EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Matemaatika

» Põhikooli lõpueksam matemaatikast aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, keskm(%) - aritmeetiline keskmine protsentides maksimumist, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahel usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 111 9.67 28.43 30.36 32.29 0 30 49 10.28
Hiiumaa 80 6.97 30.20 32.67 35.15 3 35 49 11.14
Ida-Virumaa 121 10.54 27.95 30.03 32.12 4 30 50 11.57
Jõgevamaa 84 7.32 30.24 32.63 35.02 6 33 50 11.00
Järvamaa 30 2.61 22.41 27.13 31.86 2 26 49 12.66
Lääne-Virumaa 49 4.27 22.22 25.63 29.04 3 26 47 11.87
Läänemaa 55 4.79 23.13 26.36 29.60 1 25 48 11.96
Põlvamaa 62 5.40 25.44 28.60 31.76 0 29 45 12.44
Pärnumaa 149 12.98 32.53 33.91 35.28 9 33 50 8.51
Raplamaa 50 4.36 15.98 20.16 24.34 0 15 47 14.71
Saaremaa 48 4.18 31.37 34.60 37.84 6 38 49 11.13
Tartumaa 140 12.20 27.56 29.29 31.01 0 29 49 10.30
Valgamaa 71 6.18 17.09 20.03 22.97 0 23 45 12.42
Viljandimaa 58 5.05 21.70 24.38 27.06 0 25 42 10.18
Võrumaa 40 3.48 29.38 32.75 36.12 3 34 50 10.54
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
eesti 746 64.98 28.52 29.38 30.24 0 30 50 12.02
vene 402 35.02 28.00 29.11 30.22 0 29 50 11.31
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 345 30.05 27.36 28.63 29.90 0 28 50 12.00
Suurlinn 317 27.61 30.42 31.50 32.59 0 31 50 9.79
Teeninduspiirkonnata koolid 14 1.22 17.79 23.86 29.92 11 23 44 10.51
Valla- ja väikelinnakoolid 448 39.02 27.56 28.74 29.92 0 31 50 12.70
Õhtukoolid 24 2.09 18.40 22.71 27.02 0 24 45 10.21
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 21 1.83 16.68 20.81 24.94 0 23 29 9.07
lasteaed-põhikool 5 0.44 9.12 21.00 32.88 4 25 27 9.57
põhikool 279 24.37 25.71 27.21 28.72 0 27 50 12.76
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 840 73.36 29.44 30.21 30.98 0 31 50 11.33
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Poiss 603 52.62 27.13 28.07 29.01 0 28 50 11.72
Tüdruk 543 47.38 29.75 30.73 31.70 0 32 50 11.61
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Variandi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78
Kokku 1148 100.00 28.60 29.28 29.97 0 30 50 11.78

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 603 434 189 72.0 31.3
Tüdruk 543 428 245 78.8 45.1
Kokku 1148 862 434 75.1 37.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 746 549 299 73.6 40.1
vene 402 313 135 77.9 33.6
Kokku 1148 862 434 75.1 37.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakonniti järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 111 90 41 81.1 36.9
Hiiumaa 80 64 42 80.0 52.5
Ida-Virumaa 121 86 46 71.1 38.0
Jõgevamaa 84 69 40 82.1 47.6
Järvamaa 30 20 10 66.7 33.3
Lääne-Virumaa 49 32 14 65.3 28.6
Läänemaa 55 35 18 63.6 32.7
Põlvamaa 62 45 23 72.6 37.1
Pärnumaa 149 138 69 92.6 46.3
Raplamaa 50 21 14 42.0 28.0
Saaremaa 48 41 29 85.4 60.4
Tartumaa 140 113 47 80.7 33.6
Valgamaa 71 37 10 52.1 14.1
Viljandimaa 58 38 12 65.5 20.7
Võrumaa 40 33 19 82.5 47.5
Kokku 1148 862 434 75.1 37.8

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohtade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 345 253 126 73.3 36.5
Suurlinn 317 269 126 84.9 39.7
Teeninduspiirkonnata koolid 14 8 2 57.1 14.3
Valla- ja väikelinnakoolid 448 316 178 70.5 39.7
Õhtukoolid 24 16 2 66.7 8.3
Kokku 1148 862 434 75.1 37.8

Sagedustabel soo ning õppekeele järgi

  Kokku Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel
[0,5] 46 0 0 29 17
(5,10] 54 0 0 39 15
(10,15] 62 0 0 44 18
(15,20] 56 0 0 42 14
(20,25] 189 0 0 115 74
(25,30] 197 0 0 110 87
(30,35] 174 0 0 112 62
(35,40] 146 0 0 103 43
(40,45] 141 0 0 98 43
(45,50] 83 0 0 54 29

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve tegemata tegemata.protsent
v1 0.00 4.46 63.74 7.00 2.74 0 0.00
v2 0.00 4.62 66.05 7.00 2.75 0 0.00
v3 0.00 5.52 78.85 7.00 2.43 0 0.00
v4 0.00 5.10 72.81 7.00 2.38 0 0.00
v5 0.00 4.16 52.02 8.00 2.58 671 58.45
v6 0.00 6.08 76.00 8.00 1.83 202 17.60
v7 0.00 4.58 41.62 11.00 4.43 839 73.08
v8 0.00 6.73 61.19 11.00 3.77 873 76.05

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
v1 0.00 3.98 56.79 7.00 2.86 0.00 5.02 71.69 7.00 2.49
v2 0.00 4.33 61.88 7.00 2.83 0.00 4.97 70.93 7.00 2.60
v3 0.00 5.49 78.39 7.00 2.48 0.00 5.57 79.64 7.00 2.36
v4 0.00 5.14 73.39 7.00 2.42 0.00 5.07 72.43 7.00 2.31
v5 0.00 3.94 49.25 8.00 2.57 0.00 4.37 54.66 8.00 2.58
v6 0.00 6.13 76.59 8.00 1.78 0.00 6.02 75.28 8.00 1.89
v7 0.00 3.71 33.73 11.00 4.19 0.00 5.56 50.53 11.00 4.50
v8 0.00 6.72 61.11 11.00 3.90 0.00 6.74 61.26 11.00 3.65

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
v1 0.00 4.15 59.29 7.00 2.75 0.00 5.04 72.00 7.00 2.65
v2 0.00 4.24 60.63 7.00 2.85 0.00 5.33 76.12 7.00 2.38
v3 0.00 5.56 79.43 7.00 2.39 0.00 5.44 77.75 7.00 2.50
v4 0.00 5.14 73.48 7.00 2.32 0.00 5.01 71.57 7.00 2.48
v5 0.00 4.65 58.07 8.00 2.36 0.00 3.42 42.79 8.00 2.74
v6 0.00 6.20 77.51 8.00 1.74 0.00 5.82 72.71 8.00 2.01
v7 0.00 4.08 37.08 11.00 4.32 0.00 5.72 51.98 11.00 4.49
v8 0.00 7.01 63.77 11.00 3.60 0.00 5.90 53.64 11.00 4.16

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 tulemus
v1 1.00 0.61 0.43 0.41 0.18 0.26 0.45 0.44 0.73
v2 0.61 1.00 0.47 0.38 0.20 0.26 0.49 0.46 0.73
v3 0.43 0.47 1.00 0.54 0.27 0.37 0.32 0.52 0.71
v4 0.41 0.38 0.54 1.00 0.28 0.40 0.42 0.60 0.71
v5 0.18 0.20 0.27 0.28 1.00 0.21 0.43 0.65 0.53
v6 0.26 0.26 0.37 0.40 0.21 1.00 0.24 0.40 0.55
v7 0.45 0.49 0.32 0.42 0.43 0.24 1.00 0.81 0.82
v8 0.44 0.46 0.52 0.60 0.65 0.40 0.81 1.00 0.82
tulemus 0.73 0.73 0.71 0.71 0.53 0.55 0.82 0.82 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
1 2 17 39 5 0 63
2 0 17 89 11 0 117
3 0 4 174 61 6 245
4 0 0 45 105 35 185
5 0 0 1 22 58 81
Kokku 2 38 348 204 99 691

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  1 2 3 4 5 Kokku
[0,5] 2 13 21 2 0 38
(5,10] 0 6 25 3 0 34
(10,15] 0 9 24 5 0 38
(15,20] 0 4 24 1 0 29
(20,25] 0 4 87 15 0 106
(25,30] 0 2 88 30 2 122
(30,35] 0 0 46 39 10 95
(35,40] 0 0 28 59 14 101
(40,45] 0 0 4 38 35 77
(45,50] 0 0 1 12 38 51
Kokku 2 38 348 204 99 691

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 603 3.33 3.05
Tüdruk 543 3.75 3.32
Kokku 1148 3.52 3.17

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 746 3.54 3.18
vene 402 3.47 3.16
Kokku 1148 3.52 3.17

Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.69

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine