EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Keemia

» Põhikooli lõpueksam keemiast aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 302 33.19 81.66 83.36 85.06 83.36 25 88 100 15.00
Hiiumaa 17 1.87 61.51 71.06 80.61 71.06 34 71 98 18.58
Ida-Virumaa 73 8.02 74.88 79.37 83.86 79.37 28 88 100 19.24
Jõgevamaa 40 4.40 77.63 82.30 86.97 82.30 32 88 100 14.62
Järvamaa 43 4.73 71.08 76.67 82.27 76.67 30 78 100 18.18
Lääne-Virumaa 33 3.63 61.08 69.91 78.74 69.91 5 72 100 24.90
Läänemaa 22 2.42 72.32 79.36 86.40 79.36 36 82 97 15.88
Põlvamaa 17 1.87 71.15 78.18 85.20 78.18 62 76 99 13.67
Pärnumaa 72 7.91 74.50 79.11 83.72 79.11 18 84 100 19.63
Raplamaa 30 3.30 77.30 83.20 89.10 83.20 41 89 100 15.79
Saaremaa 19 2.09 74.18 82.32 90.45 82.32 46 89 100 16.89
Tartumaa 105 11.54 79.86 82.90 85.95 82.90 18 87 100 15.73
Valgamaa 42 4.62 74.80 79.67 84.53 79.67 29 81 100 15.62
Viljandimaa 55 6.04 75.41 79.53 83.64 79.53 28 83 100 15.22
Võrumaa 40 4.40 75.52 80.35 85.18 80.35 26 86 98 15.12
Kokku 910 100.00 79.72 80.82 81.91 80.82 5 86 100 16.81

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 760 83.52 79.59 80.78 81.97 80.78 5 85 100 16.73
vene 150 16.48 78.23 81.01 83.80 81.01 28 88 100 17.25
Kokku 910 100.00 79.72 80.82 81.91 80.82 5 86 100 16.81

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 129 14.18 76.46 79.23 82.01 79.23 30 82 100 15.92
Suurlinn 342 37.58 81.60 83.23 84.86 83.23 24 88 100 15.30
Teeninduspiirkonnata koolid 37 4.07 84.68 88.30 91.91 88.30 51 92 100 10.85
Valla- ja väikelinnakoolid 398 43.74 77.28 79.03 80.77 79.03 5 84 100 17.68
Õhtukoolid 4 0.44 -5.53 34.50 74.53 34.50 20 23 72 25.16
Kokku 910 100.00 79.72 80.82 81.91 80.82 5 86 100 16.81

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 129 14.18 76.46 79.23 82.01 79.23 30 82 100 15.92
Suurlinn 342 37.58 81.60 83.23 84.86 83.23 24 88 100 15.30
Teeninduspiirkonnata koolid 37 4.07 84.68 88.30 91.91 88.30 51 92 100 10.85
Valla- ja väikelinnakoolid 398 43.74 77.28 79.03 80.77 79.03 5 84 100 17.68
Õhtukoolid 4 0.44 -5.53 34.50 74.53 34.50 20 23 72 25.16
Kokku 910 100.00 79.72 80.82 81.91 80.82 5 86 100 16.81

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 418 45.93 78.17 79.85 81.54 79.85 5 84 100 17.54
Tüdruk 492 54.07 80.21 81.63 83.06 81.63 20 88 100 16.13
Kokku 910 100.00 79.72 80.82 81.91 80.82 5 86 100 16.81

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 1 0 1 0 1
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 5 1 6 0 6
(20,25] 1 1 2 0 2
(25,30] 5 4 7 2 9
(30,35] 4 3 4 3 7
(35,40] 0 3 3 0 3
(40,45] 5 5 8 2 10
(45,50] 11 13 21 3 24
(50,55] 5 12 12 5 17
(55,60] 11 13 19 5 24
(60,65] 23 21 37 7 44
(65,70] 29 29 49 9 58
(70,75] 31 31 49 13 62
(75,80] 44 53 91 6 97
(80,85] 41 43 72 12 84
(85,90] 65 70 108 27 135
(90,95] 73 96 142 27 169
(95,100] 64 94 129 29 158
Kokku 418 492 760 150 910

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.24 0.00 0.13 0.00 0.11
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,20] 1.20 0.20 0.79 0.00 0.66
(20,25] 0.24 0.20 0.26 0.00 0.22
(25,30] 1.20 0.81 0.92 1.33 0.99
(30,35] 0.96 0.61 0.53 2.00 0.77
(35,40] 0.00 0.61 0.39 0.00 0.33
(40,45] 1.20 1.02 1.05 1.33 1.10
(45,50] 2.63 2.64 2.76 2.00 2.64
(50,55] 1.20 2.44 1.58 3.33 1.87
(55,60] 2.63 2.64 2.50 3.33 2.64
(60,65] 5.50 4.27 4.87 4.67 4.84
(65,70] 6.94 5.89 6.45 6.00 6.37
(70,75] 7.42 6.30 6.45 8.67 6.81
(75,80] 10.53 10.77 11.97 4.00 10.66
(80,85] 9.81 8.74 9.47 8.00 9.23
(85,90] 15.55 14.23 14.21 18.00 14.84
(90,95] 17.46 19.51 18.68 18.00 18.57
(95,100] 15.31 19.11 16.97 19.33 17.36
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 302 296 257 98.0 85.1
Hiiumaa 17 16 11 94.1 64.7
Ida-Virumaa 73 67 55 91.8 75.3
Jõgevamaa 40 39 33 97.5 82.5
Järvamaa 43 40 32 93.0 74.4
Lääne-Virumaa 33 29 19 87.9 57.6
Läänemaa 22 21 18 95.5 81.8
Põlvamaa 17 17 11 100.0 64.7
Pärnumaa 72 68 58 94.4 80.6
Raplamaa 30 28 26 93.3 86.7
Saaremaa 19 19 15 100.0 78.9
Tartumaa 105 101 93 96.2 88.6
Valgamaa 42 41 33 97.6 78.6
Viljandimaa 55 54 43 98.2 78.2
Võrumaa 40 39 32 97.5 80.0
Kokku 910 875 736 96.2 80.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 418 397 331 95.0 79.2
Tüdruk 492 478 405 97.2 82.3
Kokku 910 875 736 96.2 80.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 760 732 617 96.3 81.2
vene 150 143 119 95.3 79.3
Kokku 910 875 736 96.2 80.9

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 129 125 100 96.9 77.5
Suurlinn 342 332 291 97.1 85.1
Teeninduspiirkonnata koolid 37 37 34 100.0 91.9
Valla- ja väikelinnakoolid 398 380 310 95.5 77.9
Õhtukoolid 4 1 1 25.0 25.0
Kokku 910 875 736 96.2 80.9

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
v1 0.00 0.80 80.22 1.00 0.40
v2 0.00 0.98 98.24 1.00 0.13
v3 0.00 0.93 92.86 1.00 0.26
v4 0.00 0.71 71.21 1.00 0.45
v5 0.00 0.59 58.52 1.00 0.49
v6 0.00 0.74 74.34 1.00 0.43
v7 0.00 0.70 70.38 1.00 0.45
v8 0.00 0.59 59.12 1.00 0.48
v9 0.00 0.74 74.07 1.00 0.43
v10 0.00 0.64 63.57 1.00 0.44
v11 0.00 0.71 71.04 1.00 0.44
v12 0.00 0.92 91.76 1.00 0.28
v13 0.00 0.93 93.30 1.00 0.25
v14 0.00 0.91 90.82 1.00 0.29
v15 0.00 0.85 85.05 1.00 0.36
v16 0.00 0.94 94.07 1.00 0.24
v17 0.00 6.37 90.97 7.00 1.29
v18 0.00 5.53 69.14 8.00 2.99
v19 0.00 5.37 89.51 6.00 1.20
v20 0.00 5.95 84.99 7.00 1.47
v21 0.00 7.41 92.64 8.00 1.51
v22 0.00 3.54 88.41 4.00 1.05
v23 0.00 3.57 89.31 4.00 1.08
v24 0.00 0.83 82.91 1.00 0.36
v25 0.00 1.39 69.29 2.00 0.74
v26 0.00 1.21 60.30 2.00 0.79
v27 0.00 2.97 74.30 4.00 1.19
v28 0.00 1.70 84.97 2.00 0.66
v29 0.00 1.38 68.85 2.00 0.85
v30 0.00 1.40 69.75 2.00 0.86
v31 0.00 0.71 70.82 1.00 0.45
v32 0.00 0.90 89.73 1.00 0.29
v33 0.00 0.95 94.78 1.00 0.21
v34 0.00 0.86 85.88 1.00 0.34
v35 0.00 1.64 81.98 2.00 0.68
v36 0.00 0.92 92.09 1.00 0.27
v37 0.00 1.24 62.06 2.00 0.93
v38 0.00 1.33 66.73 2.00 0.88
v39 0.00 0.77 77.03 1.00 0.42
v40 0.00 0.82 82.03 1.00 0.38
v41 0.00 2.35 78.32 3.00 1.14
v42 0.00 1.35 67.28 2.00 0.89
v43 0.00 5.69 81.28 7.00 2.29

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
v1 0.00 0.80 79.90 1.00 0.40 0.00 0.80 80.49 1.00 0.40
v2 0.00 0.99 98.56 1.00 0.12 0.00 0.98 97.97 1.00 0.14
v3 0.00 0.94 94.02 1.00 0.24 0.00 0.92 91.87 1.00 0.27
v4 0.00 0.72 71.77 1.00 0.45 0.00 0.71 70.73 1.00 0.46
v5 0.00 0.49 49.28 1.00 0.50 0.00 0.66 66.36 1.00 0.47
v6 0.00 0.80 79.90 1.00 0.40 0.00 0.70 69.61 1.00 0.46
v7 0.00 0.70 69.86 1.00 0.46 0.00 0.71 70.83 1.00 0.45
v8 0.00 0.52 52.27 1.00 0.49 0.00 0.65 64.94 1.00 0.47
v9 0.00 0.70 70.10 1.00 0.45 0.00 0.77 77.44 1.00 0.41
v10 0.00 0.61 61.36 1.00 0.45 0.00 0.65 65.45 1.00 0.43
v11 0.00 0.71 71.05 1.00 0.44 0.00 0.71 71.04 1.00 0.44
v12 0.00 0.90 89.95 1.00 0.30 0.00 0.93 93.29 1.00 0.25
v13 0.00 0.93 93.30 1.00 0.25 0.00 0.93 93.29 1.00 0.25
v14 0.00 0.89 89.23 1.00 0.31 0.00 0.92 92.17 1.00 0.27
v15 0.00 0.86 86.36 1.00 0.34 0.00 0.84 83.94 1.00 0.37
v16 0.00 0.94 94.50 1.00 0.23 0.00 0.94 93.70 1.00 0.24
v17 0.00 6.22 88.81 7.00 1.44 1.50 6.50 92.80 7.00 1.14
v18 0.00 5.49 68.59 8.00 2.91 0.00 5.57 69.61 8.00 3.07
v19 0.00 5.27 87.88 6.00 1.33 0.00 5.45 90.90 6.00 1.08
v20 0.00 5.83 83.32 7.00 1.57 0.50 6.05 86.41 7.00 1.38
v21 0.00 7.36 91.94 8.00 1.66 0.00 7.46 93.24 8.00 1.38
v22 0.00 3.51 87.74 4.00 1.10 0.00 3.56 88.97 4.00 1.01
v23 0.00 3.58 89.62 4.00 1.07 0.00 3.56 89.05 4.00 1.09
v24 0.00 0.79 79.07 1.00 0.39 0.00 0.86 86.18 1.00 0.33
v25 0.00 1.32 66.03 2.00 0.77 0.00 1.44 72.05 2.00 0.70
v26 0.00 1.16 58.19 2.00 0.81 0.00 1.24 62.09 2.00 0.78
v27 0.00 2.91 72.70 4.00 1.25 0.00 3.03 75.66 4.00 1.15
v28 0.00 1.65 82.72 2.00 0.70 0.00 1.74 86.89 2.00 0.62
v29 0.00 1.39 69.74 2.00 0.84 0.00 1.36 68.09 2.00 0.87
v30 0.00 1.41 70.57 2.00 0.86 0.00 1.38 69.05 2.00 0.85
v31 0.00 0.75 75.12 1.00 0.43 0.00 0.67 67.17 1.00 0.47
v32 0.00 0.86 86.36 1.00 0.32 0.00 0.93 92.58 1.00 0.25
v33 0.00 0.94 93.66 1.00 0.24 0.00 0.96 95.73 1.00 0.19
v34 0.00 0.89 89.23 1.00 0.29 0.00 0.83 83.03 1.00 0.37
v35 0.00 1.68 83.97 2.00 0.64 0.00 1.61 80.28 2.00 0.71
v36 0.00 0.92 92.46 1.00 0.26 0.00 0.92 91.77 1.00 0.27
v37 0.00 1.34 67.05 2.00 0.90 0.00 1.16 57.83 2.00 0.95
v38 0.00 1.30 64.89 2.00 0.90 0.00 1.37 68.29 2.00 0.86
v39 0.00 0.82 81.58 1.00 0.39 0.00 0.73 73.17 1.00 0.44
v40 0.00 0.82 81.94 1.00 0.38 0.00 0.82 82.11 1.00 0.38
v41 0.00 2.34 77.91 3.00 1.14 0.00 2.36 78.66 3.00 1.14
v42 0.00 1.33 66.63 2.00 0.89 0.00 1.36 67.84 2.00 0.88
v43 0.00 5.46 77.96 7.00 2.46 0.00 5.89 84.10 7.00 2.12

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
v1 0.00 0.81 80.53 1.00 0.40 0.00 0.79 78.67 1.00 0.41
v2 0.00 0.98 98.29 1.00 0.13 0.00 0.98 98.00 1.00 0.14
v3 0.00 0.92 91.84 1.00 0.27 0.00 0.98 98.00 1.00 0.14
v4 0.00 0.70 70.39 1.00 0.46 0.00 0.75 75.33 1.00 0.43
v5 0.00 0.63 62.70 1.00 0.48 0.00 0.37 37.33 1.00 0.49
v6 0.00 0.71 71.32 1.00 0.45 0.00 0.90 89.67 1.00 0.30
v7 0.00 0.68 68.49 1.00 0.46 0.00 0.80 80.00 1.00 0.40
v8 0.00 0.58 57.63 1.00 0.49 0.00 0.67 66.67 1.00 0.46
v9 0.00 0.74 74.47 1.00 0.43 0.00 0.72 72.00 1.00 0.43
v10 0.00 0.62 62.11 1.00 0.45 0.00 0.71 71.00 1.00 0.41
v11 0.00 0.70 69.67 1.00 0.45 0.00 0.78 78.00 1.00 0.37
v12 0.00 0.91 91.32 1.00 0.28 0.00 0.94 94.00 1.00 0.24
v13 0.00 0.94 93.55 1.00 0.25 0.00 0.92 92.00 1.00 0.27
v14 0.00 0.90 90.20 1.00 0.30 0.00 0.94 94.00 1.00 0.24
v15 0.00 0.83 83.16 1.00 0.37 0.00 0.95 94.67 1.00 0.23
v16 0.00 0.96 95.79 1.00 0.20 0.00 0.85 85.33 1.00 0.35
v17 0.00 6.38 91.20 7.00 1.28 0.00 6.28 89.76 7.00 1.35
v18 0.00 5.62 70.30 8.00 2.98 0.00 5.06 63.29 8.00 3.02
v19 0.00 5.36 89.38 6.00 1.20 0.00 5.41 90.22 6.00 1.18
v20 0.00 5.94 84.83 7.00 1.48 0.00 6.01 85.81 7.00 1.44
v21 0.00 7.43 92.85 8.00 1.48 0.00 7.33 91.58 8.00 1.69
v22 0.00 3.53 88.16 4.00 1.05 0.00 3.59 89.67 4.00 1.10
v23 0.00 3.56 89.11 4.00 1.08 0.00 3.61 90.33 4.00 1.09
v24 0.00 0.84 84.21 1.00 0.35 0.00 0.76 76.33 1.00 0.40
v25 0.00 1.38 68.82 2.00 0.74 0.00 1.43 71.67 2.00 0.71
v26 0.00 1.18 59.18 2.00 0.80 0.00 1.32 66.00 2.00 0.76
v27 0.00 2.95 73.63 4.00 1.20 0.00 3.11 77.67 4.00 1.17
v28 0.00 1.71 85.49 2.00 0.64 0.00 1.65 82.33 2.00 0.72
v29 0.00 1.39 69.28 2.00 0.85 0.00 1.33 66.67 2.00 0.89
v30 0.00 1.39 69.74 2.00 0.86 0.00 1.40 69.83 2.00 0.86
v31 0.00 0.68 68.16 1.00 0.46 0.00 0.84 84.33 1.00 0.36
v32 0.00 0.90 90.13 1.00 0.28 0.00 0.88 87.67 1.00 0.33
v33 0.00 0.95 94.67 1.00 0.22 0.00 0.95 95.33 1.00 0.21
v34 0.00 0.85 85.13 1.00 0.34 0.00 0.90 89.67 1.00 0.30
v35 0.00 1.63 81.71 2.00 0.68 0.00 1.67 83.33 2.00 0.67
v36 0.00 0.92 92.04 1.00 0.27 0.00 0.92 92.33 1.00 0.26
v37 0.00 1.21 60.69 2.00 0.94 0.00 1.38 69.00 2.00 0.89
v38 0.00 1.32 66.12 2.00 0.89 0.00 1.40 69.83 2.00 0.87
v39 0.00 0.76 75.66 1.00 0.43 0.00 0.84 84.00 1.00 0.37
v40 0.00 0.82 82.11 1.00 0.38 0.00 0.82 81.67 1.00 0.38
v41 0.00 2.35 78.38 3.00 1.14 0.00 2.34 78.00 3.00 1.13
v42 0.00 1.34 67.07 2.00 0.88 0.00 1.37 68.33 2.00 0.89
v43 0.00 5.76 82.22 7.00 2.22 0.00 5.36 76.52 7.00 2.62

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 tulemus
v1 1.00 0.14 0.18 0.21 0.14 0.15 0.07 0.20 0.22 0.23 0.08 0.13 0.08 0.18 0.16 0.14 0.23 0.21 0.26 0.36 0.32 0.24 0.27 0.21 0.28 0.31 0.28 0.18 0.21 0.18 0.17 0.06 0.09 0.23 0.30 0.13 0.22 0.27 0.28 0.33 0.30 0.30 0.26 0.46
v2 0.14 1.00 0.19 0.08 0.04 0.03 -0.01 0.05 0.08 0.06 -0.00 0.02 0.03 -0.01 0.06 0.21 0.12 0.06 0.11 0.12 0.15 0.22 0.18 0.16 0.05 0.05 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.01 0.05 0.13 0.11 0.05 0.09 0.09 0.11 0.09 0.08 0.10 0.14 0.18
v3 0.18 0.19 1.00 0.14 0.10 0.10 0.02 0.12 0.16 0.16 0.00 0.07 0.01 0.12 0.11 0.11 0.20 0.17 0.20 0.25 0.21 0.21 0.25 0.17 0.18 0.16 0.18 0.14 0.14 0.12 0.20 0.04 0.12 0.14 0.22 0.12 0.22 0.22 0.18 0.19 0.21 0.17 0.17 0.33
v4 0.21 0.08 0.14 1.00 0.10 0.20 0.05 0.15 0.19 0.19 0.08 0.13 0.03 0.14 0.16 0.07 0.21 0.20 0.23 0.31 0.23 0.23 0.23 0.17 0.22 0.23 0.26 0.23 0.24 0.23 0.16 0.14 0.12 0.19 0.24 0.07 0.25 0.20 0.27 0.28 0.26 0.24 0.26 0.42
v5 0.14 0.04 0.10 0.10 1.00 0.13 0.09 0.19 0.15 0.13 0.06 0.06 0.05 0.07 0.08 0.16 0.17 0.21 0.13 0.14 0.11 0.09 0.10 0.14 0.18 0.18 0.15 0.09 0.06 0.12 0.06 0.08 0.05 0.06 0.08 0.05 0.08 0.12 0.09 0.11 0.14 0.14 0.12 0.26
v6 0.15 0.03 0.10 0.20 0.13 1.00 0.19 0.28 0.26 0.33 0.12 0.19 0.03 0.18 0.20 0.08 0.19 0.20 0.29 0.35 0.23 0.21 0.18 0.15 0.22 0.26 0.31 0.18 0.23 0.19 0.19 0.05 0.10 0.18 0.19 0.10 0.31 0.24 0.30 0.24 0.24 0.24 0.19 0.42
v7 0.07 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.19 1.00 0.24 0.18 0.06 0.50 0.10 0.01 0.12 0.05 0.07 0.09 0.11 0.09 0.17 0.06 0.09 0.05 0.10 0.10 0.12 0.11 0.05 0.09 0.10 0.09 0.06 0.09 0.07 0.08 0.08 0.14 0.11 0.09 0.11 0.10 0.11 0.10 0.22
v8 0.20 0.05 0.12 0.15 0.19 0.28 0.24 1.00 0.42 0.24 0.24 0.18 0.08 0.20 0.20 0.04 0.27 0.37 0.31 0.33 0.27 0.23 0.23 0.18 0.27 0.27 0.36 0.22 0.20 0.19 0.19 0.05 0.04 0.14 0.25 0.09 0.26 0.27 0.24 0.26 0.29 0.30 0.25 0.50
v9 0.22 0.08 0.16 0.19 0.15 0.26 0.18 0.42 1.00 0.30 0.21 0.24 0.11 0.21 0.13 0.10 0.32 0.24 0.29 0.39 0.24 0.28 0.24 0.23 0.24 0.27 0.29 0.25 0.26 0.25 0.22 0.04 0.09 0.14 0.27 0.07 0.27 0.29 0.21 0.31 0.31 0.27 0.29 0.50
v10 0.23 0.06 0.16 0.19 0.13 0.33 0.06 0.24 0.30 1.00 0.07 0.20 0.09 0.19 0.15 0.04 0.23 0.23 0.29 0.34 0.23 0.18 0.20 0.17 0.26 0.32 0.34 0.23 0.21 0.23 0.23 0.04 0.08 0.21 0.26 0.11 0.27 0.32 0.31 0.29 0.30 0.29 0.31 0.47
v11 0.08 -0.00 0.00 0.08 0.06 0.12 0.50 0.24 0.21 0.07 1.00 0.06 0.00 0.11 0.06 0.02 0.13 0.11 0.09 0.13 0.07 0.12 0.07 0.10 0.07 0.09 0.10 0.06 0.11 0.08 0.04 0.00 0.01 0.06 0.07 0.04 0.10 0.09 0.14 0.15 0.09 0.13 0.12 0.21
v12 0.13 0.02 0.07 0.13 0.06 0.19 0.10 0.18 0.24 0.20 0.06 1.00 0.10 0.27 0.11 0.04 0.27 0.16 0.24 0.28 0.17 0.15 0.18 0.19 0.18 0.23 0.27 0.11 0.13 0.13 0.15 0.03 0.01 0.14 0.20 0.02 0.16 0.17 0.19 0.17 0.17 0.19 0.14 0.33
v13 0.08 0.03 0.01 0.03 0.05 0.03 0.01 0.08 0.11 0.09 0.00 0.10 1.00 0.07 0.12 0.04 0.07 0.09 0.09 0.13 0.11 0.09 0.09 0.10 0.10 0.16 0.14 0.06 0.04 0.07 0.07 -0.04 0.04 0.08 0.06 0.00 0.09 0.07 0.14 0.07 0.10 0.08 0.09 0.17
v14 0.18 -0.01 0.12 0.14 0.07 0.18 0.12 0.20 0.21 0.19 0.11 0.27 0.07 1.00 0.11 0.05 0.20 0.24 0.21 0.24 0.25 0.21 0.21 0.16 0.14 0.15 0.22 0.15 0.16 0.19 0.16 0.02 0.02 0.11 0.21 0.08 0.16 0.20 0.21 0.19 0.21 0.21 0.21 0.36
v15 0.16 0.06 0.11 0.16 0.08 0.20 0.05 0.20 0.13 0.15 0.06 0.11 0.12 0.11 1.00 0.10 0.16 0.19 0.20 0.21 0.13 0.18 0.15 0.08 0.18 0.25 0.28 0.12 0.09 0.14 0.13 0.04 0.08 0.14 0.14 0.03 0.12 0.11 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.31
v16 0.14 0.21 0.11 0.07 0.16 0.08 0.07 0.04 0.10 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.10 1.00 0.11 0.12 0.14 0.20 0.12 0.15 0.17 0.13 0.15 0.12 0.12 0.15 0.14 0.12 0.04 0.01 0.03 0.03 0.12 0.12 0.16 0.12 0.11 0.13 0.11 0.08 0.14 0.24
v17 0.23 0.12 0.20 0.21 0.17 0.19 0.09 0.27 0.32 0.23 0.13 0.27 0.07 0.20 0.16 0.11 1.00 0.27 0.36 0.45 0.35 0.39 0.38 0.26 0.24 0.25 0.33 0.32 0.22 0.24 0.22 0.14 0.17 0.21 0.34 0.13 0.29 0.32 0.27 0.31 0.34 0.30 0.39 0.59
v18 0.21 0.06 0.17 0.20 0.21 0.20 0.11 0.37 0.24 0.23 0.11 0.16 0.09 0.24 0.19 0.12 0.27 1.00 0.26 0.34 0.26 0.28 0.28 0.23 0.27 0.27 0.30 0.23 0.26 0.22 0.29 0.07 0.09 0.22 0.35 0.11 0.27 0.26 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.61
v19 0.26 0.11 0.20 0.23 0.13 0.29 0.09 0.31 0.29 0.29 0.09 0.24 0.09 0.21 0.20 0.14 0.36 0.26 1.00 0.49 0.42 0.43 0.42 0.27 0.24 0.28 0.37 0.30 0.28 0.24 0.22 0.13 0.12 0.23 0.31 0.14 0.25 0.32 0.31 0.32 0.35 0.33 0.39 0.62
v20 0.36 0.12 0.25 0.31 0.14 0.35 0.17 0.33 0.39 0.34 0.13 0.28 0.13 0.24 0.21 0.20 0.45 0.34 0.49 1.00 0.46 0.44 0.46 0.31 0.37 0.42 0.43 0.37 0.37 0.35 0.26 0.14 0.13 0.29 0.39 0.18 0.37 0.42 0.35 0.39 0.42 0.36 0.42 0.73
v21 0.32 0.15 0.21 0.23 0.11 0.23 0.06 0.27 0.24 0.23 0.07 0.17 0.11 0.25 0.13 0.12 0.35 0.26 0.42 0.46 1.00 0.44 0.48 0.21 0.23 0.25 0.37 0.32 0.25 0.25 0.22 0.12 0.14 0.23 0.33 0.17 0.27 0.33 0.32 0.37 0.37 0.28 0.43 0.62
v22 0.24 0.22 0.21 0.23 0.09 0.21 0.09 0.23 0.28 0.18 0.12 0.15 0.09 0.21 0.18 0.15 0.39 0.28 0.43 0.44 0.44 1.00 0.62 0.20 0.25 0.27 0.34 0.27 0.22 0.21 0.23 0.10 0.12 0.22 0.34 0.17 0.30 0.30 0.26 0.36 0.36 0.28 0.36 0.61
v23 0.27 0.18 0.25 0.23 0.10 0.18 0.05 0.23 0.24 0.20 0.07 0.18 0.09 0.21 0.15 0.17 0.38 0.28 0.42 0.46 0.48 0.62 1.00 0.20 0.23 0.23 0.34 0.30 0.25 0.22 0.23 0.08 0.11 0.18 0.35 0.12 0.29 0.33 0.25 0.32 0.36 0.29 0.36 0.61
v24 0.21 0.16 0.17 0.17 0.14 0.15 0.10 0.18 0.23 0.17 0.10 0.19 0.10 0.16 0.08 0.13 0.26 0.23 0.27 0.31 0.21 0.20 0.20 1.00 0.32 0.28 0.18 0.22 0.23 0.17 0.14 0.07 0.10 0.16 0.20 0.10 0.23 0.25 0.16 0.25 0.19 0.18 0.28 0.41
v25 0.28 0.05 0.18 0.22 0.18 0.22 0.10 0.27 0.24 0.26 0.07 0.18 0.10 0.14 0.18 0.15 0.24 0.27 0.24 0.37 0.23 0.25 0.23 0.32 1.00 0.63 0.36 0.20 0.21 0.19 0.19 0.14 0.06 0.20 0.25 0.11 0.27 0.29 0.26 0.29 0.25 0.27 0.26 0.50
v26 0.31 0.05 0.16 0.23 0.18 0.26 0.12 0.27 0.27 0.32 0.09 0.23 0.16 0.15 0.25 0.12 0.25 0.27 0.28 0.42 0.25 0.27 0.23 0.28 0.63 1.00 0.35 0.22 0.24 0.25 0.24 0.11 0.08 0.20 0.26 0.10 0.31 0.28 0.31 0.31 0.26 0.25 0.26 0.53
v27 0.28 0.08 0.18 0.26 0.15 0.31 0.11 0.36 0.29 0.34 0.10 0.27 0.14 0.22 0.28 0.12 0.33 0.30 0.37 0.43 0.37 0.34 0.34 0.18 0.36 0.35 1.00 0.29 0.31 0.29 0.26 0.11 0.14 0.31 0.35 0.12 0.38 0.40 0.35 0.43 0.39 0.37 0.39 0.64
v28 0.18 0.07 0.14 0.23 0.09 0.18 0.05 0.22 0.25 0.23 0.06 0.11 0.06 0.15 0.12 0.15 0.32 0.23 0.30 0.37 0.32 0.27 0.30 0.22 0.20 0.22 0.29 1.00 0.54 0.50 0.18 0.07 0.11 0.18 0.25 0.12 0.29 0.29 0.26 0.29 0.23 0.22 0.34 0.51
v29 0.21 0.05 0.14 0.24 0.06 0.23 0.09 0.20 0.26 0.21 0.11 0.13 0.04 0.16 0.09 0.14 0.22 0.26 0.28 0.37 0.25 0.22 0.25 0.23 0.21 0.24 0.31 0.54 1.00 0.50 0.16 0.03 0.03 0.16 0.22 0.09 0.34 0.30 0.25 0.29 0.23 0.23 0.27 0.50
v30 0.18 0.04 0.12 0.23 0.12 0.19 0.10 0.19 0.25 0.23 0.08 0.13 0.07 0.19 0.14 0.12 0.24 0.22 0.24 0.35 0.25 0.21 0.22 0.17 0.19 0.25 0.29 0.50 0.50 1.00 0.18 0.04 0.07 0.14 0.20 0.07 0.29 0.27 0.23 0.25 0.19 0.19 0.23 0.46
v31 0.17 0.04 0.20 0.16 0.06 0.19 0.09 0.19 0.22 0.23 0.04 0.15 0.07 0.16 0.13 0.04 0.22 0.29 0.22 0.26 0.22 0.23 0.23 0.14 0.19 0.24 0.26 0.18 0.16 0.18 1.00 0.10 0.11 0.28 0.49 0.11 0.28 0.27 0.29 0.33 0.27 0.27 0.22 0.43
v32 0.06 0.01 0.04 0.14 0.08 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.00 0.03 -0.04 0.02 0.04 0.01 0.14 0.07 0.13 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.14 0.11 0.11 0.07 0.03 0.04 0.10 1.00 0.49 0.33 0.13 0.06 0.06 0.11 0.07 0.09 0.06 0.04 0.12 0.18
v33 0.09 0.05 0.12 0.12 0.05 0.10 0.09 0.04 0.09 0.08 0.01 0.01 0.04 0.02 0.08 0.03 0.17 0.09 0.12 0.13 0.14 0.12 0.11 0.10 0.06 0.08 0.14 0.11 0.03 0.07 0.11 0.49 1.00 0.31 0.22 0.01 0.09 0.17 0.09 0.16 0.15 0.10 0.18 0.23
v34 0.23 0.13 0.14 0.19 0.06 0.18 0.07 0.14 0.14 0.21 0.06 0.14 0.08 0.11 0.14 0.03 0.21 0.22 0.23 0.29 0.23 0.22 0.18 0.16 0.20 0.20 0.31 0.18 0.16 0.14 0.28 0.33 0.31 1.00 0.50 0.16 0.24 0.26 0.25 0.33 0.24 0.21 0.25 0.42
v35 0.30 0.11 0.22 0.24 0.08 0.19 0.08 0.25 0.27 0.26 0.07 0.20 0.06 0.21 0.14 0.12 0.34 0.35 0.31 0.39 0.33 0.34 0.35 0.20 0.25 0.26 0.35 0.25 0.22 0.20 0.49 0.13 0.22 0.50 1.00 0.14 0.32 0.43 0.33 0.43 0.39 0.35 0.36 0.59
v36 0.13 0.05 0.12 0.07 0.05 0.10 0.08 0.09 0.07 0.11 0.04 0.02 0.00 0.08 0.03 0.12 0.13 0.11 0.14 0.18 0.17 0.17 0.12 0.10 0.11 0.10 0.12 0.12 0.09 0.07 0.11 0.06 0.01 0.16 0.14 1.00 0.18 0.22 0.13 0.15 0.23 0.16 0.21 0.26
v37 0.22 0.09 0.22 0.25 0.08 0.31 0.14 0.26 0.27 0.27 0.10 0.16 0.09 0.16 0.12 0.16 0.29 0.27 0.25 0.37 0.27 0.30 0.29 0.23 0.27 0.31 0.38 0.29 0.34 0.29 0.28 0.06 0.09 0.24 0.32 0.18 1.00 0.60 0.37 0.39 0.37 0.37 0.35 0.58
v38 0.27 0.09 0.22 0.20 0.12 0.24 0.11 0.27 0.29 0.32 0.09 0.17 0.07 0.20 0.11 0.12 0.32 0.26 0.32 0.42 0.33 0.30 0.33 0.25 0.29 0.28 0.40 0.29 0.30 0.27 0.27 0.11 0.17 0.26 0.43 0.22 0.60 1.00 0.39 0.47 0.44 0.41 0.40 0.62
v39 0.28 0.11 0.18 0.27 0.09 0.30 0.09 0.24 0.21 0.31 0.14 0.19 0.14 0.21 0.16 0.11 0.27 0.29 0.31 0.35 0.32 0.26 0.25 0.16 0.26 0.31 0.35 0.26 0.25 0.23 0.29 0.07 0.09 0.25 0.33 0.13 0.37 0.39 1.00 0.62 0.51 0.48 0.32 0.56
v40 0.33 0.09 0.19 0.28 0.11 0.24 0.11 0.26 0.31 0.29 0.15 0.17 0.07 0.19 0.17 0.13 0.31 0.30 0.32 0.39 0.37 0.36 0.32 0.25 0.29 0.31 0.43 0.29 0.29 0.25 0.33 0.09 0.16 0.33 0.43 0.15 0.39 0.47 0.62 1.00 0.61 0.51 0.35 0.62
v41 0.30 0.08 0.21 0.26 0.14 0.24 0.10 0.29 0.31 0.30 0.09 0.17 0.10 0.21 0.18 0.11 0.34 0.31 0.35 0.42 0.37 0.36 0.36 0.19 0.25 0.26 0.39 0.23 0.23 0.19 0.27 0.06 0.15 0.24 0.39 0.23 0.37 0.44 0.51 0.61 1.00 0.60 0.42 0.64
v42 0.30 0.10 0.17 0.24 0.14 0.24 0.11 0.30 0.27 0.29 0.13 0.19 0.08 0.21 0.19 0.08 0.30 0.31 0.33 0.36 0.28 0.28 0.29 0.18 0.27 0.25 0.37 0.22 0.23 0.19 0.27 0.04 0.10 0.21 0.35 0.16 0.37 0.41 0.48 0.51 0.60 1.00 0.38 0.59
v43 0.26 0.14 0.17 0.26 0.12 0.19 0.10 0.25 0.29 0.31 0.12 0.14 0.09 0.21 0.18 0.14 0.39 0.30 0.39 0.42 0.43 0.36 0.36 0.28 0.26 0.26 0.39 0.34 0.27 0.23 0.22 0.12 0.18 0.25 0.36 0.21 0.35 0.40 0.32 0.35 0.42 0.38 1.00 0.67
tulemus 0.46 0.18 0.33 0.42 0.26 0.42 0.22 0.50 0.50 0.47 0.21 0.33 0.17 0.36 0.31 0.24 0.59 0.61 0.62 0.73 0.62 0.61 0.61 0.41 0.50 0.53 0.64 0.51 0.50 0.46 0.43 0.18 0.23 0.42 0.59 0.26 0.58 0.62 0.56 0.62 0.64 0.59 0.67 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
1 0 1 2 0 3
2 3 13 15 1 32
3 0 47 78 13 138
4 0 11 193 149 353
5 0 1 55 324 380
Kokku 3 73 343 487 906

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  2 3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 1 0 1
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 1 2 3 0 6
(20,25] 0 1 1 0 2
(25,30] 2 3 4 0 9
(30,35] 0 2 5 0 7
(35,40] 0 2 1 0 3
(40,45] 0 7 2 1 10
(45,50] 0 13 11 0 24
(50,55] 0 5 10 2 17
(55,60] 0 8 14 2 24
(60,65] 0 15 24 5 44
(65,70] 0 7 39 11 57
(70,75] 0 2 44 15 61
(75,80] 0 2 51 44 97
(80,85] 0 2 43 39 84
(85,90] 0 2 49 83 134
(90,95] 0 0 36 132 168
(95,100] 0 0 5 153 158
Kokku 3 73 343 487 906

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 418 4.33 4.12
Tüdruk 492 4.55 4.24
Kokku 910 4.45 4.19

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 760 4.47 4.19
vene 150 4.37 4.18
Kokku 910 4.45 4.19


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.64

Graafik

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine