EST : ENG : RUS
Kiirelt leitav > Statistika 2008-2011 > Põhikooli lõpueksamite statistika 2009 > Füüsika

» Põhikooli lõpueksam füüsikast aastal 2009

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Üldandmed

Maakonniti

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 174 46.15 64.03 66.72 69.41 66.72 17 71 97 17.98
Ida-Virumaa 40 10.61 64.48 69.55 74.62 69.55 29 71 97 15.85
Jõgevamaa 14 3.71 55.91 66.57 77.23 66.57 33 67 96 18.46
Järvamaa 5 1.33 69.54 73.20 76.86 73.20 71 72 78 2.95
Lääne-Virumaa 18 4.77 57.08 65.22 73.37 65.22 37 63 94 16.38
Läänemaa 4 1.06 43.47 73.25 103.03 73.25 56 70 96 18.71
Põlvamaa 2 0.53 -153.86 68.50 290.86 68.50 51 68 86 24.75
Pärnumaa 33 8.75 63.61 69.36 75.12 69.36 26 74 92 16.24
Raplamaa 3 0.80 -5.80 61.00 127.80 61.00 30 75 78 26.89
Saaremaa 9 2.39 69.22 74.67 80.12 74.67 57 77 81 7.09
Tartumaa 46 12.20 64.92 69.48 74.03 69.48 29 70 95 15.34
Valgamaa 6 1.59 27.34 39.17 50.99 39.17 26 37 54 11.27
Viljandimaa 13 3.45 58.32 69.31 80.30 69.31 33 73 93 18.19
Võrumaa 10 2.65 58.20 65.90 73.60 65.90 53 64 89 10.76
Kokku 377 100.00 65.72 67.45 69.18 67.45 17 71 97 17.05

Õppekeele järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
eesti 269 71.35 65.51 67.65 69.79 67.65 17 71 97 17.82
vene 108 28.65 64.07 66.94 69.80 66.94 43 70 97 15.04
Kokku 377 100.00 65.72 67.45 69.18 67.45 17 71 97 17.05

Asukoha järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 24 6.37 64.37 71.92 79.46 71.92 33 74 97 17.87
Suurlinn 220 58.36 65.58 67.80 70.02 67.80 17 71 97 16.68
Teeninduspiirkonnata koolid 16 4.24 62.83 71.44 80.04 71.44 48 72 95 16.15
Valla- ja väikelinnakoolid 115 30.50 62.49 65.68 68.87 65.68 26 70 96 17.25
Õhtukoolid 2 0.53 -247.24 45.00 337.24 45.00 22 45 68 32.53
Kokku 377 100.00 65.72 67.45 69.18 67.45 17 71 97 17.05

Kooli tüübi järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 8 2.12 43.16 60.38 77.59 60.38 25 68 82 20.59
lasteaed-põhikool 5 1.33 33.81 59.60 85.39 59.60 33 62 86 20.77
põhikool 48 12.73 61.59 67.25 72.91 67.25 17 70 96 19.48
põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 316 83.82 65.95 67.78 69.61 67.78 20 71 97 16.53
Kokku 377 100.00 65.72 67.45 69.18 67.45 17 71 97 17.05

Soo järgi

  N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Poiss 285 75.60 65.12 67.10 69.08 67.10 17 71 96 16.97
Tüdruk 92 24.40 64.94 68.53 72.13 68.53 20 74 97 17.37
Kokku 377 100.00 65.72 67.45 69.18 67.45 17 71 97 17.05

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0 0
(15,20] 2 1 3 0 3
(20,25] 2 0 2 0 2
(25,30] 6 1 7 0 7
(30,35] 4 3 7 0 7
(35,40] 3 2 5 0 5
(40,45] 10 2 9 3 12
(45,50] 24 9 14 19 33
(50,55] 27 6 20 13 33
(55,60] 23 5 19 9 28
(60,65] 25 3 21 7 28
(65,70] 15 6 15 6 21
(70,75] 45 16 45 16 61
(75,80] 36 17 40 13 53
(80,85] 18 9 19 8 27
(85,90] 21 5 20 6 26
(90,95] 19 5 17 7 24
(95,100] 5 2 6 1 7
Kokku 285 92 269 108 377

Protsentides

  Poisid Tüdrukud eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,5] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(5,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,15] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(15,20] 0.70 1.09 1.12 0.00 0.80
(20,25] 0.70 0.00 0.74 0.00 0.53
(25,30] 2.11 1.09 2.60 0.00 1.86
(30,35] 1.40 3.26 2.60 0.00 1.86
(35,40] 1.05 2.17 1.86 0.00 1.33
(40,45] 3.51 2.17 3.35 2.78 3.18
(45,50] 8.42 9.78 5.20 17.59 8.75
(50,55] 9.47 6.52 7.43 12.04 8.75
(55,60] 8.07 5.43 7.06 8.33 7.43
(60,65] 8.77 3.26 7.81 6.48 7.43
(65,70] 5.26 6.52 5.58 5.56 5.57
(70,75] 15.79 17.39 16.73 14.81 16.18
(75,80] 12.63 18.48 14.87 12.04 14.06
(80,85] 6.32 9.78 7.06 7.41 7.16
(85,90] 7.37 5.43 7.43 5.56 6.90
(90,95] 6.67 5.43 6.32 6.48 6.37
(95,100] 1.75 2.17 2.23 0.93 1.86
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Edukuse ja kvaliteedi näitajad

Edukuse ja kvaliteedi näitajad maakondade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Harjumaa 174 160 96 92.0 55.2
Ida-Virumaa 40 38 24 95.0 60.0
Jõgevamaa 14 12 7 85.7 50.0
Järvamaa 5 5 5 100.0 100.0
Lääne-Virumaa 18 16 8 88.9 44.4
Läänemaa 4 4 2 100.0 50.0
Põlvamaa 2 2 1 100.0 50.0
Pärnumaa 33 31 22 93.9 66.7
Raplamaa 3 2 2 66.7 66.7
Saaremaa 9 9 8 100.0 88.9
Tartumaa 46 45 26 97.8 56.5
Valgamaa 6 2 0 33.3 0.0
Viljandimaa 13 12 8 92.3 61.5
Võrumaa 10 10 4 100.0 40.0
Kokku 377 348 213 92.3 56.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad soo järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Poiss 285 264 154 92.6 54.0
Tüdruk 92 84 59 91.3 64.1
Kokku 377 348 213 92.3 56.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad õppekeele järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
eesti 269 241 157 89.6 58.4
vene 108 107 56 99.1 51.9
Kokku 377 348 213 92.3 56.5

Edukuse ja kvaliteedi näitajad asukohatüüpade järgi

  N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)
Maakonnakeskus 24 22 16 91.7 66.7
Suurlinn 220 207 126 94.1 57.3
Teeninduspiirkonnata koolid 16 16 9 100.0 56.2
Valla- ja väikelinnakoolid 115 102 62 88.7 53.9
Õhtukoolid 2 1 0 50.0 0.0
Kokku 377 348 213 92.3 56.5

Statistika ülesannete lõikes


Ülesannete koondstatistika
  miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st.hälve
ül1 1.00 3.98 99.40 4.00 0.20
ül2 0.00 3.88 97.02 4.00 0.41
ül3 1.00 3.72 93.10 4.00 0.50
ül4 0.00 3.21 80.31 4.00 0.90
ül5 0.00 3.37 84.15 4.00 0.86
ül6 0.00 3.08 61.59 5.00 1.19
ül7 0.00 8.29 69.10 12.00 3.61
ül8 0.00 9.75 69.66 14.00 3.83
ül9 0.00 6.04 54.91 11.00 3.15
ül10 0.00 6.78 56.52 12.00 3.97
ül11 0.00 4.03 67.09 6.00 1.82
ül12 0.00 11.32 56.59 20.00 5.48

Ülesannete statistika sooti
  M min M keskm M keskm(%) M max M st.hälve N min N keskm N keskm(%) N max N st.hälve
ül1 3.00 3.99 99.74 4.00 0.10 1.00 3.93 98.37 4.00 0.36
ül2 0.00 3.87 96.75 4.00 0.43 2.00 3.91 97.83 4.00 0.35
ül3 1.00 3.69 92.37 4.00 0.51 1.00 3.82 95.38 4.00 0.47
ül4 0.00 3.20 79.91 4.00 0.89 0.00 3.26 81.52 4.00 0.94
ül5 0.00 3.33 83.33 4.00 0.88 0.00 3.47 86.68 4.00 0.76
ül6 0.00 3.05 60.98 5.00 1.19 0.00 3.17 63.48 5.00 1.21
ül7 0.00 8.37 69.74 12.00 3.57 0.00 8.05 67.12 12.00 3.74
ül8 0.00 9.65 68.91 14.00 3.78 0.00 10.08 71.97 14.00 3.97
ül9 0.00 6.16 56.01 11.00 3.21 0.00 5.66 51.48 11.00 2.92
ül10 0.00 6.73 56.11 12.00 4.13 0.00 6.93 57.79 12.00 3.46
ül11 0.00 3.92 65.29 6.00 1.87 0.00 4.36 72.64 6.00 1.60
ül12 0.00 11.14 55.68 20.00 5.47 0.00 11.88 59.40 20.00 5.51

Ülesannete statistika õppekeeleti
  E min E keskm E keskm(%) E max E st.hälve V min V keskm V keskm(%) V max V st.hälve
ül1 1.00 3.97 99.35 4.00 0.22 3.00 3.98 99.54 4.00 0.14
ül2 0.00 3.87 96.84 4.00 0.41 1.00 3.90 97.45 4.00 0.41
ül3 1.00 3.71 92.75 4.00 0.50 1.00 3.76 93.98 4.00 0.49
ül4 0.00 3.29 82.25 4.00 0.88 1.00 3.02 75.46 4.00 0.93
ül5 0.00 3.29 82.25 4.00 0.92 2.00 3.56 88.89 4.00 0.63
ül6 0.00 3.03 60.52 5.00 1.20 0.00 3.21 64.26 5.00 1.17
ül7 0.00 8.20 68.37 12.00 3.65 0.00 8.51 70.91 12.00 3.52
ül8 0.00 9.79 69.94 14.00 3.90 0.00 9.65 68.95 14.00 3.65
ül9 0.00 5.64 51.23 11.00 3.14 0.00 7.05 64.06 11.00 2.96
ül10 0.00 6.99 58.26 12.00 3.89 0.00 6.26 52.20 12.00 4.15
ül11 0.00 4.25 70.91 6.00 1.73 0.00 3.45 57.56 6.00 1.91
ül12 0.00 11.61 58.07 20.00 5.43 0.00 10.58 52.92 20.00 5.58

Ülesannete omavahelised korrelatsioonid ning ülesannete korrelatsioon kogutulemusega

  ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 tulemus
ül1 1.00 0.10 0.01 -0.00 0.04 -0.04 -0.01 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.06 -0.02
ül2 0.10 1.00 0.20 0.12 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.03 0.12 0.22
ül3 0.01 0.20 1.00 0.19 0.21 0.13 0.18 0.18 0.17 0.09 0.10 0.14 0.25
ül4 -0.00 0.12 0.19 1.00 0.21 0.25 0.29 0.26 0.25 0.32 0.23 0.32 0.46
ül5 0.04 0.16 0.21 0.21 1.00 0.17 0.25 0.32 0.31 0.31 0.13 0.32 0.45
ül6 -0.04 0.17 0.13 0.25 0.17 1.00 0.12 0.12 0.26 0.17 0.16 0.24 0.33
ül7 -0.01 0.16 0.18 0.29 0.25 0.12 1.00 0.35 0.26 0.33 0.26 0.36 0.60
ül8 0.01 0.15 0.18 0.26 0.32 0.12 0.35 1.00 0.40 0.49 0.22 0.47 0.71
ül9 0.01 0.13 0.17 0.25 0.31 0.26 0.26 0.40 1.00 0.51 0.20 0.52 0.69
ül10 -0.04 0.12 0.09 0.32 0.31 0.17 0.33 0.49 0.51 1.00 0.28 0.64 0.79
ül11 -0.04 0.03 0.10 0.23 0.13 0.16 0.26 0.22 0.20 0.28 1.00 0.32 0.45
ül12 -0.06 0.12 0.14 0.32 0.32 0.24 0.36 0.47 0.52 0.64 0.32 1.00 0.84
tulemus -0.02 0.22 0.25 0.46 0.45 0.33 0.60 0.71 0.69 0.79 0.45 0.84 1.00

Eksamitöö tulemuste võrdlus aastahindega (ignoreeritud on kirjeid, kus aastahinded puudusid)


Aastahinde (veegude pealkirjad) ning eksamitöö hinnete (ridade pealkirjad) sagedused.
  3 4 5 Kokku
1 1 0 0 1
2 12 15 1 28
3 34 66 33 133
4 6 68 101 175
5 0 1 37 38
Kokku 53 150 172 375

Eksamitöö punktivahemike (ridade pealkirjad) ning aastahinnete (veergude pealkirjad) sagedused.
  3 4 5 Kokku
[0,5] 0 0 0 0
(5,10] 0 0 0 0
(10,15] 0 0 0 0
(15,20] 2 1 0 3
(20,25] 2 0 0 2
(25,30] 2 5 0 7
(30,35] 2 5 0 7
(35,40] 3 1 1 5
(40,45] 4 6 2 12
(45,50] 11 13 7 31
(50,55] 11 15 7 33
(55,60] 7 15 6 28
(60,65] 2 19 7 28
(65,70] 1 9 11 21
(70,75] 2 28 31 61
(75,80] 4 19 30 53
(80,85] 0 11 16 27
(85,90] 0 3 23 26
(90,95] 0 0 24 24
(95,100] 0 0 7 7
Kokku 53 150 172 375

Hinnete võrdlus sooti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
Poiss 285 4.25 3.56
Tüdruk 92 4.53 3.65
Kokku 377 4.32 3.59

Hinnete võrdlus õppekeeleti
  N aastahinnete keskmine töö keskmine
eesti 269 4.42 3.58
vene 108 4.05 3.61
Kokku 377 4.32 3.59


Korrelatsioon aastahinnete keskmise ja eksamitöö hinde vahel: 0.54

Graafikud

viimati muudetud: 24.08.2009
»Protsentiilastakute vastavustabelid riigieksamite tulemustele
»Riigieksamite statistika 2011
»Riigieksamite statistika 2010
»Riigieksamite statistika 2009
»Riigieksamite statistika 2008
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2011
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2010
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel teise keelena
»Eesti keel ja kirjandus
»Füüsika
»Geograafia
»Inglise keel
»Keemia
»Matemaatika
»Vene keel võõrkeelena
»Vene keel ja kirjandus
»Saksa keel
»Ühiskonnaõpetus
»Põhikooli lõpueksamite statistika 2008
»Varasem riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite statistika
»Tasemetööde statistika
»2011. a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2009.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2008.a eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»2007.a. eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Riigieksamitele registreerimine