 0.20 0.23 1.00 0.15 0.18 0.12 0.15 0.19 0.26 0.21 0.22 0.21 0.18 0.21 0.20 0.32
ül3.3 0.22 0.20 0.18 0.16 0.16 0.20 0.24 0.15 1.00 0.12 0.16 0.20 0.15 0.31 0.24 0.18 0.12 0.21 0.19 0.13 0.34
ül3.4 0.22 0.25 0.15 0.11 0.15 0.17 0.18 0.18 0.12 1.00 0.12 0.13 0.19 0.17 0.19 0.15 0.13 0.13 0.15 0.11 0.28
ül3.5 0.23 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.21 0.12 0.16 0.12 1.00 0.05 0.15 0.17 0.21 0.14 0.08 0.09 0.16 0.09 0.29
ül3.6 0.26 0.30 0.22 0.26 0.20 0.21 0.20 0.15 0.20 0.13 0.05 1.00 0.22 0.36 0.21 0.18 0.16 0.20 0.19 0.15 0.39
ül3.7 0.26 0.32 0.22 0.22 0.16 0.19 0.20 0.19 0.15 0.19 0.15 0.22 1.00 0.33 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.18 0.38
ül3.8 0.34 0.38 0.34 0.38 0.28 0.34 0.32 0.26 0.31 0.17 0.17 0.36 0.33 1.00 0.38 0.36 0.22 0.39 0.30 0.28 0.60
ül3.9 0.21 0.24 0.21 0.27 0.18 0.23 0.23 0.21 0.24 0.19 0.21 0.21 0.20 0.38 1.00 0.36 0.19 0.24 0.27 0.21 0.42
ül3.10 0.31 0.30 0.25 0.32 0.29 0.32 0.22 0.22 0.18 0.15 0.14 0.18 0.19 0.36 0.36 1.00 0.23 0.29 0.27 0.18 0.47
ül3.11 0.13 0.16 0.15 0.13 0.08 0.13 0.12 0.21 0.12 0.13 0.08 0.16 0.18 0.22 0.19 0.23 1.00 0.12 0.23 0.20 0.26
ül3.12 0.25 0.27 0.24 0.30 0.20 0.29 0.23 0.18 0.21 0.13 0.09 0.20 0.18 0.39 0.24 0.29 0.12 1.00 0.22 0.19 0.42
ül3.13 0.26 0.26 0.20 0.22 0.20 0.23 0.19 0.21 0.19 0.15 0.16 0.19 0.16 0.30 0.27 0.27 0.23 0.22 1.00 0.21 0.39
ül3.14 0.17 0.20 0.12 0.19 0.10 0.14 0.18 0.20 0.13 0.11 0.09 0.15 0.18 0.28 0.21 0.18 0.20 0.19 0.21 1.00 0.30
tulemus 0.74 0.68 0.79 0.73 0.70 0.77 0.38 0.32 0.34 0.28 0.29 0.39 0.38 0.60 0.42 0.47 0.26 0.42 0.39 0.30 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 0 1 0 0 1
2 1 25 0 0 26
3 6 378 78 0 462
4 0 79 263 34 376
5 0 2 35 74 111
Kokku 7 485 376 108 976

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 1 0 0 1
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 0 0 0 0 0
(20,25] 0 1 0 0 1
(25,30] 0 1 0 0 1
(30,35] 0 3 0 0 3
(35,40] 0 13 0 0 13
(40,45] 1 12 1 0 14
(45,50] 4 88 1 0 93
(50,55] 1 82 8 0 91
(55,60] 1 89 19 0 109
(60,65] 0 74 23 0 97
(65,70] 0 52 57 2 111
(70,75] 0 44 70 3 117
(75,80] 0 14 88 8 110
(80,85] 0 7 43 10 60
(85,90] 0 3 49 31 83
(90,95] 0 1 15 34 50
(95,100] 0 0 2 20 22
Kokku 7 485 376 108 976

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 453 3.38 3.38
Tüdruk 524 3.78 3.76
Kokku 979 3.60 3.58


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.73

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine