EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Ühiskonnaõpetus

» Põhikooli lõpueksam ühiskonnaõpetusest aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 79 7.47 54.87 56.94 59.00 22 57 74 9.21
Hiiumaa 17 1.61 51.11 54.35 57.60 42 54 64 6.31
Ida-Virumaa 64 6.05 49.44 52.55 55.66 21 54 71 12.45
Jõgevamaa 123 11.63 55.22 56.90 58.58 27 58 73 9.41
Järvamaa 101 9.55 54.41 56.39 58.36 24 58 74 10.01
Lääne-Virumaa 69 6.52 50.62 52.86 55.09 34 53 72 9.29
Läänemaa 69 6.52 51.02 53.38 55.74 28 55 72 9.83
Põlvamaa 74 6.99 54.82 56.58 58.34 38 57 71 7.59
Pärnumaa 68 6.43 49.04 51.49 53.93 24 53 70 10.12
Raplamaa 65 6.14 52.54 54.45 56.35 36 54 70 7.70
Saaremaa 78 7.37 58.28 60.36 62.44 20 64 74 9.21
Tartumaa 86 8.13 56.31 58.10 59.90 34 59 73 8.38
Valgamaa 36 3.40 56.42 58.83 61.25 44 60 70 7.14
Viljandimaa 65 6.14 53.01 55.18 57.36 34 56 70 8.79
Võrumaa 64 6.05 54.18 56.28 58.39 34 58 72 8.43
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 1001 94.61 55.38 55.96 56.53 20 57 74 9.27
vene 57 5.39 50.02 53.26 56.51 21 55 70 12.24
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 344 32.51 55.36 56.30 57.24 20 57 74 8.87
Suurlinn 151 14.27 54.22 55.88 57.54 21 57 73 10.30
Teeninduspiirkonnata koolid 39 3.69 53.73 56.72 59.71 34 60 68 9.22
Valla- ja väikelinnakoolid 496 46.88 54.78 55.63 56.47 24 56 74 9.58
Õhtukoolid 28 2.65 47.74 51.46 55.19 35 52 71 9.60
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 82 7.75 52.18 54.44 56.70 22 56 71 10.28
lasteaed-põhikool 39 3.69 51.16 54.21 57.25 36 54 70 9.38
põhikool 265 25.05 55.10 56.19 57.28 20 57 74 9.04
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 672 63.52 55.20 55.92 56.64 21 57 74 9.53
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 511 48.30 53.91 54.76 55.60 20 56 72 9.70
Tüdruk 547 51.70 56.03 56.80 57.56 22 57 74 9.14
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Omandivormi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eraomand 7 0.66 47.38 56.14 64.91 41 58 67 9.48
munitsipaal 1029 97.26 55.38 55.96 56.53 20 57 74 9.42
riigiomandus 22 2.08 44.68 48.82 52.96 34 51 64 9.33
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Teemade valiku järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 363 38.49 54.61 55.55 56.50 20 56 73 9.14
2 124 13.15 59.02 60.31 61.61 39 61 74 7.29
3 453 48.04 54.51 55.37 56.23 28 56 74 9.30
ei kirjutanud 3 0.32 41.17 57.33 73.50 51 57 64 6.51
Kokku 1058 100.00 55.24 55.81 56.38 20 57 74 9.47

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 511 500 329 97.8 64.4
Tüdruk 547 542 392 99.1 71.7
Kokku 1058 1042 721 98.5 68.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 1001 989 687 98.8 68.6
vene 57 53 34 93.0 59.6
Kokku 1058 1042 721 98.5 68.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 79 78 60 98.7 75.9
Hiiumaa 17 17 12 100.0 70.6
Ida-Virumaa 64 60 35 93.8 54.7
Jõgevamaa 123 121 90 98.4 73.2
Järvamaa 101 99 70 98.0 69.3
Lääne-Virumaa 69 69 35 100.0 50.7
Läänemaa 69 67 43 97.1 62.3
Põlvamaa 74 74 52 100.0 70.3
Pärnumaa 68 64 35 94.1 51.5
Raplamaa 65 65 41 100.0 63.1
Saaremaa 78 77 65 98.7 83.3
Tartumaa 86 86 67 100.0 77.9
Valgamaa 36 36 30 100.0 83.3
Viljandimaa 65 65 43 100.0 66.2
Võrumaa 64 64 43 100.0 67.2
Kokku 1058 1042 721 98.5 68.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 344 340 238 98.8 69.2
Suurlinn 151 147 108 97.4 71.5
Teeninduspiirkonnata koolid 39 39 27 100.0 69.2
Valla- ja väikelinnakoolid 496 488 335 98.4 67.5
Õhtukoolid 28 28 13 100.0 46.4
Kokku 1058 1042 721 98.5 68.1

Arvamuslugu (keskmine tulemus protsentides koos usaldusvahemikhinnanguga usaldusnivool 95%)

  Poiss Tüdruk kokku
1 70.7 ± 3.46 (N = 215) 82.88 ± 3.5 (N = 148) 75.67 ± 2.56 (N = 363)
2 73.22 ± 6.72 (N = 61) 83.6 ± 5.2 (N = 63) 78.49 ± 4.27 (N = 124)
3 71.52 ± 4.27 (N = 175) 76.08 ± 3.27 (N = 278) 74.32 ± 2.6 (N = 453)
kokku 71.36 ± 2.49 (N = 451) 79.11 ± 2.25 (N = 489) 75.39 ± 1.69 (N = 1055)
  eesti vene kokku
1 75.23 ± 2.66 (N = 331) 80.21 ± 9.71 (N = 32) 75.67 ± 2.56 (N = 363)
2 78.99 ± 4.31 (N = 119) 66.67 ± 38.72 (N = 5) 78.49 ± 4.27 (N = 124)
3 73.78 ± 2.66 (N = 438) 90 ± 8.4 (N = 15) 74.32 ± 2.6 (N = 453)
kokku 75.02 ± 1.74 (N = 888) 81.73 ± 6.95 (N = 52) 75.39 ± 1.69 (N = 1055)

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides)

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 11.11 6.43 71.44 9.00 100.00 1.88
riik_ülesanded 5.00 41.67 10.29 85.75 12.00 100.00 1.58
kodanikuühiskond 0.00 0.00 5.80 72.50 8.00 100.00 1.32
rahavas_põhiseadus_demokraatia 0.00 0.00 5.30 66.25 8.00 100.00 1.78
üksikisik_riik_õigus 0.00 0.00 6.23 69.22 9.00 100.00 1.65
riik_majandus 0.00 0.00 6.78 67.80 10.00 100.00 2.29
indiviid_majandus 0.00 0.00 10.56 81.23 13.00 100.00 2.32
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.52 84.00 3.00 100.00 0.67
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 3.92 65.33 6.00 100.00 1.63
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 3.18 79.50 4.00 100.00 1.04
riik_ülesanded.2 1.00 25.00 3.62 90.50 4.00 100.00 0.73
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 3.50 87.50 4.00 100.00 0.73
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 5.80 72.50 8.00 100.00 1.32
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.10 70.00 3.00 100.00 1.04
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.20 64.00 5.00 100.00 1.26
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 4.21 70.17 6.00 100.00 1.27
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 2.02 67.33 3.00 100.00 0.79
riik_majandus.1 0.00 0.00 1.22 61.00 2.00 100.00 0.65
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.18 72.67 3.00 100.00 0.91
riik_majandus.3 0.00 0.00 3.38 67.60 5.00 100.00 1.34
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 1.90 95.00 2.00 100.00 0.36
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 8.66 78.73 11.00 100.00 2.24
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.40 73.33 6.00 100.00 1.70

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Poiss'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 11.11 6.33 70.33 9.00 100.00 1.96
riik_ülesanded 5.00 41.67 10.29 85.75 12.00 100.00 1.59
kodanikuühiskond 0.00 0.00 5.66 70.75 8.00 100.00 1.36
rahavas_põhiseadus_demokraatia 0.00 0.00 5.02 62.75 8.00 100.00 1.80
üksikisik_riik_õigus 0.00 0.00 6.06 67.33 9.00 100.00 1.67
riik_majandus 0.00 0.00 6.84 68.40 10.00 100.00 2.25
indiviid_majandus 0.00 0.00 10.49 80.69 13.00 100.00 2.42
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.50 83.33 3.00 100.00 0.68
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 3.84 64.00 6.00 100.00 1.68
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 3.16 79.00 4.00 100.00 1.07
riik_ülesanded.2 1.00 25.00 3.66 91.50 4.00 100.00 0.69
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 3.47 86.75 4.00 100.00 0.73
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 5.66 70.75 8.00 100.00 1.36
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.00 66.67 3.00 100.00 1.08
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.02 60.40 5.00 100.00 1.26
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 4.14 69.00 6.00 100.00 1.24
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 1.92 64.00 3.00 100.00 0.83
riik_majandus.1 0.00 0.00 1.19 59.50 2.00 100.00 0.65
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.15 71.67 3.00 100.00 0.92
riik_majandus.3 0.00 0.00 3.50 70.00 5.00 100.00 1.31
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 1.91 95.50 2.00 100.00 0.35
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 8.58 78.00 11.00 100.00 2.32
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.06 67.67 6.00 100.00 1.80

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Sugu='Tüdruk'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 11.11 6.53 72.56 9.00 100.00 1.79
riik_ülesanded 5.00 41.67 10.30 85.83 12.00 100.00 1.58
kodanikuühiskond 2.00 25.00 5.94 74.25 8.00 100.00 1.26
rahavas_põhiseadus_demokraatia 0.00 0.00 5.56 69.50 8.00 100.00 1.71
üksikisik_riik_õigus 2.00 22.22 6.40 71.11 9.00 100.00 1.62
riik_majandus 0.00 0.00 6.73 67.30 10.00 100.00 2.33
indiviid_majandus 0.00 0.00 10.63 81.77 13.00 100.00 2.23
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.54 84.67 3.00 100.00 0.65
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 3.99 66.50 6.00 100.00 1.58
riik_ülesanded.1 1.00 25.00 3.20 80.00 4.00 100.00 1.01
riik_ülesanded.2 1.00 25.00 3.57 89.25 4.00 100.00 0.76
riik_ülesanded.3 1.00 25.00 3.52 88.00 4.00 100.00 0.72
kodanikuühiskond.1 2.00 25.00 5.94 74.25 8.00 100.00 1.26
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.20 73.33 3.00 100.00 1.00
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.37 67.40 5.00 100.00 1.24
üksikisik_riik_õigus.1 1.00 16.67 4.28 71.33 6.00 100.00 1.30
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 2.12 70.67 3.00 100.00 0.74
riik_majandus.1 0.00 0.00 1.24 62.00 2.00 100.00 0.64
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.22 74.00 3.00 100.00 0.89
riik_majandus.3 0.00 0.00 3.27 65.40 5.00 100.00 1.36
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 1.88 94.00 2.00 100.00 0.38
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 8.74 79.45 11.00 100.00 2.16
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.71 78.50 6.00 100.00 1.55

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='eesti'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 11.11 6.44 71.56 9.00 100.00 1.87
riik_ülesanded 5.00 41.67 10.32 86.00 12.00 100.00 1.57
kodanikuühiskond 0.00 0.00 5.82 72.75 8.00 100.00 1.31
rahavas_põhiseadus_demokraatia 0.00 0.00 5.33 66.62 8.00 100.00 1.76
üksikisik_riik_õigus 0.00 0.00 6.25 69.44 9.00 100.00 1.63
riik_majandus 0.00 0.00 6.80 68.00 10.00 100.00 2.25
indiviid_majandus 0.00 0.00 10.60 81.54 13.00 100.00 2.27
inimene_ühiskond.1 0.00 0.00 2.52 84.00 3.00 100.00 0.67
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 3.92 65.33 6.00 100.00 1.63
riik_ülesanded.1 0.00 0.00 3.20 80.00 4.00 100.00 1.03
riik_ülesanded.2 1.00 25.00 3.61 90.25 4.00 100.00 0.73
riik_ülesanded.3 0.00 0.00 3.51 87.75 4.00 100.00 0.72
kodanikuühiskond.1 0.00 0.00 5.82 72.75 8.00 100.00 1.31
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 2.12 70.67 3.00 100.00 1.03
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.20 64.00 5.00 100.00 1.26
üksikisik_riik_õigus.1 0.00 0.00 4.22 70.33 6.00 100.00 1.26
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 2.03 67.67 3.00 100.00 0.79
riik_majandus.1 0.00 0.00 1.20 60.00 2.00 100.00 0.65
riik_majandus.2 0.00 0.00 2.20 73.33 3.00 100.00 0.88
riik_majandus.3 0.00 0.00 3.40 68.00 5.00 100.00 1.32
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 1.90 95.00 2.00 100.00 0.36
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 8.70 79.09 11.00 100.00 2.20
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.40 73.33 6.00 100.00 1.69

Osade/Ülesannete lahendatus (keskmine tulemus protsentides). Õppekeel='vene'

  miinimum miinimum.protsent keskmine keskmine.protsent maksimum maksimum.protsent st..hälve
inimene_ühiskond 1.00 11.11 6.32 70.22 9.00 100.00 1.93
riik_ülesanded 6.00 50.00 9.82 81.83 12.00 100.00 1.69
kodanikuühiskond 2.00 25.00 5.51 68.88 8.00 100.00 1.39
rahavas_põhiseadus_demokraatia 0.00 0.00 4.84 60.50 8.00 100.00 1.95
üksikisik_riik_õigus 2.00 22.22 5.95 66.11 9.00 100.00 1.97
riik_majandus 0.00 0.00 6.47 64.70 10.00 100.00 2.95
indiviid_majandus 0.00 0.00 9.88 76.00 13.00 100.00 3.01
inimene_ühiskond.1 1.00 33.33 2.53 84.33 3.00 100.00 0.63
inimene_ühiskond.2 0.00 0.00 3.79 63.17 6.00 100.00 1.76
riik_ülesanded.1 1.00 25.00 2.88 72.00 4.00 100.00 1.24
riik_ülesanded.2 1.00 25.00 3.65 91.25 4.00 100.00 0.67
riik_ülesanded.3 1.00 25.00 3.30 82.50 4.00 100.00 0.82
kodanikuühiskond.1 2.00 25.00 5.51 68.88 8.00 100.00 1.39
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.00 0.00 1.72 57.33 3.00 100.00 1.22
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.00 0.00 3.12 62.40 5.00 100.00 1.27
üksikisik_riik_õigus.1 1.00 16.67 4.07 67.83 6.00 100.00 1.44
üksikisik_riik_õigus.2 0.00 0.00 1.88 62.67 3.00 100.00 0.83
riik_majandus.1 0.00 0.00 1.54 77.00 2.00 100.00 0.57
riik_majandus.2 0.00 0.00 1.86 62.00 3.00 100.00 1.19
riik_majandus.3 0.00 0.00 3.07 61.40 5.00 100.00 1.70
indiviid_majandus.1 0.00 0.00 1.82 91.00 2.00 100.00 0.47
indiviid_majandus.2 0.00 0.00 8.05 73.18 11.00 100.00 2.81
Arvamuslugu 0.00 0.00 4.47 74.50 6.00 100.00 2.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
2 1 2 11 0 2 16
3 0 8 212 87 14 321
4 0 1 139 339 126 605
5 0 0 2 44 70 116
Kokku 1 11 364 470 212 1058

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 1 1 10 0 1 13
(30,45] 0 6 94 38 3 141
(45,60] 0 3 229 251 50 533
(60,75] 0 1 31 181 158 371
Kokku 1 11 364 470 212 1058

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 511 3.68 3.70
Tüdruk 547 3.98 3.85
Kokku 1058 3.83 3.78

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 1001 3.83 3.79
vene 57 3.89 3.56
Kokku 1058 3.83 3.78

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.53

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  inimene_ühiskond.1 inimene_ühiskond.2 riik_ülesanded.1 riik_ülesanded.2 riik_ülesanded.3 kodanikuühiskond.1 rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 üksikisik_riik_õigus.1 üksikisik_riik_õigus.2 riik_majandus.1 riik_majandus.2 riik_majandus.3 indiviid_majandus.1 indiviid_majandus.2 Arvamuslugu tulemus
inimene_ühiskond.1 1.00 0.19 0.10 0.06 0.06 0.22 0.17 0.17 0.22 0.17 0.18 0.23 0.19 0.18 0.12 0.30 0.39
inimene_ühiskond.2 0.19 1.00 0.21 0.14 0.24 0.24 0.18 0.23 0.34 0.18 0.31 0.38 0.36 0.07 0.29 0.23 0.60
riik_ülesanded.1 0.10 0.21 1.00 0.08 0.14 0.17 0.12 0.09 0.19 0.09 0.20 0.23 0.20 0.07 0.17 0.18 0.39
riik_ülesanded.2 0.06 0.14 0.08 1.00 0.04 0.04 0.09 0.13 0.12 0.10 0.12 0.15 0.14 0.07 0.13 0.09 0.27
riik_ülesanded.3 0.06 0.24 0.14 0.04 1.00 0.13 0.10 0.15 0.21 0.18 0.25 0.26 0.28 0.08 0.30 0.15 0.42
kodanikuühiskond.1 0.22 0.24 0.17 0.04 0.13 1.00 0.22 0.21 0.27 0.23 0.21 0.30 0.29 0.22 0.22 0.30 0.53
rahavas_põhiseadus_demokraatia.1 0.17 0.18 0.12 0.09 0.10 0.22 1.00 0.19 0.24 0.14 0.19 0.28 0.22 0.17 0.17 0.22 0.44
rahavas_põhiseadus_demokraatia.2 0.17 0.23 0.09 0.13 0.15 0.21 0.19 1.00 0.29 0.24 0.24 0.31 0.23 0.17 0.23 0.22 0.51
üksikisik_riik_õigus.1 0.22 0.34 0.19 0.12 0.21 0.27 0.24 0.29 1.00 0.25 0.35 0.41 0.37 0.17 0.29 0.30 0.62
üksikisik_riik_õigus.2 0.17 0.18 0.09 0.10 0.18 0.23 0.14 0.24 0.25 1.00 0.26 0.28 0.27 0.14 0.26 0.25 0.46
riik_majandus.1 0.18 0.31 0.20 0.12 0.25 0.21 0.19 0.24 0.35 0.26 1.00 0.31 0.35 0.12 0.31 0.19 0.53
riik_majandus.2 0.23 0.38 0.23 0.15 0.26 0.30 0.28 0.31 0.41 0.28 0.31 1.00 0.50 0.19 0.33 0.31 0.66
riik_majandus.3 0.19 0.36 0.20 0.14 0.28 0.29 0.22 0.23 0.37 0.27 0.35 0.50 1.00 0.23 0.34 0.26 0.65
indiviid_majandus.1 0.18 0.07 0.07 0.07 0.08 0.22 0.17 0.17 0.17 0.14 0.12 0.19 0.23 1.00 0.15 0.23 0.33
indiviid_majandus.2 0.12 0.29 0.17 0.13 0.30 0.22 0.17 0.23 0.29 0.26 0.31 0.33 0.34 0.15 1.00 0.26 0.64
Arvamuslugu 0.30 0.23 0.18 0.09 0.15 0.30 0.22 0.22 0.30 0.25 0.19 0.31 0.26 0.23 0.26 1.00 0.58
tulemus 0.39 0.60 0.39 0.27 0.42 0.53 0.44 0.51 0.62 0.46 0.53 0.66 0.65 0.33 0.64 0.58 1.00

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine