EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Saksa keel

» Põhikooli lõpueksam - saksa keel aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 103 70.55 58.24 60.07 61.91 80.10 30 62 75 9.40
Ida-Virumaa 9 6.16 54.33 61.39 68.45 81.85 42 63 74 9.19
Jõgevamaa 1 0.68   65.00   86.67 65 65 65  
Järvamaa 7 4.79 37.60 50.71 63.83 67.62 34 52 66 14.18
Läänemaa 2 1.37 -121.61 46.75 215.11 62.33 34 47 60 18.74
Põlvamaa 2 1.37 -126.96 47.75 222.46 63.67 34 48 62 19.45
Pärnumaa 3 2.05 17.44 56.17 94.90 74.89 38 62 68 15.59
Saaremaa 2 1.37 -61.64 62.25 186.14 83.00 52 62 72 13.79
Tartumaa 12 8.22 49.92 57.46 64.99 76.61 40 59 74 11.86
Viljandimaa 4 2.74 30.72 52.62 74.53 70.17 40 52 66 13.77
Võrumaa 1 0.68   73.00   97.33 73 73 73  
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

Kooli õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 56.98 58.84 60.70 78.46 30 62 75 10.86
mitme 2 1.37 -1.46 65.25 131.96 87.00 60 65 70 7.42
määramata 1 0.68   65.00   86.67 65 65 65  
vene 10 6.85 54.89 59.35 63.81 79.13 46 60 68 6.23
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 41.82 51.86 61.91 69.15 34 60 73 14.95
Suurlinn 121 82.88 57.87 59.64 61.41 79.52 30 62 75 9.82
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 -35.30 60.00 155.30 80.00 52 60 68 10.61
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 50.21 58.45 66.70 77.94 34 64 72 12.28
Õhtukoolid 1 0.68   65.00   86.67 65 65 65  
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   33.50   44.67 34 34 34  
põhikool 4 2.76 27.33 52.12 76.92 69.50 34 51 72 15.58
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 57.64 59.34 61.05 79.12 30 62 75 10.20
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 53.60 56.59 59.58 75.46 30 58 74 10.95
Tüdruk 92 63.01 58.34 60.42 62.51 80.57 32 63 75 10.07
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 57.23 59.13 61.04 78.84 30 62 75 10.40
B 29 19.86 54.22 58.50 62.78 78.00 34 62 74 11.25
Kokku 146 100.00 57.28 59.01 60.73 78.68 30 62 75 10.53

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0 0 0 0 0 0
(15,30] 1 0 1 0 0 1
(30,45] 8 12 20 0 0 20
(45,60] 22 22 38 5 1 44
(60,75] 23 58 74 5 1 81
Kokku 54 92 133 10 2 146

Protsentides

  Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel mitme õppekeelega Kokku
[0,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,30] 1.85 0.00 0.75 0.00 0.00 0.68
(30,45] 14.81 13.04 15.04 0.00 0.00 13.70
(45,60] 40.74 23.91 28.57 50.00 50.00 30.14
(60,75] 42.59 63.04 55.64 50.00 50.00 55.48
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 54 53 40 98.1 74.1
Tüdruk 92 91 74 98.9 80.4
Kokku 146 144 114 98.6 78.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 133 131 102 98.5 76.7
mitme 2 2 2 100.0 100.0
määramata 1 1 1 100.0 100.0
vene 10 10 9 100.0 90.0
Kokku 146 144 114 98.6 78.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 103 101 84 98.1 81.6
Ida-Virumaa 9 9 8 100.0 88.9
Jõgevamaa 1 1 1 100.0 100.0
Järvamaa 7 7 4 100.0 57.1
Läänemaa 2 2 1 100.0 50.0
Põlvamaa 2 2 1 100.0 50.0
Pärnumaa 3 3 2 100.0 66.7
Saaremaa 2 2 2 100.0 100.0
Tartumaa 12 12 8 100.0 66.7
Viljandimaa 4 4 2 100.0 50.0
Võrumaa 1 1 1 100.0 100.0
Kokku 146 144 114 98.6 78.1

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 11 11 6 100.0 54.5
Suurlinn 121 119 96 98.3 79.3
Teeninduspiirkonnata koolid 2 2 2 100.0 100.0
Valla- ja väikelinnakoolid 11 11 9 100.0 81.8
Õhtukoolid 1 1 1 100.0 100.0
Kokku 146 144 114 98.6 78.1

Statistika osade lõikes

Osa1 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min keskm(%) mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 11.37 12.07 12.78 6.00 80 13 15 2.59
Tüdruk 92 63.01 11.60 12.11 12.62 6.00 81 13 15 2.45
Kokku 146 100.00 11.69 12.10 12.50 6.00 81 13 15 2.50

Osa2 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 10.59 11.57 12.56 77.16 1 13 15 3.61
Tüdruk 92 63.01 11.22 11.83 12.43 78.84 3 13 15 2.92
Kokku 146 100.00 11.21 11.73 12.25 78.22 1 13 15 3.18

Osa3 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 11.03 11.62 12.21 77.47 6 12 15 2.18
Tüdruk 92 63.01 11.76 12.22 12.69 81.49 6 13 15 2.23
Kokku 146 100.00 11.64 12.00 12.36 80.00 6 12 15 2.23

Osa4 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 9.63 10.44 11.24 69.57 2 11 15 2.95
Tüdruk 92 63.01 11.30 11.81 12.32 78.73 2 12 15 2.48
Kokku 146 100.00 10.85 11.30 11.75 75.34 2 12 15 2.74

Osa5 - sooti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 54 36.99 10.08 10.89 11.70 72.59 5 12 15 2.96
Tüdruk 92 63.01 11.96 12.46 12.95 83.04 5 13 15 2.40
Kokku 146 100.00 11.43 11.88 12.32 79.18 5 12 15 2.72

Osa1 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   8.00   53.33 8 8 8  
põhikool 4 2.76 2.50 9.00 15.50 60.00 6 8 15 4.08
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 11.80 12.20 12.60 81.33 6 13 15 2.39
Kokku 146 100.00 11.69 12.10 12.50 80.64 6 13 15 2.50

Osa2 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   5.00   33.33 5 5 5  
põhikool 4 2.76 3.81 10.50 17.19 70.00 5 11 15 4.20
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 11.28 11.80 12.32 78.67 1 13 15 3.13
Kokku 146 100.00 11.21 11.73 12.25 78.22 1 13 15 3.18

Osa3 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   8.50   56.67 8 8 8  
põhikool 4 2.76 4.60 8.88 13.15 59.17 6 9 12 2.69
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 11.74 12.10 12.45 80.64 6 12 15 2.14
Kokku 146 100.00 11.64 12.00 12.36 80.00 6 12 15 2.23

Osa4 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   7.00   46.67 7 7 7  
põhikool 4 2.76 5.37 11.00 16.63 73.33 6 11 15 3.54
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 10.89 11.35 11.80 75.64 2 12 15 2.72
Kokku 146 100.00 10.85 11.30 11.75 75.34 2 12 15 2.74

Osa5 - koolitüübiti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 1 0.69   5.00   33.33 5 5 5  
põhikool 4 2.76 9.47 12.75 16.03 85.00 11 12 15 2.06
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 140 96.55 11.45 11.90 12.35 79.33 5 12 15 2.69
Kokku 146 100.00 11.43 11.88 12.32 79.18 5 12 15 2.72

Osa1 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 9.63 11.36 13.10 75.76 8 12 15 2.58
Suurlinn 121 82.88 11.71 12.14 12.57 80.94 6 13 15 2.41
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 -28.12 10.00 48.12 66.67 7 10 13 4.24
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 10.39 12.55 14.70 83.64 6 14 15 3.21
Õhtukoolid 1 0.68   14.00   93.33 14 14 14  
Kokku 146 100.00 11.69 12.10 12.50 80.64 6 13 15 2.50

Osa2 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 6.19 9.64 13.08 64.24 1 11 15 5.12
Suurlinn 121 82.88 11.42 11.94 12.46 79.61 1 13 15 2.88
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 7.15 13.50 19.85 90.00 13 14 14 0.71
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 8.52 11.00 13.48 73.33 4 12 15 3.69
Õhtukoolid 1 0.68   14.00   93.33 14 14 14  
Kokku 146 100.00 11.21 11.73 12.25 78.22 1 13 15 3.18

Osa3 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 9.22 10.86 12.50 72.42 8 12 15 2.44
Suurlinn 121 82.88 11.79 12.17 12.55 81.13 6 13 15 2.11
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 5.65 12.00 18.35 80.00 12 12 12 0.71
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 9.01 11.05 13.08 73.64 6 12 15 3.03
Õhtukoolid 1 0.68   14.50   96.67 14 14 14  
Kokku 146 100.00 11.64 12.00 12.36 80.00 6 12 15 2.23

Osa4 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 7.98 9.82 11.66 65.45 6 9 15 2.74
Suurlinn 121 82.88 10.93 11.42 11.91 76.14 2 12 15 2.71
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 -12.41 13.00 38.41 86.67 11 13 15 2.83
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 9.20 11.23 13.26 74.85 6 12 15 3.02
Õhtukoolid 1 0.68   10.50   70.00 10 10 10  
Kokku 146 100.00 10.85 11.30 11.75 75.34 2 12 15 2.74

Osa5 - asukohati

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 11 7.53 7.76 10.18 12.60 67.88 5 11 14 3.60
Suurlinn 121 82.88 11.48 11.97 12.45 79.78 5 12 15 2.69
Teeninduspiirkonnata koolid 2 1.37 -7.56 11.50 30.56 76.67 10 12 13 2.12
Valla- ja väikelinnakoolid 11 7.53 11.50 12.64 13.77 84.24 10 13 15 1.69
Õhtukoolid 1 0.68   12.00   80.00 12 12 12  
Kokku 146 100.00 11.43 11.88 12.32 79.18 5 12 15 2.72

Osa1 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 11.80 12.21 12.62 81.40 6 13 15 2.38
mitme 2 1.37   15.00   100.00 15 15 15 0.00
määramata 1 0.68   14.00   93.33 14 14 14  
vene 10 6.85 7.67 9.80 11.93 65.33 6 8 15 2.97
Kokku 146 100.00 11.69 12.10 12.50 80.64 6 13 15 2.50

Osa2 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 11.19 11.74 12.30 78.30 1 13 15 3.25
mitme 2 1.37 6.15 12.50 18.85 83.33 12 12 13 0.71
määramata 1 0.68   14.00   93.33 14 14 14  
vene 10 6.85 9.27 11.20 13.13 74.67 6 12 14 2.70
Kokku 146 100.00 11.21 11.73 12.25 78.22 1 13 15 3.18

Osa3 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 11.59 11.97 12.36 79.82 6 12 15 2.25
mitme 2 1.37 -5.56 13.50 32.56 90.00 12 14 15 2.12
määramata 1 0.68   14.50   96.67 14 14 14  
vene 10 6.85 10.44 11.80 13.16 78.67 8 12 14 1.90
Kokku 146 100.00 11.64 12.00 12.36 80.00 6 12 15 2.23

Osa4 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 10.69 11.16 11.64 74.41 2 12 15 2.78
mitme 2 1.37 -17.34 11.25 39.84 75.00 9 11 14 3.18
määramata 1 0.68   10.50   70.00 10 10 10  
vene 10 6.85 12.23 13.25 14.27 88.33 12 13 15 1.42
Kokku 146 100.00 10.85 11.30 11.75 75.34 2 12 15 2.74

Osa5 - kooli õppekeeleti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 133 91.10 11.27 11.75 12.23 78.35 5 12 15 2.79
mitme 2 1.37 -12.41 13.00 38.41 86.67 11 13 15 2.83
määramata 1 0.68   12.00   80.00 12 12 12  
vene 10 6.85 12.71 13.30 13.89 88.67 12 14 14 0.82
Kokku 146 100.00 11.43 11.88 12.32 79.18 5 12 15 2.72

Osa1 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 11.75 12.17 12.60 81.14 6 13 15 2.32
B 29 19.86 10.61 11.79 12.98 78.62 6 12 15 3.12
Kokku 146 100.00 11.69 12.10 12.50 80.64 6 13 15 2.50

Osa2 -A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 11.22 11.80 12.39 78.69 1 13 15 3.18
B 29 19.86 10.22 11.45 12.67 76.32 4 12 15 3.22
Kokku 146 100.00 11.21 11.73 12.25 78.22 1 13 15 3.18

Osa3 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 11.72 12.12 12.53 80.83 6 12 15 2.20
B 29 19.86 10.62 11.50 12.38 76.67 6 12 15 2.31
Kokku 146 100.00 11.64 12.00 12.36 80.00 6 12 15 2.23

Osa4 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 10.71 11.22 11.73 74.81 2 12 15 2.77
B 29 19.86 10.63 11.62 12.61 77.47 6 12 15 2.61
Kokku 146 100.00 10.85 11.30 11.75 75.34 2 12 15 2.74

Osa5 - A või B võõrkeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
A 117 80.14 11.32 11.81 12.31 78.75 5 12 15 2.71
B 29 19.86 11.09 12.14 13.19 80.92 5 13 15 2.76
Kokku 146 100.00 11.43 11.88 12.32 79.18 5 12 15 2.72

Osade korrelatsioon omavahel ja tulemusega

  osa1 osa2 osa3 osa4 osa5 tulemus
osa1 1.00 0.53 0.59 0.38 0.40 0.72
osa2 0.53 1.00 0.71 0.50 0.45 0.82
osa3 0.59 0.71 1.00 0.56 0.54 0.85
osa4 0.38 0.50 0.56 1.00 0.63 0.78
osa5 0.40 0.45 0.54 0.63 1.00 0.77
tulemus 0.72 0.82 0.85 0.78 0.77 1.00

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika

  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1.1 0.00 4.25 85.07 5.00 1.31
ül1.2 3.00 7.84 78.42 10.00 1.80
ül2.1 0.00 6.77 84.59 8.00 1.89
ül2.2 0.00 4.97 70.94 7.00 1.60
ül3.1 0.00 3.49 87.24 4.00 0.75
ül3.2 2.00 5.46 78.03 7.00 1.20
ül3.3 0.00 3.05 76.20 4.00 0.75
ül4.1 0.00 2.40 79.91 3.00 0.61
ül4.2 0.00 8.90 74.20 12.00 2.42
aspekt1 1.00 2.50 83.33 3.00 0.65
aspekt2 0.00 2.42 80.82 3.00 0.70
aspekt3 0.00 2.24 74.66 3.00 0.70
aspekt4 1.00 2.08 69.18 3.00 0.67
aspekt5 1.00 2.64 87.90 3.00 0.60

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1.1 0.00 4.00 80.00 5.00 1.55 0.00 4.40 88.04 5.00 1.13
ül1.2 4.00 8.07 80.74 10.00 1.61 3.00 7.71 77.07 10.00 1.89
ül2.1 0.00 6.59 82.41 8.00 2.18 1.00 6.87 85.87 8.00 1.71
ül2.2 0.00 4.98 71.16 7.00 1.72 1.00 4.96 70.81 7.00 1.53
ül3.1 0.00 3.44 86.11 4.00 0.76 1.00 3.52 87.91 4.00 0.75
ül3.2 2.00 5.31 75.79 7.00 1.20 2.00 5.55 79.35 7.00 1.20
ül3.3 0.00 2.87 71.76 4.00 0.80 0.50 3.15 78.80 4.00 0.70
ül4.1 0.00 2.22 74.07 3.00 0.70 1.00 2.50 83.33 3.00 0.53
ül4.2 0.00 8.21 68.44 12.00 2.65 0.00 9.31 77.58 12.00 2.20
aspekt1 1.00 2.26 75.31 3.00 0.71 1.00 2.64 88.04 3.00 0.57
aspekt2 0.00 2.20 73.46 3.00 0.79 1.00 2.55 85.14 3.00 0.62
aspekt3 0.00 2.04 67.90 3.00 0.78 1.00 2.36 78.62 3.00 0.62
aspekt4 1.00 1.91 63.58 3.00 0.71 1.00 2.17 72.46 3.00 0.62
aspekt5 1.00 2.48 82.72 3.00 0.67 1.00 2.73 90.94 3.00 0.54

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1.1 ül1.2 ül2.1 ül2.2 ül3.1 ül3.2 ül3.3 ül4.1 ül4.2 aspekt1 aspekt2 aspekt3 aspekt4 aspekt5 tulemus
ül1.1 1.00 0.27 0.27 0.25 0.32 0.34 0.35 0.11 0.25 0.14 0.24 0.19 0.22 0.14 0.47
ül1.2 0.27 1.00 0.48 0.49 0.49 0.46 0.32 0.14 0.35 0.26 0.32 0.38 0.27 0.36 0.66
ül2.1 0.27 0.48 1.00 0.66 0.58 0.58 0.41 0.24 0.44 0.29 0.40 0.39 0.24 0.34 0.75
ül2.2 0.25 0.49 0.66 1.00 0.60 0.57 0.38 0.25 0.47 0.29 0.39 0.44 0.26 0.30 0.75
ül3.1 0.32 0.49 0.58 0.60 1.00 0.54 0.58 0.15 0.42 0.39 0.46 0.42 0.28 0.51 0.73
ül3.2 0.34 0.46 0.58 0.57 0.54 1.00 0.41 0.42 0.47 0.30 0.37 0.38 0.23 0.36 0.73
ül3.3 0.35 0.32 0.41 0.38 0.58 0.41 1.00 0.32 0.42 0.42 0.46 0.36 0.21 0.39 0.62
ül4.1 0.11 0.14 0.24 0.25 0.15 0.42 0.32 1.00 0.43 0.24 0.32 0.28 0.18 0.23 0.43
ül4.2 0.25 0.35 0.44 0.47 0.42 0.47 0.42 0.43 1.00 0.57 0.60 0.55 0.44 0.44 0.77
aspekt1 0.14 0.26 0.29 0.29 0.39 0.30 0.42 0.24 0.57 1.00 0.76 0.67 0.51 0.55 0.61
aspekt2 0.24 0.32 0.40 0.39 0.46 0.37 0.46 0.32 0.60 0.76 1.00 0.75 0.51 0.58 0.71
aspekt3 0.19 0.38 0.39 0.44 0.42 0.38 0.36 0.28 0.55 0.67 0.75 1.00 0.63 0.56 0.70
aspekt4 0.22 0.27 0.24 0.26 0.28 0.23 0.21 0.18 0.44 0.51 0.51 0.63 1.00 0.36 0.52
aspekt5 0.14 0.36 0.34 0.30 0.51 0.36 0.39 0.23 0.44 0.55 0.58 0.56 0.36 1.00 0.59
tulemus 0.47 0.66 0.75 0.75 0.73 0.73 0.62 0.43 0.77 0.61 0.71 0.70 0.52 0.59 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.

  3 4 5 Kokku
2 1 1 0 2
3 12 17 1 30
4 17 39 24 80
5 0 13 21 34
Kokku 30 70 46 146


Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.

  3 4 5 Kokku
[0,15] 0 0 0 0
(15,30] 1 0 0 1
(30,45] 9 11 0 20
(45,60] 12 26 6 44
(60,75] 8 33 40 81
Kokku 30 70 46 146


Hinnete võrdlus sooti

  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 54 3.87 3.89
Tüdruk 92 4.25 4.07
Kokku 146 4.11 4.00


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.47

Graafikud

viimati muudetud: 08.11.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine